היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 10
איגודים
עבודה מס' 66198
הצגת תהליכי הגלובליזציה בשנים האחרונות והשפעתן על מערכת יחסי העבודה, תוך התייחסות להסתדרות הכללית החדשה.
2,742 מילים (כ-8.5 עמ'), 13 מקורות, 213.95 ₪
עבודה מס' 62170
סקירת עמדות שלושת השחקנים במערכת יחסי העבודה בישראל בנוגע לסוגיית העובדים הזרים - איגוד העובדים, ארגוני המעסיקים והריבון.
3,488 מילים (כ-10.5 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63975
פרוסמינריון הבוחן האם שיתוף עובדים בארגונים הנה שיטה אפקטיבית, סוקרת את דגמי השיתוף הנפוצים ואת הקשר להפרטה ולהיחלשות האיגודים המקצועיים.
4,988 מילים (כ-15.5 עמ'), 14 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 70307
ניתוח מודלים ומחקרים תוך התייחסות להשפעתם של איגודי עובדים ושכר גבוה ומדיניות ממשל כלפי תחרות על משך המשבר.
7,109 מילים (כ-22 עמ'), 24 מקורות, 197.95 ₪
עבודה מס' 70128
כיצד התארגנותם ופעילותם של איגודים מקצועיים משפרת את מצבם של מהגרי העבודה (העובדים הזרים) בישראל?
3,618 מילים (כ-11 עמ'), 14 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 67107
ניתוח עיסוקים של הדרגים השונים בלשכה.
5,205 מילים (כ-16 עמ'), 0 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66930
אופי האיגודים, ארגוני העובדים בישראל בהשוואה לאופי ארגוני העובדים והיקפם בגרמניה.
5,589 מילים (כ-17 עמ'), 11 מקורות, 295.95 ₪
עבודה מס' 32753
5,288 מילים (כ-16.5 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 70152
התמורות שחוללה מערכת ניהול לקוחות CRM במחלקת השיווק בבנק איגוד.
4,214 מילים (כ-13 עמ'), 11 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 10