היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67598
תוכנית שיווקית עבור מוצר ביטוחי חדש - הצורך במוצר, בחינת הביקוש למוצר החדש והצעת הפיתרון הנבחר.
2,920 מילים (כ-9 עמ'), 8 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 41431
הסתירה בחוק הישראלי, בחוק האמריקאי ובחוק האנגלי.
3,520 מילים (כ-11 עמ'), 13 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 41056
הבעיות,שינת הסיכון,הסיכון האנדוגני,ביטוח ציבורי,מודלים וההשלכות על מערכת הבריאות הישראלית.
8,192 מילים (כ-25 עמ'), 3 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 64918
תיאור המטרה השיווקית של המוסד לביטוח לאומי והאסטרטגיה השיווקית להגשמת מטרה זו.
1,877 מילים (כ-6 עמ'), 0 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 60326
בדיקת קיומו של פרופיל "לקוחות נאמנים" ו"לקוחות נוטשים" כמנובאים ע"י תדירות נטישה, גובה הפרמיה ומעורבות בתאונה בקרב לקוחות ענף הביטוח. (הצעת מחקר)
1,743 מילים (כ-5.5 עמ'), 20 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 67585
בניית מוצר ביטוחי ובדיקת פלח השוק באמצעות שאלון.
3,686 מילים (כ-11.5 עמ'), 0 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 41221
סקירה כללית, חוזה ביטוח הרכב, טענות ההגנה של המבטח וקיזוז חובות מהתביעה.
4,761 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 68564
בחינת היתרונות בהכנסת מערכת CRM לסוכנות ביטוח.
5,340 מילים (כ-16.5 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65189
אמידת הקשר בין ביטוח ואבטלה בישראל וסקירת את המגמות לאורך השנים והשפעתן על המשק הישראלי. העבודה תתמקד בשנים 1990-2002.
13,110 מילים (כ-40.5 עמ'), 25 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100