היישום אינו מחובר לאינטרנט

תרומת שמות לרכישת ניצני אוריינות

עבודה מס' 067504

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם ילדים נתרמים מהיכרות עם שמות בהקשר ליכולות אורייניות של שיום אותיות וזיהוי צלילן.

14,739 מילים ,26 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

במחקר זה נבדקה תרומתם של שמות לידע האורייני של ילדים דוברי עברית. מטרת המחקר הייתה לבדוק האם ילדים נתרמים מהיכרות עם שמות בהקשר ליכולות אורייניות של שיום אותיות וזיהוי צלילן.
יכולות אורייניות אלה נמצאו בספרות המחקרית כבעלות מתאם גבוה להצלחה בתחומי אוריינות מגוונים. מכאן שקיימת סבירות גבוהה לכך שילדים בגילאי טרום בית-ספר, אשר יכולתם במטלות אלה גבוהה, יטו להצליח במטלות של כתיבה, קריאה ואיות בכיתות היסוד.
בהתאם לכך נבדקה יכולת שיום אותיות של ילדים והושוו תוצאות בין קבוצה שהאותיות הופיעו בשם הפרטי של הילדים לבין קבוצה שהאותיות לא הופיעו בשמם הפרטי.
בהתייחס לשמות פרטים נבחנה גם ההשפעה של מיקום האות בשם הפרטי ליכולת שיום אותיות. חשיבות בחינת סוגייה זו מתחדדת לאור הבדלי הממצאים בין השפה העברית לשפה האנגלית. כמו-כן, נבדקה תרומת שמות הורים ואחים ליכולת שיום אותיות המצויות בשמות אלה.
בדיקה נוספת נערכה לגבי יכולת זיהוי צלילי אותיות והושוו תוצאות בין קבוצה שהאותיות הופיעו בשם הפרטי של הילדים לבין קבוצה שהאותיות לא הופיעו בשמם. בדיקה זו אף היא באה לבחון האם ילדים דוברי עברית נתרמים בידע על צלילי האותיות אשר בשמם, או שאינם נתרמים בצורה משמעותית כפי שנמצא בספרות המחקרית לגבי השפה האנגלית.
במחקר השתתפו שתי קבוצות נבדקים. הקבוצה הראשונה כללה 387 ילדי גן חובה וטרום חובה (גילאי טרום בית ספר) דוברי עברית, ממיצב סוציו-אקונומי בינוני-גבוה. מאגר נתונים זה הורכב מ-6 עבודות שונות אשר נתוניהם חוברו יחד לצורך המחקר הנוכחי. הקבוצה השניה כללה 38 ילדי גן חובה וטרום חובה (גילאי טרום בית ספר) דוברי עברית, ממיצב סוציו-אקונומי בינוני-גבוה.
מטלות המחקר כללו שיום אותיות (לשתי הקבוצות) וזיהוי צלילי אותיות (לקבוצה השניה בלבד). המבחנים דרכם בדקנו את הנתונים היו מבחני t (השוואות זוגיות) להשוואת ממוצעי הקבוצות.
מהממצאים עולה כי ילדים נתרמים מאותיות שמם הן במטלת שיום אותיות והן במטלת זיהוי צלילן. כמו-כן נמצא כי ילדים דוברי עברית נתרמים מאותיות שמם ללא קשר למיקום האות בשם. זאת בניגוד לממצאים לגבי השפה האנגלית, לפיהם ילדים דוברי אנגלית נתרמים בעיקר מהאות הראשונה של שמם.
בנוסף נמצא כי ילדים נתרמים משמות אחיהם במטלת שיום אותיות, אם כי לא באופן מובהק, ואינם נתרמים כלל משמותיהם הפרטיים של הוריהם.
המסקנה העיקרית אשר עולה מן הממצאים היא כי לשם הפרטי ישנה חשיבות רבה בתרומתו ליכולות ולידע אורייני של ילדים. לאור זאת, מומלץ להמשיך ולבחון את תרומתם של שמות (לרבות של בני משפחה וחברים) לידע האורייני של ילדים, הן בזווית תיאורטית-מחקרית; הן בזווית סוציו-תרבותית; והן בזווית פדגוגית-חינוכית.

תוכן עניינים:
1. תקציר
2. מבוא
2.1. "ניצני אוריינות"
2.2. שיום אותיות
2.3. מודעות פונולוגית
2.4. תרומת שמות לידע אורייני
2.5. הקשר בין שיום אותיות למיקום האות בשם
2.6. הקשר בין ידע שמות לידע צלילי אותיות
2.7. הקשר בין ידע שמות אחים והורים לשיום אותיות
3. השערות המחקר
3.1. הקשר בין שמות פרטיים ליכולת שיום אותיות
3.2. הקשר בין מיקום אות בשם פרטי ליכולת שיום אותיות
3.3. הקשר בין שמות הורים ליכולת שיום אותיות
3.4. הקשר בין שמות אחים ליכולת שיום אותיות
3.5. הקשר בין שמות פרטיים לזיהוי צלילי אותיות
4. שיטה
4.1. משתתפים
4.2. מכשור
4.3. הליך ומטלות
4.3.1. מטלת שיום אותיות
4.3.2. מטלת זיהוי צלילי אותיות
4.4. ציינון והגדרות אופרטיביות של המשתנים התלויים
5. תוצאות
6. דיון
6.1. הקשר בין שמות פרטיים ליכולת שיום אותיות
6.2. הקשר בין מיקום האות בשם ליכולת שיום אותיות
6.3. הקשר בין שמות אחים והורים ליכולת שיום אותיות
6.4. הקשר בין שמות פרטיים ליכולת שליפת פונמה
6.5. קשיים מתודולוגים ומגבלות המחקר
6.5.1. הטיות שמקורן בנבדק
6.5.2. הטיות שמקורן בבודק
6.5.3. הטיות שמקורן בהליך ומכשיר המדידה
6.5.4. משתנים מתערבים והסברים אלטרנטיביים לתוצאות
7. סיכום
8. ביבליוגרפיה
9. נספחים
9.1. נספח א': מפתח קידוד שמות אותיות
9.2. נספח ב': מפתח קידוד צלילי אותיות
9.3. נספח ג': נתוני ההצלחה הממוצעת בשיום אותיות ובהפקת פונמות על פי אותיות האלפבית בעברית
9.4. נספח ד': מבדק שמות אותיות וצלילי אותיות

קטע מהעבודה:

המושג "ניצני אוריינות" (emergent literacy) מדגיש את ההיבט ההתפתחותי של תהליך רכישת הכתיבה והקריאה. Clay (1972), מחלוצי הגישה שטבעה את המושג, הראתה כי הילד מגלה התפתחות עשירה בגישתו לספר, לקריאה ולכתיבה עוד בטרם הוא מסוגל לקרוא ולכתוב במובן המוסכם. לשיטתה, תהליך רכישת השפה הכתובה מתחיל בגיל צעיר מאוד.
לוין (1997) בתוך פתאל (1998) מחזקת את דבריה של Clay בציינה כי אמנם מרבית הילדים לפני הלמידה השיטתית של הקריאה והכתיבה בבית הספר אינם מאייתים נכונה מילים, אך הם מגלים סקרנות כלפי פעולות קריאה וכתיבה של זולתם, מתנסים באורח פעיל וחקרני בפעולות הללו בעצמם בבית ובגן, ונשכרים מכתיבה, קריאה וסיפור שמבוגרים משתפים אותם בהם.

תגים:

חינוך · אוריינות · שמות · שיום · גיל רך · ילדים · איריס לוין · סמינר · פונולוגיה · שיום · אותיות · יכולות · קריאה · כתיבה · שם פרטי · הורים · סמינר · מחקר · פונמה · הטיות · משתנים מתערבים · מתודולוגיה.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תרומת שמות לרכישת ניצני אוריינות ", סמינריון אודות "תרומת שמות לרכישת ניצני אוריינות " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.