היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 31
עבודה מס' 61245
בחינת תוצאות הרפורמה.
8,959 מילים (כ-27.5 עמ'), 38 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65280
סקירת קצרה של שוק הדואר ובדיקת היתרונות והחסרונות שבהפרטה בכלל ובשוק הדואר בפרט.
8,408 מילים (כ-26 עמ'), 14 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 64831
בדיקת שתי השיטות באמצעות סקר בנושא תרבות הפנאי.
9,820 מילים (כ-30 עמ'), 35 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 60141
סקירת תפעול מערכת המחשוב של השירות הבנקאי של רשות הדואר, המספק שירותים לבנק הדואר, על פי "חוק בנק הדואר".
4,302 מילים (כ-13 עמ'), 15 מקורות, 164.95 ₪
עבודה מס' 62321
עבודה קצרה הסוקרת את מערכות המחשוב של השירות הבנקאי של רשות הדואר.
2,371 מילים (כ-7.5 עמ'), 5 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 64380
השוואת המהלכים לשינוי רשות הדואר לחברה ממשלתית מול המהלכים להפיכת בזק לחברה ממשלתית
3,383 מילים (כ-10.5 עמ'), 16 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62608
סקירת מהות היחסים ברשות הדואר מאז 1996 עד 2001 , תוך הצגת דוגמאות.
6,070 מילים (כ-18.5 עמ'), 19 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66263
השוואה בין ההיענות לשאילת שאלות רגישות באמצעות הדואר ובאמצעות הטלפון.
5,506 מילים (כ-17 עמ'), 18 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65283
ניתוח רשות הדואר, והתייחסות לשלושה מתחרים.
2,822 מילים (כ-8.5 עמ'), 7 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 31