היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 60
עבודה מס' 67598
תוכנית שיווקית עבור מוצר ביטוחי חדש - הצורך במוצר, בחינת הביקוש למוצר החדש והצעת הפיתרון הנבחר.
2,920 מילים (כ-9 עמ'), 8 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 41431
הסתירה בחוק הישראלי, בחוק האמריקאי ובחוק האנגלי.
3,520 מילים (כ-11 עמ'), 13 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 65189
אמידת הקשר בין ביטוח ואבטלה בישראל וסקירת את המגמות לאורך השנים והשפעתן על המשק הישראלי. העבודה תתמקד בשנים 1990-2002.
13,110 מילים (כ-40.5 עמ'), 25 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 10321
עבודה מקיפה המתארת את המצב המשפטי בדיני הביטוח.
7,190 מילים (כ-22 עמ'), 9 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 69500
מעמדו של חוק ביטוח סיעוד בישראל אל מול החוקים המקבילים במדינות המפותחות ב- OECD.
11,138 מילים (כ-34.5 עמ'), 19 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 67585
בניית מוצר ביטוחי ובדיקת פלח השוק באמצעות שאלון.
3,686 מילים (כ-11.5 עמ'), 0 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 41056
הבעיות,שינת הסיכון,הסיכון האנדוגני,ביטוח ציבורי,מודלים וההשלכות על מערכת הבריאות הישראלית.
8,192 מילים (כ-25 עמ'), 3 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 41221
סקירה כללית, חוזה ביטוח הרכב, טענות ההגנה של המבטח וקיזוז חובות מהתביעה.
4,761 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 41668
רקע, תביעות בנושא באג אלפיים, אחריות נושאי משרה, מקצועות בעלי סיכון גבוה לתביעות וסוגיות בביטוח.
4,544 מילים (כ-14 עמ'), 20 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 60