היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגבלת חירות על פי חוק הוצאה לפועל הדין הישראלי ומשפט משווה

עבודה מס' 066159

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון בהגבלת חירות לחייבים או לכאלו החשודים בהשתמטות מחובות עתידיים, תוך השוואה לשיטות משפט אחרות.

9,235 מילים ,20 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תשלום חובות הוא ממהותה של כל מערכת כלכלית ואזרחית, ואלמלא העולם היה נוהג בצורה זו, לא היתה המערכת האזרחית ובעיקר הכלכלית מסוגלת לפעול כראוי.
אולם בכל חברה קיימים כאלו שאין ידם משגת, או שאינם מעוניינים לפרוע את חובם, ובשל כך כל חברה מקימה לעצמה מערכת הוצאה לפועל.
הדינים לאכיפת חיובים מעמידים אמצעים רבים לרשות נושה כלפי חייבו. בשפה המשפטית הם נקראים:
1. עיקול ומכירת מטלטלין, עיקול ומכירת מקרקעין
2. עיקול בידי צד שלישי
3. ביצוע בעין
4. צו תשלום לשיעורין
5. צו מאסר

מערכת ההוצאה לפועל של מדינת ישראל היא כמובן אזרחית במהותה: תפקידה לגבות חובות ולשם כך להשתמש באמצעי אכיפה נאותים כאשר החמור שבהם הינו מאסר לחייב בשל אי תשלום. מיותר יהיה להזכיר שמאסר זה אמור להיות אמצעי אכיפה ולא דרך ענישה לחייב אשר לא פרע את חובו, לאור עקרונות חופש הפרט והגנה על חירותו החלים גם בתחום העונשין ניתן היה לצפות על דרך הקל וחומר יזהרו יותר מפגיעה בחירותו של חייב עקב הליך אחיד וצעד זה לא יינקט כדרך שגרה לפני שנבדקה יכולתו לשלם או שימוצו דרכי גביה חריפות פחות.
לשכות ההוצאות לפועל בארץ הן רבות ובהן פועלים רשמים. לפי נתוני שנת 2000, על פי הירחון לסטטיסטיקה, פרק סדר ציבורי, נפתחים מידי שנה מאות אלפי תיקי הוצאה לפועל וסך החובות העומדים לגביה בכל הלשכות עומד על כמה מאות מיליוני שש"ח. אי לכך ברור כי הטיפול בהוצאת פקודות המאסר או שמיעת חייבים שנעצרו הם רק חלק קטן מתפקידי הרשמים. למי שדוגל בהגנה נאותה על חירות הפרט מוצע שלא להשתעשע בחישוב בזמן שרשם יכול להקדיש בממוצע לכל צ'ק ולכל חייב.

עם זאת מערכות האכיפה מכירות את מושג אי יכולת החייב לשלם ובמצב כזה ההתייחסות אליו שונה. במדינת ישראל, על פי חוק הוצאה לפועל, יש מקום לאסור את החייב, או להגביל את תנועתו אל מחוץ למדינה, על מנת להבטיח את התשלום העתידי, אולם זו ננקטת כסנקציה אחרונה. אולם ההגעה לשלב זה השתנתה במשך השנים, וכיום היא יותר קשה מבעבר. נקודת המפנה היתה בפס"ד עמותת פר"ח שטענה כי אין לנהוג במאסר כלאחר יד אלא יש לבחון היטב כל מקרה לגופו.
בארצות העולם המערבי, כפי שנראה להלן, קיימת התייחסות דומה לחוק הישראלי, אולם שונה במקצת.

עבודה זו תעסוק בהגבלת חירותו של החייב, תוך התייחסות למאסר בכלל ולעיכוב יציאה מהארץ בפרט, סנקציות שננקטות, לאחר חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, רק לעיתים רחוקות ביותר. יסקר הדין העברי, המהווה קו מנחה לדין הישראלי, יסקר בהרחבה פס"ד פר"ח ומקרים שבאו בעקבותיו ותיערך השוואה מול הדין הזר.

תוכן העניינים:
מבוא
1.1 הצגת הנושא
1.2 מטרת העבודה
המאסר על חוב במשפט העברי
2.1 הוראות התורה
2.2 תקופת התלמוד
2.3 תקופת הגאונים
2.4 תקופת הראשונים והאחרונים
הוראות החוק לפני בג"ץ פרח
המצב בשאר המדינות
4.1 אמנות בינלאומיות
4.2 אנגליה
4.3 האיחוד האירופי
4.4 החוק בארצות הברית
4.5 השפעת המאסר על כבוד האדם וחירותו
עיכוב יציאה מהארץ על פי חוק הוצל"פ
5.1 הוראות החוק הישראלי
5.2 משפט משווה
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

הוראות התורה
עוד בראשיתו של המשפט העברי, נקבעה עמדתו הברורה והחד משמעית בסוגית יחסי מלווה-לווה : "כי תשה ברעך משאת מאומה, לא תבוא אל ביתו לעבוט עבוטו בחוץ תעמוד" כלומר אנו מוזהרים בכבודו האישי של הפרט ובעיקר בצרכיו. אין רשות לעקל לו רכוש שהוא מצרכיו הבסיסיים לחיים תקינים ואין רשות לפשפש במטלטליו.
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/E540A114-8421-4FB2-9F58-473B2B634840/12248/3perachelon.doc

תקופת התלמוד
בתקופת התלמוד אנו כבר עומדים על ראשיתה של הבחנה בין לווה "חסר יכולת" שנגדו אסור היה לנקוט בשום אמצעי שיש בו משום פגיעה בחירותו האישית, לבין חייב שהוא בעל יכולת אך משתמט מלשלם את החוב. כך, לדעת חלק מחכמי התלמוד, איסור הכניסה לביתו של החייב אינו חל אלא על המלווה באופן אישי אבל לפקיד ההוצאה לפועל מותרת הכניסה לבית החייב כדי לעקל את רכושו (שליח בית דין). הדבר נועד למנוע מאנשים מלא לשלם את חובם

תגים:

חובות · כלכלה · פריעת · חוב · עיקול · הוצאה · לפועל · גבייה · אכיפה · ענישה · תשלומים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגבלת חירות על פי חוק הוצאה לפועל הדין הישראלי ומשפט משווה", סמינריון אודות "הגבלת חירות על פי חוק הוצאה לפועל הדין הישראלי ומשפט משווה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.