היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 25
עבודה מס' 62607
מחקר שנערך במיון תל השומר ואיכילוב.
5,356 מילים (כ-16.5 עמ'), 19 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 65231
הקשר בין העיסוק המקצועי ולבין עמדה כלפי המתת חסד- רופאים מול אחיות.
10,411 מילים (כ-32 עמ'), 38 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 66742
האם אחיות עדות לשינויים באישיות החולה המושתל או מקבלות את הדיווחים על התופעה מהחולים עצמם או מבני המשפחה. (מחקר באמצעות שאלונים)
15,262 מילים (כ-47 עמ'), 101 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 67197
בדיקת הקשר בין תחושת מסוגלות העצמית לבין שחיקה בקרב אחים ואחיות במחלקות כירורגיות בבית חולים תוך כדי התייחסות לגורמים כגון פרטים דמוגרפיים (גיל, מין, מצב משפחתי וילדים) וגורמים אחרים (כמו ותק בעבודה וסוג מחלקה).
4,830 מילים (כ-15 עמ'), 26 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68393
מחקר שבוצע על שלוש אחיות ושלושה חולים.
4,822 מילים (כ-15 עמ'), 16 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 71233
באיזה מידה שונים הידע והעמדות גילנות כלפי זקנים בקרב רופאים ואחיות יהודים וערבים העובדים במרפאות במגזרים הנ"ל?
8,827 מילים (כ-27 עמ'), 14 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 62017
עבודה המבררת את עמדות הצוות הסיעודי בחדר הניתוח לגבי שיטות חדישות של ניתוחים אפרוסקופיים.
2,573 מילים (כ-8 עמ'), 9 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 62574
בדיקת הכדאיות של הקמת עסק ביתי.
2,875 מילים (כ-9 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62580
ניתוח סוגיית השחיקה במקצועות טיפוליים והצעת פתרונות.
5,471 מילים (כ-17 עמ'), 22 מקורות, 324.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 25