היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 16
עבודה מס' 62855
6,866 מילים (כ-21 עמ'), 19 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 62431
האם העובדה כי חבר קיבוץ אינו מקבל שכר ישיר תפגע בטיב העבודה.
9,046 מילים (כ-28 עמ'), 30 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66389
בחינת סוגיית תשלום הפיצויים בעד הנזק הלא ממוני.
7,331 מילים (כ-22.5 עמ'), 43 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66783
סקירת התפתחות הזנות והסחר בנשים בישראל, וכיצד פועלת מערכת אספקת שירותי מין בתשלום.
7,865 מילים (כ-24 עמ'), 19 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 63627
סיבות לבעיות בנקאיות ובעיות במאזן התשלומים. ניתון מאמרם של . Reinhart and Kaminsky
1,229 מילים (כ-4 עמ'), 1 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 64503
ביקורת על גידור הפארק וגביית תשלום ממבקרים שאינם תושבי העיר.
1,363 מילים (כ-4 עמ'), 7 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 64440
האם הגדלת הקצבאות מקטינה את כמות העניים או גורמת ליותר אנשים לצאת ממעגל העבודה.
6,086 מילים (כ-18.5 עמ'), 21 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 61275
סוגי התגמולים הקיימים לעובד תוך השוואה לתגמולים מסורתיים.
2,000 מילים (כ-6 עמ'), 3 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 65060
בחינה תיאורטית ואמפירית לגבי השפעת כח העבודה והתשלום על עלות השכר.
6,419 מילים (כ-20 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 16