היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 41
עבודה מס' 67026
הזרות החודרת לבית משפחת כהן, בסרט "אביבה אהובתי" כזהותה של אביבה כסופרת- הזרה לתפקידיה האימהיים והביתיים.
1,419 מילים (כ-4.5 עמ'), 2 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67914
כיצד הרעיונות שוודקינד מתאר במחזה "האביב מתעורר", שיקפו את המציאות שהיתה קיימת באותה תקופה בגרמניה.
2,817 מילים (כ-8.5 עמ'), 10 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 61464
סקירת ההתנגדויות לפרויקט והתמקדות בהתנגדותה של "העמותה לשמירת איכות החיים והסביבה ברמת אביב".
3,800 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 60.95 ₪
עבודה מס' 64740
בחינת יעילותו של שוק ני"ע הישראלי באמצעות בדיקת תגובת מחירי המניות בתל אביב לפרסום הריבית ע"י נגיד בנק ישראל.
10,198 מילים (כ-31.5 עמ'), 11 מקורות, 542.95 ₪
עבודה מס' 67505
ניתוח פרשני של פרקי הפיילוט של "רמת אביב ג'" ופרק מתוך "השיר שלנו".
16,236 מילים (כ-50 עמ'), 32 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60138
מהם חוקי העזר העירוניים בנוגע לחנייה בעיר תל-אביב ולהעריך את תוקפם, מהותם והפסיקה בנושא.
10,112 מילים (כ-31 עמ'), 8 מקורות, 340.95 ₪
עבודה מס' 68871
מאמר הדן באופן כללי במתח המתמיד בין ירושלים ותל אביב.
3,229 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67040
התהליך שעשתה האישה המזרחית בעבר מול ההווה עפ"י הסרט "אביבה אהובתי".
9,261 מילים (כ-28.5 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68999
ניתוח ארבעה שירים של אביב גפן כמקרה בוחן לבחינת חיי הנוער הישראלי בעידן הפוסט מודרני.
3,853 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 205.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 41