היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68677
בחינת המוזיאון ומוצגיו ואופן הצגת דמותו של בן גוריון.
5,485 מילים (כ-17 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 10347
ניתוח כרונולוגי, בן גוריון ורעיון א"י השלמה, תפיסתו של בן גוריון לעומת תנועת העבודה של ימינו.
3,507 מילים (כ-11 עמ'), 10 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 64771
ניתוח דמותו של דוד בן גוריון בין השנים 55-70, ובהשלכות הפוליטיות של פרשת לבון על מעמדו של דוד בן גוריון.
7,929 מילים (כ-24.5 עמ'), 11 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67252
בחינת השאלה ההיסטורית-משפטית והמשפטית-מוסרית בנוגע לזכויות היסטוריות ומשפטית-מוסריות כלפי ירושלים, באמצעות מקרה הבוחן של המהלך של הכרזת ירושלים כבירת ישראל ע"י בן גוריון.
8,697 מילים (כ-27 עמ'), 18 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 40731
מהות המלחמה, רקע תיאורטי, מטרות המלחמה, תפיסת המלחמה, שאלת הסיבוב השני וחששותיו ותכניותיו של בן גוריון.
9,161 מילים (כ-28 עמ'), 22 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 68710
השקפת עולמן של ההיסטוריוניות, פרופ' דינה פורת ודר' חוה אשכולי-וגמן כפי שבאה לידי ביטוי בהצגת דוד בן-גוריון ויחסו לשואה.
10,900 מילים (כ-33.5 עמ'), 22 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70581
האם התנהלותו של דוד בן גוריון במהלך קבלת ההחלטות הושפע מהיבט אישי ואישיותי?
6,763 מילים (כ-21 עמ'), 10 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 20812
סקירת המצב בתחילת שנות השלושים, עמדתו של בן גוריון, המהלכים להסכם, מרכיביו, הוויכוחים שעורר ועוד.
4,892 מילים (כ-15 עמ'), 12 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61454
בחינת מדיניותו ומנהיגותו של בן גוריון במשבר זה.
9,646 מילים (כ-29.5 עמ'), 14 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100