היישום אינו מחובר לאינטרנט

סוגיית ההפלות מהיבט מגדר ומדיניות ציבורית

עבודה מס' 068277

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: המדיניות הציבורית בישראל בנושא חקיקה ופרקטיקה של ניהול התהליך בנושא ההפלות, הקשר לזכות האישה על גופה, והמשמעויות הנסתרות העומדות מאחורי מדיניות זו.

8,623 מילים ,22 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

נושא המחקר הנו סוגיית ההפלות בישראל מהיבט מגדר ומדיניות ציבורית.
חשיבות הנושא לתחום המחקר הוא העלאת הסוגיה של הפרת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו במדינה דמוקרטית על ידי המדיניות הציבורית, הממשלה וגורמים פוליטיים ממבט זכותה של האישה על גופה.
תרומתו של הנושא למחקר טמון בבחינת כלל האספקטים המובאים במחקרים אקדמיים, המתארים את ההלימה בין ניהול נושא ההפלות של המדיניות הציבורית לבין הצרת זכויותיה של האישה אל מול חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
העבודה תתמקד בשאלת המחקר ובהשערת המחקר בבחינת הקשר בין מגדר ומדיניות ציבורית בנושא ההפלות, והשלכותיו על מעמדה של האישה וזכויותיה במדינת ישראל.
תחילה , הפרק התיאורטי, יסקור ספרות אקדמית וחוקים הקשורים בסוגיית ההפלות, ויבחן את הקשר בין המדיניות הציבורית ומגדר בנושא הפסקת ההריון. שלב זה יתאר את הרקע היסטורי של הוועדות להפסקת הריון, תפקידיהן וכן הצעות חוק בנושא ההפלות שקדמו לחוק ההפלות תשל"ז הקיים. בנוסף, נעלה בפרק זה את המניעים הנסתרים המובילים את התנהלותה של המדיניות הציבורית בסוגיית ההפלות. לאחר מכן, פרק היישום יכלול את הגורמים המשפיעים על מדיניות הממשלה בנושא ההפלות. נבחן את המדיניות הציבורית בנושא דנן לאור חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק ההפלות, וכן נציג את התנהלותה באמצעות הוועדות להפסקת היריון והליכי הבירוקרטיה הקיימים בחוק. נסיים בדיון המאגד את הלחצים השונים הפועלים על הממשלה בקובעה את המדיניות הציבורית, ונסכם את הממצאים העיקריים שהובאו בעבודה, אשר משקפים את המציאות הקיימת במדינת ישראל, ביחס לנשים בסוגיית ההפלות. לרבות, מספר המלצות, שיש בידן לשפר את מעמדה של האישה, את כבודה ואת חופש הבחירה שלה בתחום זה.

מטרת המחקר היא למקד את סוגיית נטילת זכות האישה על גופה בידי הממשלה, תוך העלאת הסיבות לכך. הממשלה מנהלת את המדיניות הציבורית תוך ניצול היתרון היחסי שיש בידיה, לרצות גורמים פוליטיים שונים על מנת להמשיך ולשמר את שליטתה. ניהול נושא ההפלות הוא דוגמה של אותו ניצול יתרון יחסי, על ידי נטילת זכויות אלמנטריות של האישה המעוגנות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

עבודה זו תתבצע בשיטה איכותית, תוך שימוש בבחינת טקסטים איכותיים, נתוני משרד הבריאות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לצד ניתוח מאמרים בספרות המחקר האקדמית, פסקי דין וכתבי עת אקדמיים.

תוכן עניינים:
1. פרק א- מבוא
2. פרק ב- רקע תיאורטי
3. פרק ג- מדיניות הציבורית לאור חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
4. פרק ד- מדיניות ציבורית לאור חוק ההפלות הישראלי
5. פרק ה- ועדות להפסקת הריון
6. פרק ו- התנועה הפמיניסטית
7. פרק ז- דיון
8. פרק ח- סיכום
9. פרק ט- ביבליוגרפיה
10. נספחים

קטע מהעבודה:

במבט על הממסד הישראלי והציבור הישראלי, שנות השבעים התאפיינו בתמורה ובשינוי בנושא תכנון המשפחה ביחס לחוק ההפלות.
עם התמסדות השירותים לתכנון המשפחה והשיח הציבורי בנושא החלו לפעול על הממסד הישראלי כמה כוחות מכיוונים מנוגדים. לצד הפצה מסחרית של אמצעי מניעה מודרניים, הקלות וסייגים בחוק ההפלות, אלו קראו תיגר על הממסד הפוליטי והדתי כקובעים בלעדיים בתחום, החלה פעילותה של התנועה הפמיניסטית בתוך הממסד השלטוני ומחוצה לו לשמירת חירותה של האישה וזכותה על גופה.
לאור זאת, ממשלת ישראל נדרשת להבטיח רוב יהודי במדינה, ובד בבד מחויבת לאפשר לאזרחיה את חופש הבחירה בתחום הילודה (Wilder, 2000, p.87).

תגים:

הפלות · נשים בישראל · מגדר · מדיניות ציבורית · אפליית נשים · ילודה · הריון ולידה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סוגיית ההפלות מהיבט מגדר ומדיניות ציבורית", סמינריון אודות "סוגיית ההפלות מהיבט מגדר ומדיניות ציבורית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.