היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 41
עבודה מס' 40086
הרכב האוכלוסיה בגליל טרם בואם של פליטי יהודה, טמיעתם וחלקם במרד "בר-כוכבא".
5,489 מילים (כ-17 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 20237
סקירת התקופה שלאחר מרד בר-כוכבא, הערכת תוצאות המרד בטווח הארוך, משמעותן בתחומי ההתיישבות, דת ואמונה, חוקים ועוד.
7,709 מילים (כ-23.5 עמ'), 20 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 40977
רקע-המרד ולשון המסמכים וניתוח הטקסט של הממצא בואדי מורבעאת מס' .22
4,116 מילים (כ-12.5 עמ'), 11 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50362
עבודה זו סוקרת ממצאים מתקופת המרד ובודקת מהי תרומתם להבנת המרד.
8,699 מילים (כ-27 עמ'), 18 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 23137
יחסי רומי ויהודה לאחר חורבן בית שני, הקיסר הדריאנוס ויחסו ליהדות, התפיסות המשיחיות שקדמו למרד ופרוץ המרד על רקע המחלוקת בעם.
4,772 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 23132
עבודה זו טוענת כי הגישה הקנאית היא שהביאה לחורבן, תוך התייחסות למרד בר כוכבא ולתפיסות המשיחיות.
4,936 מילים (כ-15 עמ'), 15 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 64259
יחס החכמים לרומי לפני, במהלך ואחרי מרד בר כוכבא
9,658 מילים (כ-29.5 עמ'), 21 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 68271
כיצד אסטרטגיה ירוקה משפיעה על ביצועי הפירמה לצורך השגת יתרון תחרותי בר קיימא?
6,427 מילים (כ-20 עמ'), 5 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69623
סקירת ספרות ותצפיות על טקסי בר/בת מצוה.
13,551 מילים (כ-41.5 עמ'), 20 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 41