היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66427
ניתוח הניהול ומנהיגות ההנהלה ברשת בתי הקפה "ארומה".
3,080 מילים (כ-9.5 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62205
ניתוח כללי של הרשת הישראלית.
1,416 מילים (כ-4.5 עמ'), 0 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66478
ניתוח פעילותן של חברות שיווק רשתי, בחינת פעילות ספציפית של מספר חברות כאלו והצגת תאוריה בדבר מוסריות פעילותן תוך השוואה לתורת המוסר של קאנט.
4,646 מילים (כ-14.5 עמ'), 15 מקורות, 723.95 ₪
עבודה מס' 62303
האם מאפייני הציבור החרדי משפיעים על עמדתו כלפי שימוש במחשב בכלל וברשת האינטרנט בפרט.
5,562 מילים (כ-17 עמ'), 32 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 66394
ניתוח הסביבה הפנימית והחיצונית בענף בתי הקפה בישראל ובחינת הניהול ברשת ארקפה.
5,196 מילים (כ-16 עמ'), 7 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 66392
תהליכי בקרת איכות בארגון, המלצות לייעול תהליכים קיימים, בניית מערכת איכות ומתודולוגיה לפיתוח מוצרים חדשים.
3,107 מילים (כ-9.5 עמ'), 7 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 66313
בחינת השפעת הקדמה הטכנולוגית ומורפולוגית הרשת על התרבות.
2,423 מילים (כ-7.5 עמ'), 4 מקורות, 102.95 ₪
עבודה מס' 66315
השפעת עידן המידע והמורפולוגיה הרשתית על הדפוס העירוני - ניתוח התיאוריה של Manuel Castells.
1,885 מילים (כ-6 עמ'), 4 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 66347
השפעת "חוק הטיפים" על בעלי עניין.
2,124 מילים (כ-6.5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100