היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 41
עבודה מס' 50362
עבודה זו סוקרת ממצאים מתקופת המרד ובודקת מהי תרומתם להבנת המרד.
8,699 מילים (כ-27 עמ'), 18 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60088
בחינת הקשרים בין אינטליגנציה רגשית (E.Q) ואופטימיזם לבין סגנונות ההתמודדות במצבי כישלון ברי שינוי\שליטה.
5,398 מילים (כ-16.5 עמ'), 31 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60880
ניתוח מצב איכות הסביבה והתיירות בערב הסעודית בתקופה שלפני אג'נדה 21, האמנה הסביבתית שנחתמה בריו ב-1992, ובתקופה העוקבת לאמנה. דגש על היעדר פיתוח בר-קיימא מצדה של ממלכת המדבר.
4,252 מילים (כ-13 עמ'), 22 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61377
"גדול הדור" ובדורות שאחרי . עבודה התרה אחר חייו ומותו של "גדול הדור".
1,032 מילים (כ-3 עמ'), 3 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 50335
העבודה מציגה את התיאוריה ובודקת את יישימותה בניבוי הקואליציה וחלוקת התיקים.
17,029 מילים (כ-52.5 עמ'), 16 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 41648
העליה לקברות צדיקים, זיהוי קדושים, הארגון הקהילתי במקומות קדושים, העליה למירון ומשמעותה כיום ובעבר.
9,667 מילים (כ-29.5 עמ'), 13 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 70171
סקירת ספרות ופרויקט שטח שנערך בקרב שלוש כיתות י' מב"ר שבחטיבה העליונה בבית הספר.
4,729 מילים (כ-14.5 עמ'), 15 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70163
סקירת הנושא.
3,113 מילים (כ-9.5 עמ'), 26 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69050
סקירה תיאורטית וניתוח של שלושה סרטי קולנוע ישראליים אשר מציגים את טקס הבר מצווה.
5,977 מילים (כ-18.5 עמ'), 16 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 41