היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 13
עבודה מס' 67217
התפתחות דוקטרינת הבטלות היחסית וכיצד הושרשה לתוך המשפט הציבורי והפרטי והחליפה את דוקטרינות הבטלות המוחלטת.
7,860 מילים (כ-24 עמ'), 30 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65694
כיצד השפיעה החברה המקומית על שתי קבוצות מהגרים אלו, שבמהותן היו מסורתיות וסגורות יחסית.
5,927 מילים (כ-18 עמ'), 43 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 40695
מעמד החוקה, חופש הביטוי כזכות יחסית והתנגשות זכות זו עם הסדר הציבורי.
7,115 מילים (כ-22 עמ'), 20 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 65185
התפתחות הסקטור הבנקאי ברוסיה כסקטור חדש יחסית בכלכלה מתפתחת עם משברים במעצמה בעלת משאבים בלתי מבוטלים.
5,024 מילים (כ-15.5 עמ'), 9 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66156
באיזו מידה מאדירה את שמו ספרות הילדים וכיצד הוא מתואר יחסית לתקופה המתוארת.
4,558 מילים (כ-14 עמ'), 21 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64668
תיאור בניית המדינה המרוקנית שהושתתה בעיקרה על יסודות חילוניים, וכיצד הצליחו לעצב מדינה מוסלמית על בסיס מודרני יחסית.
6,130 מילים (כ-19 עמ'), 24 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 65091
סקירת החקיקה והפסיקה בישראל ובמדינות אחרות, תוך התייחסות ספציפית לחקיקה המתקדמת יחסית בתחום זה באנגליה ובארה"ב. על בסיס ניתוח זה מוצעות הצעות לתיקון החקיקה בישראל.
3,454 מילים (כ-10.5 עמ'), 33 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66120
השינויים שחלו בתנועות הנוער באופן כללי והשוואה בין תקופת המנדט והתקופה האחרונה יחסית.
2,063 מילים (כ-6.5 עמ'), 12 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 23061
הצגת הטענה כי לפי נגרג'ונה קיימת רק אמת יחסית, והצגה של ארבע גישות שונות לנושא זה.
1,724 מילים (כ-5.5 עמ'), 5 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 13