היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 10218
3,232 מילים (כ-10 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 10119
מדיניות השקעות במשק, מדיניות פיזור התעשיה, תעסוקה, תעשיות בטחוניות,הפרטת מפעלים,תקציב 93 מול קודמיו.
4,985 מילים (כ-15.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 10288
ההשקעה הדרושה ותהליכי קבלת החלטות.
3,384 מילים (כ-10.5 עמ'), 5 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 68801
גלובליזציה של מערכת הסחר העולמית ובחינת המקרה של ישראל.
2,062 מילים (כ-6.5 עמ'), 5 מקורות, 150.95 ₪
עבודה מס' 20312
התערבות ויוזמה ממשלתית במשק ובהשקעות בו תוך התייחסות לתעשייה וסקירה היסטורית בחתכי תקופות קיום המדינה.
3,233 מילים (כ-10 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 67850
ניתוח החברה במטרה להמליץ על השקעה בה.
2,602 מילים (כ-8 עמ'), 5 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 70631
בחינת יסודות העבירה ולשון החוק, ובחינת השאלה כיצד בתי המשפט בישראל פירשו יישמו והגדירו את לשון החוק ומזגו לתוכו פרשנויות לאורך השנים האחרונות.
10,020 מילים (כ-31 עמ'), 45 מקורות, 389.95 ₪
עבודה מס' 69664
סקירת ספרות ומחקר שבוצע באמצעות שאלונים.
6,879 מילים (כ-21 עמ'), 18 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67299
דיון ביצוג הנמוך של בנות במסגרות מטפחות מצויינות בהתייחס לפערים בין המינים בחברה הישראלית ולתפיסות פמיניסטיות.
7,320 מילים (כ-22.5 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100