היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 33
עבודה מס' 20401
סקירת המושגים, הקשר בינהם, ארועים ובעיות בתקשורת ותקשורת אסרטיבית בחברה המודרנית.
5,290 מילים (כ-16.5 עמ'), 6 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60693
בדיקת השפעתם של מאפייני המוכר (גיל, מין, הופעה, רהיטות דיבור) על הקונה.
3,791 מילים (כ-11.5 עמ'), 22 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60553
תפיסת עולמו והטפתו להשבת ימי גדולתו של קיסר יפן.
6,426 מילים (כ-20 עמ'), 6 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 60910
סקירה תיאורטית בנושא התקשורת הבינאישית ודיון בשאלה האם ניתן לעשות לשיפור דפוסי התקשורת.
3,875 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 10507
סקירת האינטרקציה בין אישה מוכה לבעלה ובדיקת השילובים של תכונות הגבר עם תכונות האישה, המצע והדרבון להכאה.
6,171 מילים (כ-19 עמ'), 35 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 63175
3,388 מילים (כ-10.5 עמ'), 3 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64149
האחריות האישית של בעלי המניות לנוכח המקרה של קריסת רשת קלאבמרקט תוך התמקדות בתיקון מספר 3 לחוק רשות החברות והאם הוא היה אופטימלי.
5,164 מילים (כ-16 עמ'), 24 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63441
6,284 מילים (כ-19.5 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 50776
סקירה תיאורטית של הנושא וראיון.
9,036 מילים (כ-28 עמ'), 7 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 33