היישום אינו מחובר לאינטרנט

מאפייני אוכלוסיית דרי הרחוב העולים מחבר העמים בישראל

עבודה מס' 067880

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם יש שוני בתוך אוכלוסיית דרי הרחוב בין העולים מחבר העמים לילידי הארץ בגורמים המובילים לדרות הרחוב.

10,671 מילים ,22 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

סוגיית דרות הרחוב עלתה לסדר היום הציבורי בישראל רק משנות התשעים. אוכלוסיית דרי הרחוב הינה אוכלוסייה מורכבת מאוד אשר יחסה למערכת אכיפת החוק משמעותי מאוד. הקשר שלה למערכת זו מורכב ורחב מאוד, מקשר עם המשטרה ועד לקשר עם גורמי הרווחה השונים.
בבואנו לדון בשאלת המחקר,האם יש שוני בתוך אוכלוסיית דרי הרחוב בין העולים מחבר העמים לילידי הארץ בגורמים המובילים לדרות הרחוב, כמות מספרית, סוג התמכרות, ובפניות למערכת אכיפת החוק יש צורך לערוך ניתוח מעמיק של התופעה.
תופעת דרות הרחוב מוכרת בעולם המערבי מזה זמן רב. בישראל לעומת זאת ידועה התופעה מראשית שנות התשעים, במקביל לגלי העלייה ההמונית מארצות חבר העמים. ישנו קושי רב באמידת מספר מדויק של דרי הרחוב בשל ניידותם ממקום למקום ברחבי ישראל ובתוך ערים עצמן, וכן נשירתם מטיפול והעדר מעקב לאחר הטיפול. (סלעי,'. בר און, י'. אגמון,ר' 2000).
החוקרים מורס בריקי וברט העוסקים בהיבטים השונים של דרות הרחוב מציינים עוני קשה, מיומנויות תעסוקתיות נמוכות אבטלה, בעיות הסתגלות חברתית, התמכרות לאלכוהול וסמים, הפרעות נפשיות, בריאות לקויה, ניתוק חברתי, ריבוי משברי חיים, וחוסר אמון ברשויות השונות. (Burt,1992:Breakey,1992: Morse,1992)
שמאי ושרלין (1996) מכנים את סוג היחסים בין אוכלוסיות במצוקה קשה לבין העובדים הסוציאליים כקואליציה של ייאוש, כלומר, דרי הרחוב אינם מאמינים ביכולת העזרה של העובדים הסוציאליים. (Shamai & Sharlin, 1996)
בישראל ידועה תופעה זו שנים ספורות למרות שהיא ידועה כבר שנים רבות ברחבי העולם, זאת עקב התגברות גלי העלייה מארצות חבר העמים. מאפייני אוכלוסיית דרי הרחוב דומים באופן כללי לאפיונים של דרי רחוב בכל מקום אחר בעולם אולם יחד עם זאת לדרי הרחוב בארץ יש מספר מאפיינים ייחודיים.
כשליש מאוכלוסייה זו הינם ישראלים ותיקים וכמעט שני שליש מבין דרי הרחוב המוכרים בארץ הינם עולים חדשים/מהגרים, יוצאי חבר העמים. בנוסף רוב אוכלוסיית דרי הרחוב אשר הינם עולים מחבר העמים מכורים לאלכוהול לעומת ילידי הארץ אשר מרביתם הינם נרקומנים.
מטרת העבודה הינה לשפוך קצת אור על יחסי אוכלוסייה זו עם מערכת אכיפת החוק, במקרה זה בעיקר גורמי הרווחה. עבודה זו תנסה לבחון את השוני אם קיים בתוך אוכלוסיית דרי הרחוב בין ילידי הארץ לעולים מחבר העמים במספר נקודות כפי שכבר ציינתי בראשית המבוא.
לאחר סקירה של החומר התיאורטי הנוגע לסוגיה זו, יוצגו הנתונים אשר עולים הן מסקר סוציו דמוגרפי של דרי רחוב בישראל שנעשה בשנת 2000 והן ממקום עבודתי בו מתקיים הטיפול בדרי רחוב בירושלים. בסופו של התהליך יוצג דיון הנוגע לשאלת המחקר ולממצאים, והקשר שנמצא ביניהם.
המחקר עליו מתבססת עבודה זו הינו שילוב בין סקר סוציו דמוגרפי של דרי רחוב בישראל שיצא בשנת 2000, לבין 100 דרי רחוב אשר מטופלים על ידי עמותת שק"ל בירושלים בשנים 2000- 2009. השילוב בין המחקרים נועד לבדוק האם יש הבדלים בין השנים הללו באפיון האוכלוסייה, ביחסה למערכת אכיפת החוק, בכמות המספרית ומשתנים נוספים כדוגמת גיל, מין, ארץ מוצא וסוג ההתמכרות.

תוכן העניינים:
מבוא
1. סקירת ספרות
1.1 גורמי הירידה אל הרחוב:
1.1.1 גורמים מוסדיים וחברתיים:
1.1.2 גורמים ביוגראפיים:
1.2 הגירה ופשיעה:
1.2.1 אסכולת שיקגו
1.2.2 אנומיה וסטייה חברתית, מרטון
1.2.3 תיאוריית הקונפליקט
1.2.4 ההגירה מברית המועצות
1.2.5 שימוש באלכוהול וסמים בארצות חבר העמים
1.2.6 הקשר בין אוכלוסיית דרי הרחוב למערכת אכיפת החוק
2 הצגת המחקר
3. שיטת המחקר
3.1 מחקר סוציו דמוגרפי של דרי רחוב בישראל- שיטת המחקר (משרד העבודה והרווחה)
3.2 מחקר סוציו דמוגרפי של דרי רחוב ירושלים בשנים- 2005-2009, עמותת שק"ל- שיטת מחקר
4 נתונים וממצאים של כלל אוכלוסיית דרי הרחוב בישראל
4.1 אפיונים סוציו דמוגרפיים:
4.1.1 מין:
4.1.2 טווח הגילים:
4.1.3 ארץ מוצא:
4.1.4 לאום:
4.1.5 שפה מדוברת:
4.1.6 שירות בצבא הגנה לישראל:
4.2 אפיוני רקע של האוכלוסייה המשקפים בעייתיות:
4.2.1 מחלה פיזית:
4.2.2 בעיות בתחום הנפשי:
4.2.3 התמכרות:
4.2.4 קשר עם השב"ס:
4.3 איתור דרי הרחוב ואופן הגעתם ליחידה:
4.3.1 מקום איתור דר הרחוב:
4.3.2 טווח שהות דר הרחוב ברחוב:
4.3.3 גורם מפנה:
5. נתונים וממצאים במסגרת המחלקה לטיפול בדרי רחוב ירושלים, עולים מחבר העמים
5.1 אפיונים סוציו דמוגרפיים:
5.1.1 ארץ מוצא:
5.1.2מין:
5.1.3 טווח גילים:
5.1.4 לאום:
5.1.5 מצב משפחתי:
5.1.6 שירות בצבא הגנה לישראל:
5.2 אפיוני רקע של האוכלוסייה המשקפים בעייתיות:
5.2.1 מחלה פיזית:
5.2.2 בעיות בתחום הנפשי:
5.2.3התמכרות:
5.2.4 קשר עם השב"ס:
5.2.5 סיווג עבירות:
5.3 איתור דרי הרחוב ואופן הגעתם ליחידה:
5.3.1 מקום איתור דר הרחוב:
5.3.2 טווח שהות דר הרחוב ברחוב:
5.3.3 גורם מפנה:
6. השוואה בין כלל אוכלוסיית דרי הרחוב לאוכלוסיית דרי הרחוב יוצאי חבר העמים:
6.1 ארץ מוצא
6.2 מין
6.3 גיל
6.4 דת
6.5 מספר מחלות
6.6 בעיות נפשיות
6.7 סוגי התמכרות
6.8 קשר עם שב"ס
6.9 גורם מפנה
7. דיון
8. סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

לפי Shlay (1994) דרות רחוב הינה ביטוי של עוני אקוטי המלווה באבטלה ממושכת, הון אנושי פגיע, בעיית התמכרות, גמלאות רווחה בלתי הולמת ופגיעות נוספות. שליי ורוזי מתייחסים לדינמיקה של כניסה לבית\ הזרקות לרחוב ומתארים את דרי הרחוב "הכרוניים" כמאופיינים במחלות נפש, אלכוהוליזם, מוגבלות פיזית, בריאות לקויה, היסטוריה פלילית, חסך כלכלי ואבטלה ממושכת. לדבריהם לא ברור מהי גודל האוכלוסייה וספירתה היא סוגיה פוליטית. עוד הם טוענים כי קיים קושי בהגדרת בריאות\ מחלת נפש וכי קיימת מדיקליזציה של הבעיה. דרי הרחוב מתקשים להיעזר בשירותים להם הם זכאים, סובלים מתזונה מועטה ודלה, עוני, נטייה למעצרים ומאסרים בשל החרדה שהם מעוררים בציבור וכן בגלל מקומות הדיור אשר הם מוצאים לעצמם (פלישה לבתים נטושים וכדו'). הם מאופנים בקשרים דלים עם רשתות חברתיות ולהם היסטוריה של מוסדות אומנה . Shaly & Rossy) 1992)

תגים:

דרי · רחוב · חבר · העמים · עולים · הומלסים · הומלס · רווחה · עלייה · קליטה · הגירה · מהגרים · משבר

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מאפייני אוכלוסיית דרי הרחוב העולים מחבר העמים בישראל", סמינריון אודות "מאפייני אוכלוסיית דרי הרחוב העולים מחבר העמים בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.