היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 24
עבודה מס' 40250
היחס עם השלטון, דו קיום כלכלי ומסחרי, ודעות היהודים והמוסלמים אלה על אלה.
3,386 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 65036
סקירת ההתפתחויות שחלו בהתייחסות בית המשפט לגופים דו-מהותיים.
12,437 מילים (כ-38.5 עמ'), 34 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 60156
מטרת המחקר היא לבחון את הקשרים בין אנשי גוש אמונים והממשלה, לבחון את פעולותיהם כלפי הרשויות ולנסות להבין כיצד מעשים אלו השפיעו על הממשלה.
4,755 מילים (כ-14.5 עמ'), 16 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62007
הצעה לפתרון טיהור וסילוק השפכים בתחום המועצה המקומית גוש-חלב במסגרת פתרון אזורי.
9,976 מילים (כ-30.5 עמ'), 7 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62964
האם ניתן לראות בהתישבות של גוש אמונים בשטחים מעשה קולוניאליסטי?
16,583 מילים (כ-51 עמ'), 39 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 69618
בחינה אמפירית של השאלה: האם אימוץ המלצות וועדת גושן בדבר קוד ממשל תאגידי מגיעות לביצועים טובים יותר.
4,104 מילים (כ-12.5 עמ'), 23 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68099
ניתוח הסביבה העסקית של החברה ובחינת חלופות אסטרטגיות.
8,618 מילים (כ-26.5 עמ'), 0 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 21471
הצגת המערכת העולמית על פי מורטון קפלן והשפעת ארה"ב על יצירת סדר עולמי חדש.
1,714 מילים (כ-5.5 עמ'), 6 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 40422
צמיחת התנועות, המרכיב הדתי, האידיאולוגיה ובחינת הקשר ביניהן.
10,761 מילים (כ-33 עמ'), 11 מקורות, 373.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 24