היישום אינו מחובר לאינטרנט

ביטוח פיקדונות בנקאיים

עבודה מס' 062926

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם יש מקום להנהיג בישראל ביטוח פיקדונות.

11,179 מילים ,18 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. רקע על מערכת ביטוח פיקדונות
3. סקירת מערכות של ביטוח פיקדונות בארה"ב
4. סקירת מערכות ביטוח פיקדונות במדינות האיחוד האירופי
5. סקירה היסטורית ותמונת מצב לניסיונות הנהגת ביטוח פיקדונות בישראל
6. פרשת הבנק למסחר
7. שיקולים מיוחדים להנהגת ביטוח פיקדונות בישראל
8. סיכום ומסקנות
9. ביבליוגרפיה

מהו למעשה ביטוח פיקדונות?
ביטוח פיקדונות זהו תהליך של העברת הסיכון ממפקיד בבנק לגוף המבטח,במקרה והבנק אינו יכול לעמוד בהתחיביותיו כלפי המפקידים, במקרה זה נכנס לתמונה המבטח שמפצה את המפקיד הקטן בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש.
לשם מה נועד ביטוח הפיקדונות?
א. מצידו של המפקיד (המפקיד הקטן והבינוני) זהו מעיין שקט נפשי, שהגוף המבטח מעניק לו תמורת פרמיה כלשהי שהוא משלם לאותו גוף.
ב. מבחינת המשק (הכלכלי) הדבר משרה אוירת בטחון, מושך משקיעים זרים ומבטא פיקוח על לקיחת הסיכונים של מערכת הבנקאות.
ג. מבחינת הממשלה הדבר נותן בטחון מפניי "תופעת הדומינו" (התמוטטות בנק אחר בנק), כמו כן בכל מצב של התמוטטות הבנק, הממשלה לא תצטרך להתערב ולערוב לכספי המפקידים מכיסו של משלם המסים.

סקירה היסטורית על ניסיונות הנהגת ביטוח פקדונות בישראל
הצעות להנהגת ביטוח פקדונות הועלו בישראל מס' פעמים בעקבות פשיטות רגל של הבנקים שכספיי מפקידיהם הוחזרו ע"י בנק ישראל , כלומר, מכספיי משלם המיסים. להלן מספר דוגמאות: לראשונה הדבר הוצע בשנת 1969 לאחר נפילתם של הבנקים - י.ל.פוייכטוונגר, אלרן וקרדיט.
בשנית הוצע הדבר בשנת 1972, אך 3 הבנקים הגדולים התנגדו לכך, סיבוב נוסף להנהגת ביטוח פקדונות החל בעקבות התמוטטות בנק א"י- בריטניה בשנת 1974, יוזמה נוספת הייתה הצעת חוק פרטית של ח"כ הירשזון בשנת 2002 בעקבות נפילת הבנק למסחר.
כידוע כל ההצעות הללו נדחו כתוצאה מסיבות רבות ושונות ובעיקרם שיקולים פוליטיים וחילופי שילטון תכופים למדיי.
*כל הצעת חוק שלא עוברת ב3- קריאות בכהונתה של כנסת, מבוטלת וחקיקתו של החוק לא נמשכת בכנסת שאחריה, למעט מקרים מיוחדים. משפט זה בנוסף לחילופיי השילטון התכופים מסביר את חוסר ההצלחה להעביר ולחוקק את חוק ביטוח הפקדונות הבנקאיים בישראל.

הצעה נוכחית של בנק ישראל
לאחר נפילתו של הבנק למסחר, בנק ישראל גיבש והמליץ על תוכנית להנהגת ביטוח פקדונות, שפרטיי הביטוח המוצע בנויים, לפי מיטב דעתנו, כראוי ובהתאמה לצרכים של מע' הבנקאות והציבור בישראל.

לסיכום
המצב בישראל נראה די יציב עקב ידיעת הציבור, כי כביכול כספם של המפקידים יוחזר אם אחד מהבנקים בישראל לא יעמוד בהתחיביותיו, אין הציבור מודע לעובדה ששיטת "הדה-פקטו" לא מחייבת את הממשלה ובנק ישראל לפעול כפי שפעלו בעבר, כמו כן אם יתממש הסיכון בבנק גדול או במס' בנקים יחדיו, אין תקציב המדינה יאפשר לפצות את המפקידים והדבר עלול להביא לסיום עידן הכלכלה המפותחת בישראל, לכן חשוב ובהקדם להפעיל מערכת ביטוח פקדונות פורמלית ומסודרת שעקרונותיה יתאימו לא רק לבנק ישראל ולממשלה, אלא יגנו על האינטרסים של המפקידים. על פרטי ביטוח הפיקדונות להיות מותאמים לצרכים המיוחדים של מערכת הבנקאות הישראלית, המאופיינת בריכוזיות גבוהה, אוליגופוליסטיות ומגזריי תיווך פיננסים מיוחדים. הדבר צריך לבוא לידי ביטוי בגובה הסכום המבוטח , בגובה הפרמיה ובהתאמתה לסיכון, אך יש לעשות זאת בהדרגה, תוך הימנעות מסבסוד צולב בגביית פרמיה מפקדונות לא מבוטחים שעלולה לגרום לזעזועים ולמעבר המשקיעים בין הבנקים השונים. תוכנו של ביטוח הפקדונות צריך להיות קל להבנה וליישום, לבנקים וכמובן לציבור הרחב.

מקורות:

אורגלר י. בנק ישראל, הרבעון לבנקאות 149, "סוגיית ביטוח פיקדונות ומשמעת שוק בעקבות סגירת הבנק למסחר, עמ' 23-27, 2002.
אליאס ריקי, בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים, מבט כלכלי 12, "ביטוח פיקדונות, ינואר 2004.
אליאס ריקי ובנצי שרייבר, בנק ישראל- יח' המחקר של פיקוח על הבנקים, סוגיות בבנקאות, כרך 13, דצמבר 1997, "אפקט ההדבקה, ביטוח פיקדונות ואפשרות הפעלתו בישראל", עמ' 27-60.
הירשפלד ירון, ורשבסקי יעקב, הכנסת- מרכז מחקר ומידע, "ביטוח פיקדונות בבנקים", עמ' 1-14, יוני 2002.
חת מאיר, בנק ישראל, הרבעון לבנקאות כרך ל"ח, ספטמבר 2003, ביטוח פקדונות למה, איך, מתי?", "סקירה הסטורית של יוזמות חקיקה בעניין ביטוח פיקדונות", עמ' 63-76.
טל יצחק, לשעבר מפקח על הבנקים בבנק ישראל, הצגת שאלות רלוונטיות בנושא ביטוח פיקדונות בישראל, ינואר 2004.
טמקין אבי, גלובס, "מפת הדרכים של קליין", 11-12 במאי 2003, עמ' 7.
לוין רוס, סיכום הרצאות בנושא יסודות בנקאות א,ב, פקולטה לבנקאות ושוק ההון, המכללה האקדמית נתניה, אביב 2003.
משרד האוצר, דף מידע 178 בנושאים כלכליים, "משבר קריסתו של הבנק למסחר מלמד כי יש להנהיג ביטוח פיקדונות בישראל".
משרד האוצר, האגף הבנלאומי, משלחת ישראל לקהילה הארופית, "רגישות מפקידים בנלאומיים לביטוח פיקדונות".
רוטנברג דוד, "ניהול בנקאי בישראל", הוצאת "כתר", ירושלים 2002, פרק ביטוח פיקדונות עמ' 437-445.
רוטנברג דוד, בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים, מצגת של "כנס ת"א לבנקאות", אפריל 2003, "מאפיינים שונים של מערכת ביטוח פיקדונות השוואה בינלאומית".
רוטנברג דוד, בנק ישראל, ממונה על מחלקת מחקר, סגן מפקח על הבנקים, ראיון אישי תוך הצגת שאלות רלוונטיות בנושא ביטוח פיקדונות, תוך הדגשת חשיבות עמדתו של בנק ישראל בנושא, דצמבר 2003.
שפרון גל, בנק ישראל, רבעון לבנקאות, כרך ל"ח- 150, "ביטוח פיקדונות הציבור בבנקים", עמ' 88-94, יוני 2003.
קליין זאב , גלובס, "הביטוח יוגבל למילון שקל למפקיד", פברואר 2003.
MacDonald Ronald, Handbooks in Central Banking (Bank of England), No. 9, Deposit Insurance, p.2-26, August 1996.
Sobaci Tolga Demirguc-Kunt Ash, The world bank economic review, vol. 15, A new development database, Deposit Insurance around the world, p. 481-490, 2001.

תגים:

tisoped · ecnarusni · בנק · הבנקים · כלכלה · ערבות · פשיטת · רגל · מסחר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ביטוח פיקדונות בנקאיים", סמינריון אודות "ביטוח פיקדונות בנקאיים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.