עבודות [1-9] מתוך 11 :: [עמוד 1 מתוך 2]
עבור לעמוד: 1 2 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "בדידות":

עבודה מס' 65022 SHOPPING CART DISABLED
בדידות וביטוייה בחיים ובספרות, 2005.
מקורות הבדידות, התמודדות האדם עם בדידותו, והשלכותיה והשפעותיה עליו.
36,796 מילים (כ-113 עמודים), 25 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה בנויה מחמישה פרקים, שדרכם אחשוף את מקורות הבדידות, התמודדות האדם עם בדידותו, השלכותיה והשפעותיה עליו ואביא גם הצעות לדרכי התמודדות עימה.  
הפרק הראשון - "מהי הבדידות?" ינסה להגדיר את הבדידות בצורה כללית - מה היחס אליה, כיצד ניתן לראות בה גם צד חיובי וגם צד שלילי וכיצד הוגים שונים ופילוסופיות שונות מנסים לסייע להתמודד עימה ולהפכה ממועקה לתרומה.
הפרק השני - "מקורות הבדידות והשלכותיהם על האדם" יגלה מהיכן נוצרה הבדידות ולמה היא נחלתם של כה רבים. הפרק יראה כי מקורות הבדידות הם קדומים הרבה יותר ממה שניתן לשער, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מהאדם עצמו. אדון כאן בהרחבה על ההשלכות של הבדידות על האדם בהתנהגותו, בדרך חייו ובמגוון סוגי התלות שהוא מפתח כדי למלא את התחושה הקשה של הבדידות. אראה כי האדם תקוע עם בדידותו כל חייו ואין הוא יכול לברוח ממנה.
הפרק השלישי - "בדידות ואקזיסטנציאליזם" יעסוק בקשר ההדוק שבין הבדידות לאקסיסטנציאליזם, או במילים אחרות לפילוסופיה הקיומית. אנסה להראות כי הגישות אל הבדידות ואל הקיום של האדם הן מאוד דומות, ושתיהן טוענות כי האדם מחויב למלא במשמעות את שניהם, בגלל היותו חופשי לעשות זאת.
הפרק הרביעי - "הבדידות והקשרה האבולוציוני - היסטורי" יתאר את התפתחותה של הבדידות לאורך ההיסטוריה והשינויים האבולוציוניים. הוא יתאר כיצד התפתחויות שונות, כמו הטכנולוגית, השפיעו על הגברתה וכיצד החילון מוסיף ומאדיר אותה.
הפרק החמישי יביא דוגמאות שונות של מספר יצירות הדנות בבדידות בצורה קצת אחרת. דרך היצירות ניתן יהיה לקבל מימד אישי הרבה יותר ממה שניתן לקבל מהספרות האקדמית או המחקרית. היצירות האלה מהוות את הגיגי המחברים, שייתכן כי הבדידות היוותה, או עדיין מהווה, חלק נכבד מחייהם ומחוויותיהם. מניתוח יצירות אלה אנסה להגיע לתובנות שונות וחדשות לגבי הבדידות בפרט ולגבי האדם בכלל. אדגים צורות התמודדות שונות עם הבדידות וגישות שונות שפיתחו גיבורי היצירות לגביה. אראה בדידות שמביאה לאובדן, אראה בדידות שמביאה לחורבן, אבל אראה גם בדידות שמביאה ליצירתיות ולהתפתחות עצמית, עד לכדי גילוי אמיתות שונות שהיו נסתרות מהעין, אבל היו הכרחיות לאדם כדי לחוש שלימות עם עצמו. דרך יצירות אלה ניתן לגלות כי ההתחברות אל הנושא היא הרבה יותר קלה, הדוגמאות הן מהחיים הפשוטים של כל אחד, ולכן קל יהיה יותר להבין את התופעה המסובכת הזו של הבדידות.
מטרתה הסופית של העבודה הזו היא לשפוך אור על תופעת הבדידות באדם, וכך אולי לסייע לראות אותה בצורה נכונה יותר. ניתן יהיה לגלות דרך הניתוחים השונים כי לאדם יש ברירות והוא יכול להפוך את בדידותו לדבר מעשיר אם רק יתאמץ לבנות את עולמו הפרטי במו ידיו ובצורה שתהיה נכונה רק לו.

עלי לציין שלאורך כל עבודתי המגע האישי שלי בנושא יורגש ויודגש, בגלל הנגיעה האישית שלי בו. לכן זוהי אינה עבודה מחקרית בעלת תוצאות מדויקות, אלא עבודה מלאת הגיגים אישיים שלי ושל אנשים רבים אחרים, שרובם חוקרים אנתרופולוגים המנסים לחקור לא באופן מדעי את האדם, אלא על ידי נגיעה בו ובמגוון האינסופי של האישיות שלו.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. מהי הבדידות?
3. מקורות הבדידות והשלכותיהם על האדם
4.בדידות ואקזיסטנציאליזם
5. הבדידות והקשרה האבולוציוני - היסטורי
6. ביטויי הבדידות בספרות
א. "בדידות" מאת שולמית הראבן
ב. שירים נבחרים של אילן בלום
ג. "מות העייר" מאת יורם קניוק, סיפורים נבחרים
ד. "האוטובוס" מאת לאונרד כהן
ה. "מסע הערב של יתיר" מאת א.ב. יהושעשירים מתורגמים
7. סוף דבר
8. ביבליוגרפיה
10. נספחים

מתוך העבודה:
הבדידות, אם להגדירה בצורה היבשה המקובלת במילונים(1), היא - חוסר חברים, גלמודיות, הסתגרות, התנתקות, היעדר חברה, עמידה לבד, שיממון, חוסר השתייכות, דכדוך.
הקונוטציות אל המילה הזאת הן לרוב שליליות(2), והן מתבטאות בייחוס של בעיות אישיות, כמו - דימוי עצמי נמוך, של בעיות חברתיות, כמו - בידוד חברתי ושל יחס שלילי כלפי בני אדם כגורמים לבדידות.
הפרופ' אדיר כהן, בספריו - "סיפורה של בדידות" ו"הבדידות כגורל", והוגים ופילוסופים שונים, שרובם הם דוגלי הפילוסופיה הקיומית, מציעים זווית אחרת לראיית הבדידות. לפיהם, ניתן לחוות את הבדידות בצורה מעשירה, לפתח יצירתיות, לדון בבעיות של עצמך, להיות עם עצמך ולהסב לעצמך תשומת לב. וכך, אם אדם נאלץ לחיות לבדו עקב מוות קרובים או מסיבות אחרות, הוא אינו מחויב לסבול בשל כך. הוא יכול להמציא לו עיסוקים ולעסוק בדברים שנמנע ממנו לעשותם לפני כן. אדיר כהן בראיונותיו מציג, למשל, אנשים שבחרו להפוך את מצבי הבדידות שלהם, שבאו בעקבות משברים שונים בחיים, ל"רגעי לבד מעשירים ומלאי משמעות"(3).
-------------------------------------------------------------------א. 1. כהן, סיפורה של בדידות (תל אביב: משכל, 2003), עמ' 9; א. כהן, בדידות כגורל (תל אביב: משכל, 2003), עמ' 383
2. א. כהן, סיפורה של בדידות (שם), ע"ע 10 - 11
3. שם, עמ' 41
 
עבודה מס' 65738 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין בדידות לגלישה מרובה באינטרנט בקרב סטודנטים במכללת ספיר, 2007.
מחקר קצר הבודק האם קיים קשר בין רמת הבדידות של סטודנטים לבין כמות שעות הגלישה שלהם באינטרנט.
2,067 מילים (כ-6.5 עמודים), 3 מקורות, 108.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בשנים האחרונות, חדר האינטרנט ביתר שאת לעולמנו, ופתח לפנינו אפשרויות חדשות. מטרת המחקר הנוכחי היא לבדוק האם קיים קשר בין רמת הבדידות של סטודנטים לבין כמות שעות הגלישה שלהם באינטרנט. השערת המחקר היא כי ככל שהסטודנט הינו בודד יותר כך כמות הזמן בו ישהה באינטרנט תגדל. מחקר מתאמי זה בוצע על ידי העברת שאלון בקרב 200 סטודנטים ממכללת ספיר. השאלון בדק את משתנה רמת הבדידות ובנוסף כלל שאלה אחת שתפקידה היה לכמת את שעות הגלישה, המשתנה השני. קבוצת הסטודנטים נדגמה בדגימה רנדומאלית ובלתי תלויה, ע"י חלוקת שאלונים ידנית. ממוצעי וסטיות התקן של רמת הבדידות וכמות שעות הגלישה באינטרנט הושוו, ונמצא כי ישנו קשר מובהק ביניהם. הוסק, כי יש לבצע מחקר המשך, ניסויי ולא מתאמי, שיבחן מיהו המשתנה המשפיע על מי. הדבר יסייע לביצוע מחקר אמין ומדויק יותר בתחום.

מתוך העבודה:
בעבודתנו נבחן את הקשר בין בדידות לגלישה באינטרנט. העידן הפוסט-מודרני בו אנו מצויים כיום, השפיע באופן ניכר על התרבות ועל אופי היחסים הבינאישיים. המציאות כיום מכוונת אותנו לרציונאליות, הישגיות ואינדיבידואליזם ופחות שייכות ושיתוף שהודגשו בעבר. הטכנולוגיה שהתפתחה פלאים בעידן זה הביאה עימה גם את בשורת האינטרנט. בחנו את יחסי הגומלין בין בדידות לגלישה באינטרנט, תוך התמקדות בבדידות כמובילה לגלישה מרובה באינטרנט.
נושא רגיש זה, הגלישה הגוברת באינטרנט יחד עם הבדידות שהעידן בו אנו מצויים מגבירה, מעניין לבדיקה לדעתנו מחד גיסא מאחר וזו תופעה חדשה יחסית והכלים להתמודדות איתה עודם בראשיתם. מאידך גיסא, משום שישנן השפעות חיוביות ושליליות לתופעות אלו וחשוב לנו לבחון האם הכיוון אליו אנו הולכים הוא מועיל או פוגע. לבסוף, נושאים אלו סובבים אותנו ונוגעים ברבים מהאוכלוסייה מה שהופך אותם למעניינים.
 
עבודה מס' 62325 SHOPPING CART DISABLED
בדידות בספרי ילדים, 2001.
הבדידות על היבטיה השונים בספרי ילדים קלאסיים ומודרניים.
4,584 מילים (כ-14 עמודים), 11 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
הצגת הנושא
הקדמה- ספרות כמכשיר וכאמצעי
חד-הורות ועזובה כגורמים לבדידות
בדידות כתוצאה מיתמות
המחקר
  שיטת המחקר
  השערות המחקר
  המדגם
תוצאות וניתוח
  סיפורים לגבי גירושין
סיכום העבודה
ביבליוגרפיה

הצגת הנושא
ספרות הילדים מטרתה, מעבר להצגת סיפורים, להעביר מסרים חינוכיים ולהכין את הילד לחיים.
עבודה זו תעסוק בנושא "הבדידות" של בני האדם. לרוב הילדים יש משפחה ואין הם מרגישים בדידות, אולם, לעיתים מאורעות החיים מכתיבים מציאות אחרת ויש להתמודד עמה.
הבדידות נובעת בעיקר מהמקרים הבאים:
   גירושי ההורים
   מות אחד ההורים או קרוב משפחה
   הימצאות רחוק מהבית (פנימייה)
   עזובה סוציאלית

העברת מסרים זו מתאפשרת לאור העבודה כי ספר הילדים נתפש, לרוב, כאמצעי למטרה ולא כיצירה לשמה. ראשיתה של ספרות הילדים וסודה בגישה שתפקידו של הספר הוא ללמד ולחנך, להטיף מוסר, אך גם ללמד.
הסופר\משורר נתן זך, שהיה מתנגד חריף לאתרמן ושלונסקי כותב באפילוג לספרו 'זמן וריתמוס אצל ברגסון ובשירה המודרנית' ששירת אלתרמן הילכה עליו קסמים מנעוריו, על שום שלא התחבטה בבעיות הלאומיות והרות הגורל (קידוש ה', בטחון וכד') אלא בעשייה החינוכית ממש.1

המחקר יתפרס על פני כעשרים ספרי ילדים קלאסיים ומודרניים וינסה לראות את:
   הסיבות לבדידות
   האם הילד רוצה בבדידות
   מה הוא עושה כנגד הבדידות
   האם הבדידות יכולה לפעמים להיטיב עם האדם.

שיטת המחקר היא מחקר איכותי.
שמות הספרים הם:
   אלדין
   במבי
   בת הים הקטנה
   דמבו
   הגיבן מנוטרדאם
   השועל והכלב
   מלך האריות
   ספר הג'ונגל
   סינדרלה
   שלגיה ושבעת הגמדים
--------------------------------------------------------------------------------
1. זך נתן, זמן וריתמוס אצל ברגסון ובשירה המודרנית, עמודים 10-20.
 
עבודה מס' 70219 SHOPPING CART DISABLED
הזהות והמסורת היהודית ב"המצאת הבדידות" \ פול אוסטר, 2013.
כיצד מוצגות הזהות היהודית והמסורת בספרו "המצאת הבדידות" של פול אוסטר?
2,417 מילים (כ-7.5 עמודים), 10 מקורות, 252.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
אוסטר מדגיש את חשיבותם של הזכרונות האישיים בבניית זכרונו ומורשתו  של עם. בעיסוקו עם הזהות של עצמו - הן האישית והן הקולקטיבית - הוא למעשה חוקר את מורשת עמו.
שאלת המחקר - כיצד מוצגות הזהות היהודית והמסורת בספרו "המצאת הבדידות"  של פול אוסטר?
אענה על השאלה על סמך הטקסט של הספר והכתוב במחקרים אקדמיים.

תוכן עניינים:
מבוא
על הסופר
הרטוריקה של פול אוסטר
על הספר  "המצאת הבדידות"
המוטיבים היהודיים בספר
הקשר בין היוצר פול אוסטר ליצירתו "המצאת הבדידות"
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
חלקו הראשון של הספר נכתב על ידי אוסטר לאחר מות אביו, הוא מין חצי הספד וחצי ספר זיכרון; בעיקר זהו ניסיון לקבל ולהפנים את מותו של האב שאמנם לא היה נוכח בחייו של בנו במשך כל השנים, אך עם מותו של האב חש לפתע אוסטר את חסרונו בצורה חדה וכואבת. הוא כתב את הספר מתוך תקווה להתמודד עם האבל, ועם התחושה המפתיע של חסרונו של האב (שלא לקח חלק בחייו של אוסטר - עד לפני מותו) שעמם נותר.
 
עבודה מס' 68267 SHOPPING CART DISABLED
בדידות ותקווה באמצעות קשר עם חיות, 2010.
בדיקת רמות הבדידות והתקווה של ילדים בגילאי בית ספר יסודי עד חטיבת ביניים (6-14) ומבוגרים בגילאי 50+, באמצעות שאלון בדיווח עצמי.
5,309 מילים (כ-16.5 עמודים), 13 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת המחקר הייתה לבחון תחושות בדידות ותקווה באמצעות קשר עם חיות. במסגרת המחקר התמקדנו במציאת הקשר שנוצר עם חיות על ידי אנשים בודדים ובמציאת השלב שבו עולה התקווה כתגובה לכך. המדגם מנה 20 ילדים (מתוכם 10 בנים ו-10 בנות) תלמידי כיתות א-ט בבתי ספר רגילים, בטווח הגילאים 6-14 שנים ו-20 מבוגרים (מתוכם 10 נשים ו-10 גברים) בעלי השכלה תיכונית עד אקדמאית בטווח הגילאים 46-63 שנים. הערכת הנבדקים התבססה על דיווח עצמי בשאלונים אנונימיים שדנו במשתנים: תחושות בדידות, תחושות תקווה וקשר עם חיות. תוצאות המחקר הצביעו על הבדל משמעותי ברמות הבדידות איך בניגוד להשערת המחקר לא על פי גיל ומגדר. נבדקים בעלי רמת בדידות גבוהה דיווחו על קשר חזק יותר עם חיות ובאופן מפתיע גם על תחושות תקווה נמוכות יותר. מממצאי המחקר עולה גם כי נבדקים אשר נמצאים בסביבת גידול של חיה ביטאו יותר קשר לחיות בהשוואה לנבדקים שלא. ממצאי המחקר מראים כי הקשר שמתפתח עם חיות על ידי אנשים בודדים לא מעלה אצלהם תחושות תקווה ובעצם משמש כנחמה אך לא כפתרון לבעיית הבדידות.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
שאלות והשערות המחקר
שיטה
תוצאות המחקר
דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספח - שאלון

מתוך העבודה:
יישום הקשר בין האדם לבעלי החיים מתבסס בתחומי החיים הן בתחומי הפנאי של גידול חיות מחמד, ביקור בגן החיות, התנדבות לעזרה לחיות והן בתחום הטיפולי של שימוש בקשר זה לצורכי טיפול באנשים עם מחלות נפשיות ומוגבליות פיזיות. מקומו של קשר זה בין האדם לחיות השונות בחיי הפרט והיכולת של הפרט להטמיע את הקשר הזה במגוון תחומי החיים השונים מצביעה על כך שהמודעות לתועלות של קשר זה הולכת וגדלה בשנים האחרונות. אחזקת חיה זוהי תרבות אוניברסלית והשוני בין המגוון האתני הקיים בעולם הוא בבחירת החיה שנחשבת כמתאימה לאחזקה באותה התרבות (Curtiss, Holley& Wolf, 2006).
 
עבודה מס' 40517 SHOPPING CART DISABLED
הספרות הדרום אמריקאית - השפעת "מאה שנים של בדידות" על "עשו", 1995.
השוואה בין מוטיבים-גבולות המציאות, משולש אהבה,דמות נשית מיתית,שינה ושכחה,ראיה לקויה,דת ועוד
5,192 מילים (כ-16 עמודים), 12 מקורות, 197.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זאת אנסה לפתוח צוהר לעולמה של הספרות הדרום אמריקאית כפי שהיא באה לידי ביטוי ביצירתו של גבריאל גרסיה מרקס "מאה שנים של בדידות".
יצירה זאת תיבחן כיצירה מאפיינת של הספרות הדרום אמריקאית, וכבעלת השפעה עמוקה החוצה תרבויות אשר השאירה את חותמה על יצירות ספרות בנות זמננו. לצורך זה, אנסה להראות את השפעתו  של הספר "מאה שנים של בדידות" על "עשו" - ספרו של מאיר שלו. מאיר שלו, סופר ישראלי מספריו הבולטים-"רומן רוסי", "עשו"
ו-"כימים אחדים".
התחושה האינטואיטיבית שלי כקוראת מעלה בי את האמונה, שמדובר בהשפעה עמוקה של גרסיה על שלו, אולם כמובן זוהי רק המוטיבציה לבדיקה המעמיקה יותר, המשתמשת בכלים הספרותיים והמחקריים שבידינו.
בשתי היצירות סיפורן של אנתולוגיות משפחתיות סבוכות, שיש בהן שלל של תיאורים אמוציונאליים ופולקלוריסטים, אהבה, שנאה, קנאה בין אחים, מוות ושכול. בשניהם עושר לשוני עצום הרוקם לתוכו סיפורי עם ופולקלור בכפיפה אחת עם מציאות הסטורית, אמת משולבת בדמיון ובגוזמאות.בשניהם - סיפורים מלאי רגש הממלאים את הקורא ברגשות של אמפאתיה, וגורמים לצחוק ודמע גם יחד, ויוצרים ססגוניות ייחודית ומרגשת.
זוהי נקודת המוצא, אולם אין בה די. ההשוואה בעבודה זאת מבוססת על בדיקה ספרותית של החומרים המופיעים בשתי היצירות, ובחינתו של המרקם הספרותי בכל אחת מהן, וכמו כן משתמשת בחומר בבליוגרפי שנכתב על הספרות הדרום אמריקאית, על גבריאל גרסיה מרקס ויצירתו, וכן ביקורת שנכתבה על ספרו של מאיר שלו.
על מנת לעגן את התחושות המשותפות שמעלות שתי היצירות אעמוד על זיקות הגומלין, הבאות לידי ביטוי בעיקר ע"י הופעתם של מוטיבים מקבילים.
לשם כך אבדוק האם מוטיבים מרכזיים המופיעים אצל מרקס  נמצאים גם ביצירתו של שלו. הדגמות של מוטיבים אלו יובאו, כמקובל, באמצעות ציטוטים ומראי מקום מדויקים של הטקסטים הספרותיים הרלוונטיים.

הנחת היסוד שעומדת בבסיסה של עבודה זאת תופסת את הספרות כתוצר של השפעות הדדיות, וזיקות גומלין. סופר אינו כותב בחלל ריק, אלא מושפע מהדורות שקדמו לו, ומהקלאסיקה שאליה נחשף כקורא. מכאן, שהשפעתו של גרסיה על שלו, שאותה אנסה להוכיח, היא בעיני תוצר טבעי של דינמיקות וקשרים ספרותיים, שיש להם אופי בינלאומי ועל זמני.

תוכן העניינים:
מבוא
הספרות הדרום אמריקאית
השוואה בין מוטיבים מרקס ושלו:
א.     גבולות המציאות
ב.     משולש אהבים
ג.     דמות נשית מיתית
ד.     שינה ושכחה
ה.     ראייה לקויה
ו.     אירוניה כלפי הדת
ז.     בורות ומודרניזציה
    סיכום
    ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 23091 SHOPPING CART DISABLED
טל האהבה ולבת התשוקה: על שירת יונה וולך - אהבה, ניכור ובדידות.
רקע ביוגרפי, השנים הראשונות, שנות השבעים, היבטים פמיניסטיים, מיסטיקה ואהבה.
6,998 מילים (כ-21.5 עמודים), 32 מקורות, 284.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
יונה וולך, המשוררת שגדלה מגיל ארבע ללא אב, ששנאה את שירי ביאליק, לא הכירה את ברנר והעריצה את בודלייר וולט ויטמן, אשר 'האירו לה את צעדיה הראשונים'.
לדבר על יונה וולך במושגים של שירי אהבה כפשוטם, הינו אמירה מופרכת במידת מה, שכן יש בה מן הלוחמנות וההחצנה, הלהט, ההתרסה והטירוף.
לעיתים היא מתעוררת מכל הכאוס ברצון ל'השלמה עם העולם', אך מציאויות שונות טופחות על פניה.

שונה יונה וולך הפמיניסטית הלוחמת, מיונה וולך המאמינה באלוהים.
שונה יונה וולך, המתייחסת למאיר וויזלטיר ויאיר הורביץ כאחים שהיא נוטשת כשאינם מקבלים את אמונתה, מיונה וולך האוהבת את יובל חברה, כשהנה מתחילים להרקם ביניהם יחסים, כך היא משערת, של אהבה. שונה יונה וולך פרי השדות הירוקים של קרית אונו, מיונה וולך של רחוב גורדון בתל-אביב ושונה יונה שונאת הנשים מזו המשלימה עם ישותה.

כשמחפשים אצל יונה וולך את האהבה בשירים, יש צורך במודעות, כי גם אם תימצא האהבה, בסמוך אליה עלולים להימצא הבדידות והניכור, הזעם על החברים, או אלה שהיו חברים, שינאת הנשים, חיפוש דמות האב ומציאת האלוהים. אהבת האלוהים.
יונה שלוחת הגורל. יונה וישו. יונה וולך של נפש חצויה, בדיכוטומיה של גבר ואשה, אדם ומדיום, עצמאות אישית מול הצורך באהבה, האלוהים שבטבע והאלוהים הפנימי.

בעבודתי אטען, כי שירי האהבה המוקדמים של יונה וולך, היו ברובם כמיהה לאהבה כלפיה מצד אחרים, חיבוק, חום, ליטוף ועיקר עיסוקה הרומנטי היה במין, ולעיתים בהיבט הבהמי והפרברטי שלו. רק בשנות השמונים, השתנה הדבר, כשהיוצרת הצליחה גם להביע ולהוציא מתוכה אהבה ורגשות, אשר הביעו את יחסה לאובייקט הנאהב.

כדי לאשש טענה זו, אתייחס כאמור, לשיריה, ביקורות שנכתבו עליה והשוואות של יצירותיה ודרך חייה עם משוררות ומשוררים אחרים שפעלו בתקופות שונות.

תוכן העניינים:
הקדמה
מבוא
פרק ראשון: השנים הראשונות
פרק שני: שנות השבעים
פרק שלישי: היבטים פמיניסטיים - בדידות ותשוקה
פרק רביעי: מיסטיקה ואהבה
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 23121 SHOPPING CART DISABLED
בדידות וניכור באמנות המודרנית.
פתיח פילוסופי של אורטגה איגזט, האמירה באמנותם של מונק, ג'קומטי ודה קיריקו וניתוח מספר מיצירותיהם.
7,900 מילים (כ-24.5 עמודים), 20 מקורות, 284.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת בנושא הבדידות והניכור באמנות המודרנית. המחקר בודק את ההתיחסות של כל אחת מהיצירות, ומנסה למצוא את המשותף ביניהן, המשקף את ההתיחסות ברבדים מסויימים של התפיסה המודרנית לנושא המוות.

מתוך חומר שאספתי בספרי אמנות, כתבי עת וקטלוגים מתערוכות, ניתן ביטוי לרוח התקופה, תחושת האנשים וסגנון ההבעה של האמנים.
תקוותי להגיע לאיזו אינדיקציה מתוך אותו חומר שנאסף.

התזה כשלעצמה באה לסכם את הכיוון שבו אנסה לפתח את הנושא.

בימים אלה בהם מתים עקרונות רבים אשר היו פעם נכסי צאן ברזל של החברה האנושית וחיי האדם פחות ופחות בטוחים והנשק יותר ויותר קטלני, אסור לנו לשכוח את הקשר עם העבר ואנו חייבים לחוש אותו מתחת לרגלינו כי הוא הבסיס לכל מה שנשאף אליו בעתיד. משום כך אטען שעל מנת להבין את ערכי העבר, מבלי להשאר שאננים לאובדנו ומתוך תקווה לעתיד טוב יותר, עלינו לחוש בחסר ועל ידי כך שנוציא את האנושי מן האומנות, נחווה באמצעותה את העצב והצער, על מנת שנוכל לגבש לעצמנו תפיסת עולם בריאה יותר לעתיד. דברים אלו נעשו ב"גרניקה" של פיקאסו, ב"הזעקה" של מונק וביצירות רבות אשר הפכו סמל למחאה כנגד הרע בעולם.

לתמיכה בטענתי, אדון ביצירותיהם של מונק, ג'קומטי ודה קיריקו, אשר מייצגים את הסימבוליזם האומנותי של התקופה הנאו-רומנטית, שראשיתה בסוף המאה הקודמת ובראשיתה של המאה הנוכחית.

תוכן עניינים:
רשימת תמונות
מבוא
פרק א: פתיח פילוסופי של אורטגה איגזט עם השלכות לאמנות
פרק ב: האמירה ביצירותיהם של מונק, ג'קומטי ודה-קיריקו
  2.1. אדוארד מונק
  2.2. ג'קומטי
  2.3. ג'ורג'ו דה-קיריקו
פרק ג: בדידותו של האדם ביצירות אמנות של אדוארד מונק
  3.1. הזעקה (1895)
  3.2. חדר המתים (1896)
  3.3. ריקוד החיים (1899)
  3.4. אלפא ואומגא (1909)
  3.5. קריסטיאנה בוהם (1895) II
פרק ד: אלברטו ג'קומטי ותחושת הבדידות ביצירותיו הפיסוליות והגראפיות
  4.1. ידיים אוחזות בריק (1934-1935)
  4.2. עירום (1932-1934)
  4.3. כדור על בלימה (1930-1931)
  4.4. פסל ללא כותרת [צ'אריוט] (1950)
  4.5. שלושה גברים צועדים (1948)
פרק ה: סוריאליזם וניכור ביצירותיו המטאפיזיות של ג'ורג'ו דה-קיריקו
  5.1. מנוחת הבוקר (1912)
   5.2. שאון המוזות (1917)
   5.3. אי העקיבות של ההוגה (1915)
   5.4. מלאנכוליה של הרחוב (1914)
   5.5. תחנת הרכבת של מונפרנס (1915)
סיכום
הערות שוליים

ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 68315 SHOPPING CART DISABLED
ספרות נשים- נחמה פוחצבסקי, 2008.
ניתוח הסיפור 'בבדידות'/נחמה פוחצבסקי
4,963 מילים (כ-15.5 עמודים), 12 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו היא ניתוח הסיפור "בבדידות" מאת נחמה פוחצ'בסקי. היות ומדובר בכתיבה נשית מתקופת העלייה הראשונה ליישוב בארץ ישראל יש צורך בשימוש בכלים ותיאוריות לשם פענוח הכתיבה, המסרים, הרובד הסמוי והגלוי אותם בנתה המחברת. על כן אסקור בתחילה את התיאוריות הסוציולוגיות, פסיכולוגיות וספרותיות פמיניסטיות, הרלוונטיות לכתיבה הנשית בתקופה זו. תוך כדי כך אשזור סקירה היסטורית של התקופה, החיונית גם היא לשם הבנת המחברת והדמויות שיצרה, בשל ההזנה ההדדית שבין הספרות וההיסטוריה.

תוכן עניינים:
מבוא
עמדתן של הנשים היוצרות כלפי הממסד הלאומי ציוני בתקופת היישוב
רקע להיעדר כתיבה נשית עד סוף המאה ה-19 בספרות המערבית והעברית
כלי מחקר לפענוח כתיבה נשית של המאה ה-20
פרק 1: דמותה של ציפורה דרורי בסיפור "בדידות"
פרק 2: נקודת מבטה של פוחצ'בסקי על המציאות ב"בבדידות"
רקע על נחמה פוחצ'בסקי
עמדתה של פוחצ'בסקי כלפי המציאות המצטיירת מיומנה של ציפורה דרורי
פרק3: רבדים בעלילה
פרק 4: השוואת דמויות ביצירותיה של פוחצ'בסקי - ציפורה דרורי מול אפיה
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: לא בכל העבודה צוינו מראי מקום.

מתוך העבודה:
נחמה פוחצ'בסקי משתמשת בשני רבדים, סמוי וגלוי, לעיצוב הדמות הראשית, דמותה של ציפורה דרורי, גם אם פחות מיוצרות אחרות בתקופתה. ניתן לזהות את המחאה גם ברובד הגלוי. אך את ההתייחסות למניפסט אעשה בפרק שלוש, כאן אתייחס לשני הרבדים כאחד.
סיפור קצר זה מעט שונה מאחרים בשל היריעה ותקופת הזמן עליה הוא מתפרס, הן רחבות יותר וזאת בשל העובדה שבסיפורה פוחצ'בסקי מתבססת על יומניה של דרורי, שזו הותירה בידיה לפני מותה. פירוט זה של ימים מספר מחייה של ציפורי מעביר לקורא תמונה המורכבת מפרטים רבים וכך הופכת ברורה עד מאד, תמונת היישוב ותמונת דמותה של ציפורה.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 11 :: [עמוד 1 מתוך 2]
עבור לעמוד: 1 2 :: עמוד הבא >>