היישום אינו מחובר לאינטרנט

מודעות של מורים כלפי שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים

עבודה מס' 070586

מחיר: 499.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר איכותני הבודק ארבע מורות שמשלבות תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה רגילה.

14,205 מילים ,36 מקורות ,2017

תקציר העבודה:

בשלוש השנים הראשונות לחייו מתרחשת אצל היצור האנושי התפתחות מרשימה: מתינוק תלותי וחסר אונים הוא הופך לילד בעל יכולות חברתיות, שבעזרתן הוא מסוגל להביע את צרכיו ואת רצונותיו, להפגין את יכולותיו, וליצור מערכות יחסים משמעותיות עם מבוגרים ועם עמיתים. ההתפתחות החברתית נשענת רבות על היכולות הרגשיות שרכש הילד במהלך שנים אלה, והיא מתרחשת במקביל להתפתחות בתחומים אחרים שעמם היא נמצאת ביחסי גומלין: התפתחות מוטורית וסנסורית, התפתחות קוגניטיבית והתפתחות שפתית (בקר, 2009). ההתפתחות החברתית כוללת התפתחות של היכולת לקיים יחסים חברתיים של שיתוף פעולה עם אחרים; היכולת להבין מצבים חברתיים שונים, צרכים, רצונות וכוונות של אחרים; היכולת לדעת לפתור בעיות חברתיות (כמו קונפליקטים); והיכולת "לנהל" את הרגשות והדחפים העשויים לטרפד מגעים חברתיים (מרים רוזנטל ושות' 2008). בתוך פחות משלוש שנים לומדים ילדים רכים את שפת הדיבור החברתי, את שפת הרגשות ואת שפת המחוות והבעות הפנים, וכן מנהגים, נורמות התנהגות, חוקים וערכים. כל אלה יקבעו במידה רבה את יכולתם להשתלב באופן יעיל ומקדם בחברה (בקר, 2009). לעומתם ילדים בעלי צרכים מיוחדים מתקשים ברכישת מיומנות חברתית. הדבר מתבטא במספר מצומצם של אינטראקציות עם בני גילם. כך שילדים אלו נמצאים בסיכון לבידוד חברתי (guralnck,1999). בשנים האחרונות מיושמת מדיניות שמטרתה לשלב תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגילות, המיועדות לכל התלמידים. חוק החינוך המיוחד, אשר נחקק בשנת 1988,עיגן לראשונה את זכותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים ללמוד במסגרת חינוכית ללא תשלום, מתוך מטרה לקדם ולפתח את כישוריו ואת יכולתו ולהקנות לו ידע, מיומנויות והרגלים, אשר יסייעו להשתלבותו התקינה בחברה (משרד החינוך, חוזר מנכ"ל, 1999).עקרון השילוב של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בבתי ספר רגילים מדגיש את זכותם של ילדים אלו לחוות חוויות של חיים רגילים, ללכת לבית הספר השכונתי ולקבל את השכלתם בסביבה הכי פחות מגבילה (היימן טלי, 2004). אחד התנאים החשובים להצלחת השילוב, הוא שינוי עמדות והגברת הפתיחות והמודעות של אנשי מערכת החינוך הרגיל (היימן טלי & אולניק-שמש, 2004).
מחקר זה הינו מחקר איכותני הבודק ארבע מורות שמשלבות תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה רגילה. המחקר עוסק במודעות המורים כלפי שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים וגיבוש תובנות לגבי תפקיד המורה כמקור לטיפוח ביטחון רגשי חברתי ועל הדרכים לשילוב החברתי של הילד בבית הספר. כלי המחקר הוא ראיון חצי מובנה שיטה זו מאפשרת לבחון ולפרש את נקודת מבטה של המורה המשלבת וניתן להבין את המציאות שהיא חווה ולפרש את תפיסתה לגבי תפקידה כמשלבת חברתית גם כן את התלמיד עם צרכים מיוחדים בכיתתה. חשיבות המחקר הינו גיבוש התובנות לגבי תפקיד המורה כמקור לטיפוח ביטחון רגשי חברתי ועל הדרכים לשילוב חברתי מוצלח של הילד בעל צרכים מיוחדים בכיתה רגילה וכמו כן את הכרת התפיסה של המורה שלא התמחתה בחינוך מיוחד כמשלבת ילד עם צרכים מיוחדים בכיתתה.

תוכן העניינים:
מבוא
חלק א: סקירת ספרות
א.1 התפתחות רגשית:
א.1.1 תפקידי הרגשות:
א.1.2 הנוירו - פיזיולוגיה של הרגש.
א. 1.3 הגורמים החברתיים
א.2 תרומת הקשר המשפחתי להתפתחות רגשית תקינה.
א.3 ויסות רגשי
א.4 תיאורית ה- mind- התיאוריה של התודעה (Mind of Theory- TOM).
א.5 התפתחות הערכה העצמית ותרומתה להתנהגות מסתגלת בבית הספר
א.6 חשיבותו של ההקשר החברתי לתפקוד בבית הספר
א.7 קשיים ביחסים חברתיים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים.
א.8 יחסי מורה- תלמיד , היבטים של רווחה נפשית
א.9 טיפוח מודעות ואמפתיה כלפי האחר
א.9.2 אמפתיה בקרב מורים
פרק ב: שיטת המחקר
ב.1 גישת המחקר:
ב.2 משתתפים:
ב.3 כלי איסוף הנתונים
ב.4 הליך אסוף הנתונים ואתיקה.
ב.5 אופן ניתוח הנתונים
פרק ג : הממצאים
ג.1.1 המורה כמתווך ומעורר אמפתיה
ג.1.2 המורה כיוצר אקלים חברתי כיתתי
ג.2 חשיבות שיתוף הפעולה והקשר עם ההורים בעיני המורה.
ג2.1 חשיבות מעורבות ההורה בכניסת הילד לכיתה.
ג.2.2 חשיבות הקשר הרציף עם ההורה בעיני המורה.
ג.2.3 חשיבות מעורבות המורים בחיזוק קשרי החברות של הילד המשולב בעיני המורה
חלק ד: דיון וסיכום
ביבליוגרפיה
נספח 1: שאלון : מודעות המורה כלפי שילוב ותפקיד המורה כמקור טיפוח ביטחון חברתי ורגשי
נספח 2: ראיונות

קטע מהעבודה:

הגדרת הרגש על פי סרוף (2005), היא התגובה הסובייקטיבית לאירוע מתבלט, המאופיינת על ידי שינוי פיזיולוגי, חוויתי ושינוי התנהגותי גלוי. בגיל הרך, המיומנות הרגשית הראשונה שיש לילד היא היכולת לבטא רגש. עד גיל שנתיים יכול ילד לבטא רגשות בסיסיים בלבד: כאב, פחד ושמחה - באמצעות תנועות בסיסיות בכי, צחוק ומחיאות כפיים - ולא רגשות מורכבים כמו תסכול, לחץ או מתח. הוא עדיין לא מבין את רגשותיו. רק לאחר התפתחות היכולת לביטוי רגשי מצטרפת היכולת לזיהוי של רגשות, שהיא יכולת לקשר את המצב והסיבתיות לרגש המבוטא,(Thompson, 1989). בגיל שנתיים הפעוט יכול לגשת להביע את עצמו ואת רגשותיו. לכן, בגיל הרך הטיפול הישיר בילד מתמקד בהדרכת סביבתו כיצד לזהות ביטויי רגשות ולעודד את הפעוט לבטאם. זיהוי הרגש בהקשר להתנהגות הוא מיומנות הכרחית כדי לאפשר שינוי של רגשות (Gordon 1989). ההתפתחות הרגשית כוללת את התפתחות ההבנה של מצבים המעוררים רגשות שונים, ממה יש לפחוד ? מה מעורר כעס? על מה שמחים? את התפתחות היכולת לווסת רגשות; ואת הידיעה של דרכי הבעה רגשית מקובלות בחברה, וגם ההבנה מה המשמעות של הבעות רגשיות שונות אצל אחרים ומהן השלכותיהן (מרים רוזנטל, ליהי גת וחנה צור 2008). חוקרים מניחים (izard &all בתוך סרוף 2005), שהרגשות טבועים עמוק במכלול של המין האנושי, וכי הם מקושרים עם המוח הקדום.

תגים:

ראיון · ראיונות · התפתחות · mind · אמפתיה · הורים · ויסות רגשי · התפתחות · מסוגלות · שילוב

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מודעות של מורים כלפי שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים", סמינריון אודות "מודעות של מורים כלפי שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.