היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68768
העבודה בוחנת את חשיבותם של השטחים הפתוחים וכיצד החוק מגן עליהם אם בכלל.
5,573 מילים (כ-17 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61891
סקירת תקופות השלטון של השניים והשוואה בינהן.
3,113 מילים (כ-9.5 עמ'), 8 מקורות, 82.95 ₪
עבודה מס' 66221
בדיקת הקשר שבין האינטימיות שקיימת במערכות יחסים זוגיות לבין רמת גילויי התוקפנות שמפגינים בני הזוג זה כלפי זה (אלימות מילולית, שפת גוף תוקפנית).
11,013 מילים (כ-34 עמ'), 40 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 61851
הגורמים השונים אשר משפיעים על בני הנוער בגילאים 17 - 13 לעסוק בפעילות ספורטיבית בזמנם הפנוי.
13,798 מילים (כ-42.5 עמ'), 13 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 61811
המשמעות הסביבתית של שינויי חקיקה וחקיקה מחוץ לחוק התכנון והבניה.
4,818 מילים (כ-15 עמ'), 24 מקורות, 470.95 ₪
עבודה מס' 61923
השוואות והנגדות בין שני מקבלי החלטות - בן-גוריון לעומת לוי אשכול.
7,107 מילים (כ-22 עמ'), 17 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66248
הרקע והמניעים להקמת העיר רמלה ע"י סלימאן בן עבד אלמלכ במאה ה-8, מרכיבים עירוניים בבנייתה והסיבות שהביאו לדעיכה במאה ה-11.
3,679 מילים (כ-11.5 עמ'), 8 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 62158
חייהם של בני האצולה היפנית בקיוטו של תקופת הייאן.
4,450 מילים (כ-13.5 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66399
תיאוריות ונתונים, תוך התייחסות לעשרה מקרים.
4,935 מילים (כ-15 עמ'), 24 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100