היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66864
ניתוח קבוצות שונות של בעלי עניין לפני השינוי, מטריצת הכוח-עניין, ניתוח מערכת היחסים בין בעלי העניין השונים, שינוים בהשפעתם עקב הכנסת מוצר חדש וניתוח קונפליקטים.
4,365 מילים (כ-13.5 עמ'), 9 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 65654
ניגוד עניינים בגופים ייצוגיים והכלל האוסר ניגוד עניינים ואיך הדבר מתיישב עם הכלל.
5,915 מילים (כ-18 עמ'), 42 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 69585
כיצד עשויה הרגולציה בשוק ההון להפחית את ניגוד העניינים הקיים בעבודת האנליסטים.
14,044 מילים (כ-43 עמ'), 12 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 64905
האם בעלי העניין אכן מצליחים להשיג רווחים עודפים.
7,028 מילים (כ-21.5 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68420
סקירת בעיית התייבשות ים המלח והאינטרסים של בעלי העניין השונים בשימורו, תוך התייחסות ליזמות ירוקה ככלי לשימור הסביבה.
7,824 מילים (כ-24 עמ'), 31 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 51051
בחינת השפעתם של שלושה בעלי עניין על הניהול בחברת "אונטלו".
2,482 מילים (כ-7.5 עמ'), 3 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 61020
סקירת יכולת ההשפעה של בעלי העניין והבעיות שנוצרות עקב כך.
1,658 מילים (כ-5 עמ'), 4 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 50404
עבודה זו מדמה משא ומתן בין שלוש חברות בניה למנהל ממשלתי בעניין מכרז לבנית שכונה חדשה.
3,270 מילים (כ-10 עמ'), 0 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 66974
השפעות הסביבה המשפטית על קשרים של הארגון עם בעלי העניין.
3,285 מילים (כ-10 עמ'), 8 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100