היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 98
עבודה מס' 66272
בדיקת הקשר בתחנת נתניה.
8,916 מילים (כ-27.5 עמ'), 46 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61953
כיצד אפלייה זו תורמת לשסע החברתי בין שתי הקהילות ולדינמיקה של עימות ומשבר מתעצם.
9,310 מילים (כ-28.5 עמ'), 31 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 61927
מחקר הבודק את הפעולות אותם נקטה האגודה בסוגיות קיפוח בחינוך כלפי המגזר הערבי והאם קיים פער בין עמדות סטודנטים ערבים לסטודנטים יהודים בתפיסת קיומו של אי שוויון בחינוך.
11,901 מילים (כ-36.5 עמ'), 36 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61758
בחינת הסכנה שבתופעה לקיום הישות המדינית.
2,425 מילים (כ-7.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61753
עמדתם של יהודי דרום-אפריקה.
7,800 מילים (כ-24 עמ'), 21 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62510
סקירת הפרעות וסיבותיהן במהלך מלחמת האזרחים ברוסיה.
5,332 מילים (כ-16.5 עמ'), 13 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62705
המנהיגות בארגונים בכלל והמנהיגות הצבאית בפרט.
4,392 מילים (כ-13.5 עמ'), 52 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 62837
סקירת הפשיעה בקרב הערבים אזרחי ישראל.
3,192 מילים (כ-10 עמ'), 17 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62794
האינטרסים של צרפת ובריטניה אשר השפיעו על החלטתן לנקוט במדיניות אי התערבות במלחמה זו.
4,772 מילים (כ-14.5 עמ'), 8 מקורות, 482.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 98