היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60760
בדיקת ההבדלים בשחזור הסיפור אצל ילדים לקויי למידה ושאינם לקויי למידה.
8,269 מילים (כ-25.5 עמ'), 16 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 60209
האם ניתן ללמד ולפתח ערנות מטה-קוגניטיבית על ידי הקניית אסטרטגיות מטה-קוגניטיביות והאם אלה ישפרו את תהליכי הקריאה אצל תלמידים לקויי למידה?
5,601 מילים (כ-17 עמ'), 18 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 60632
הקשר שבין לקויי למידה לבין הסביבה הבית ספרית המספקת רב תרבותיות בחינוך-סקירה תיאורטית ועריכת מחקר באמצעות ראיונות.
16,141 מילים (כ-49.5 עמ'), 40 מקורות, 397.95 ₪
עבודה מס' 62100
פרוייקט ללימוד "צורות הנדסיות" לילדים לקויי למידה באמצעות מערכי שיעור שנבנו על סמך הספר "משפחת צוראלה" ומחקר משוב לבדיקת הצלחת השיטה.
9,196 מילים (כ-28.5 עמ'), 7 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67690
בדיקת ההבדלים בכישורים החברתיים בין תלמידים לקויי למידה לבין תלמידים רגילים במגזר הערבי ומודעות וערנות המורים לכשירות החברתית של תלמידיהם.
9,190 מילים (כ-28.5 עמ'), 23 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70469
עבודה עיונית הסוקרת את הקשיים ודרכי ההתמודדות של סטודנטים לקויי למידה וממיינת אותם לקטגוריות.
5,949 מילים (כ-18.5 עמ'), 35 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 31858
בדיקת השימוש באסטרטגיות מטה קוגניטיביות בתהליך הקריאה באוכלוסיית ליקוי למידה, הגדרות ליקויי למידה, בנית מחקר על פי השאלה וניתוחו.
8,083 מילים (כ-25 עמ'), 19 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 20824
בדיקת השפעת המעבר לכיתה רגילה על התלמיד לקוי הלמידה.
6,498 מילים (כ-20 עמ'), 22 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 60631
סקירה תיאורטית תוך התייחסות לתפקיד בית הספר והסביבה בסיוע ללקוי הלמידה.
8,069 מילים (כ-25 עמ'), 37 מקורות, 337.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100