היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66864
ניתוח קבוצות שונות של בעלי עניין לפני השינוי, מטריצת הכוח-עניין, ניתוח מערכת היחסים בין בעלי העניין השונים, שינוים בהשפעתם עקב הכנסת מוצר חדש וניתוח קונפליקטים.
4,365 מילים (כ-13.5 עמ'), 9 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 64613
סקירת התפקוד הרגשי והחברתי של ילדים בעלי תסמונת דאון כאשר שאלת המחקר היא באיזו צורה ניתן לסייע לילדים בעלי תסמונת דאון להשתלב חברתית
7,190 מילים (כ-22 עמ'), 33 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64753
עמדות של הורים לילדים בהתפתחות רגילה או עם לקויות למידה לגבי שילוב ילדים בעלי חריגויות קשות (נכויות התפתחותיות, ספקטרום אוטיזם, תסמונות וכו') בכיתות רגילות.
10,298 מילים (כ-31.5 עמ'), 41 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 64628
האם מורים לילדים בעלי פיגור שכלי (להלן מפגרים) נוטים לנהוג לפי הצורה בה למדו ועליה חונכו או האם יש לעמדותיהם האישיות משקל נרחב בשיקול דעתם.
11,188 מילים (כ-34.5 עמ'), 37 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 68529
בחינה מעמיקה של נושא ה"עסקאות עם בעלי עניין".
19,832 מילים (כ-61 עמ'), 90 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 21523
סקירת האינטרקציה האישיותית בין הבעל לאישה, בדיקת תוקפנות מול מעמד חברתי כלכלי ועוד.
5,267 מילים (כ-16 עמ'), 36 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 64825
מאפייני האוטיזם, תפקידיו ויתרונותיו של עקרון השילוב והשפעותיו של שילוב הילדים בעלי אוטיזם בחינוך הרגיל ודרכי הטיפול בילדים אוטיסטים.
2,308 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 64905
האם בעלי העניין אכן מצליחים להשיג רווחים עודפים.
7,028 מילים (כ-21.5 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 10298
האם ובאילו תנאים משפיע מאסר הבעל על המצב הכלכלי של הבית.
3,021 מילים (כ-9.5 עמ'), 3 מקורות, 119.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100