היישום אינו מחובר לאינטרנט

יחס התנועה הרפורמית לתופעת הפמיניזם בארה"ב

עבודה מס' 064981

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהן הסיבות שאפשרו את הצלחת מאבקן של הפמיניסטיות והביא להן הכרה בזרם הרפורמי של יהדות ארה"ב?

5,902 מילים ,33 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

אפליית נשים החלה עם בריאת העולם. לאורך ההיסטוריה של המין האנושי, היתה תופעה זו ידועה ומוגמרת. רק במאה ה-20 נראה כי מתפתחות המגמות לצמצום ממדי האפליה. צמצום זה התאפשר בעת אימוצם של תופעות חברתיות פילוסופיות חדשות. נס המאבק לשוויון וביטול האפליה הובל על ידי תנועת הפמיניסטיות בארה"ב. תנועה זו חתרה למען ביטול האפליה הכלכלית חברתית בין נשים לגברים.
הדת היהודית, כמו הנצרות והאיסלם רק הדגישה את מעמדה הנחות של האישה. נשים לא יכלו להתקדם ולהגיע לתפקידים רמים בפולחן הדתי. היהדות קבעה את היחס לנשים בהתאם לרוח ההלכה. עובדה זו היוותה חסם נוסף בפני צמצום האפליה, רוצה לומר לא רק שהחברה יצרה נורמת אפליית נשים, אלא הדת בכלל והיהדות בפרט הוסיפה נדבך משלה לקיבוע אפליה זו.
הופעתן של תנועת האמנציפציה ותנועת ההשכלה הולידו את תחילתו של השינוי כלפי מעמד האישה ביהדות. תנועת הרפורמה שמקורה בתנועת ההשכלה סירבה לקבל את המרות המוחלטת של ההלכה. בניגוד לשני זרמי היהדות המרכזיים האחרים בארה"ב הרי שהרפורמים התירו את שוויון הנשים גם בעמדות של מנהיגות דתית. שוויון זה סימן את הצלחת מאבקן של הנשים הפמיניסטיות בהשגת מטרה זו.
השאלה שמעלה עבודה זו היא מהן הסיבות שאפשרו את הצלחת מאבקן של הפמיניסטיות והביא להן הכרה בזרם הרפורמי של יהדות ארה"ב?
העבודה תולה את הסיבה להצלחה בראש וראשונה בעקרונות היהדות הרפורמית. תנועה, שמעיקרה, דרשה להשתלב ברוח ימינו. עובדה נוספת היכולה לתת מענה לשאלה המובאת בעבודה זו היא אופי החברה האמריקאית. פתיחותה של החברה האמריקאית מחד ופתיחותו של הזרם הרפורמי מאידך הם שאפשרו את קבלת הנורמות החברתיות של החברה האמריקאית בזרם הרפורמי.

התחלת העבודה תסקור את שורשי התנועה הרפורמית ועקרונותיה, את השפעתן על הצלחת מאבק הפמיניסטיות.
החלק השני יעסוק באינטראקציה בין תופעות חברתיות בארה"ב בכלל ותופעת הפמיניזם בפרט והשפעתה על יחס התנועה הרפורמית לתופעת הפמיניזם היהודי.
בחלק השלישי נבדוק את הפולמוס בין הזרמים ביהדות ארה"ב לגבי שאלת שיתוף הנשים בתפקידי הנהגה דתית.
לבסוף, נבדוק את מעמדן של הפמיניסטיות בתנועה הרפורמית ותפקודן בתוך המנהיגות הדתית.

תוכן עיניינים:
מבוא
פרק א: התפתחות היהדות הרפורמית בארה"ב
1. מיסוד התנועה הרפורמית.
2. עקרונות היהדות הרפורמית כפי שבאו לידי ביטוי בוועידות ובכנסים ע"י אישים מרכזיים
3. השתלבות הרפורמים בפלורליזם האמריקאי
פרק ב: יהדות ופמיניזם יהודי מול פמיניזם אמריקאי
פרק ג: השתלבות נשים פמיניסטיות בתנועה הרפורמית
1. הפולמוס בין התנועה הרפורמית לזרמים האורתודוקסיים והרפורמיים לגבי שיתוף נשים בהנהגה הדתית
2. השתלבות הפמיניסטיות בהנהגת הזרם הרפורמי
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

הרפורמה קמה כתנועה תיקונים בדת היהודית בגרמניה של המאה ה-19. משם היא התפשטה לאירופה המרכזית והמערבית והתסיסה את קהילות מזרח אירופה. במחצית השנייה של המאה ה-19 התפתחה בארה"ב ומאז היתה למרכז התנועה. לאחרונה אנו עדים אף לחדירתה לחוגים מצומצמים בחברה הישראלית.
עיצובה של התנועה הרפורמית התבסס בעיקרו על רעיונותיה של "תנועת ההשכלה". (1)
--------------------------------------------------------------------
1. "השכלה", האנציקלופדיה העברית ד', עמ' 552-557, 538-547

מקורות:

אב"צ שורין .(1981). יהודי ארה"ב, הצאת הרב קוק.
אלמן אריה. (1985). יהדות אמריקה בחברה פלורליסטית, ספריית הפועלים.
אליעזר ד. (1977). "נשים בחייה של יהדות אמריקה", בתוך: תפוצות ישראל , חוברת ג-ד, עמ' 7-9.
אליעזר ד. (1983). ורילר גבן מוסינזון. "התפתחות תפקידן של נשים בפולחן בית הכנסת האמריקני", תפוצות ישראל, כ חוברת ג, עמ' 41-50.
ויינברג, ג'וליוס. (1974). צרת היהדות הרפורמית, Commentary.
גרטנר אריה. (1980). הישוב היהודי בארה"ב - מראשיתו ועד ימינו, הוצאת הקיבוץ המאוחר.
לרנר לפידות אן. (1977). "התנועה לשוויון זכויות לנשים ביהדות האמריקאית", בתוך: תפוצות ישראל, חוברת ג-ד, עמ' 11-32.
מאיר מיכאל. (1989). בין מסורת לקדמה - תולדות התנועה הרפורמית היהודית, מרכז זלמן שז"ר לתולדות ישראל, ירושלים.
זמר, משה. (1993). הלכה שפויה, דביר.
סטיוארט, שלום רוזנברג. (1969). שונה היא אמריקה, הוצאת מסדה.
סילוויה אן בולט. (1987). חיים ששווים פחות, עם עובד.
ידיעה "היהודי שלא היה - נשים תובעות שוויון" מתוך: תפוצות ישראל, שנה י"ג, חוברת ג, 1975.
וייס, גולדמן, רוחמה. (1983). זרמים ביהדות במדינת ישראל. חמ"ד.
Baum, Charlitte, Paula Hyman and Sonya Michel. (1976). The Jewish Women in America, New York, Dial Press.
Birnbaum, R.M. "Education Conference Discuss Sex-Role Stereotyping" in: Lilith, The Jewish Women's Quality, Vol. 1, No. 4. Pp. 37-39.
Davis, K.(1992). "The Ascent of Sisterhood", Journal of Reform Judaism.
Barack ,Fishman Sylvia.(1993). A breath of life: Feminism in the American Jewish Community, New York Press.
Friesman B. (1963). The Feminine Mystique, W.W. Norton & Company Inc., New-York.
Guttman, A. (1982). "The Woman Rabbi: An Historical Perspective", in: Central Conference of American Rabbis Journal, pp. 21-24.
Hiat, P. (1984). "Can a Woman be a Mohel" in: Journal of Reform Judaism, pp 19.
Lederhendler, E. (1991). "Jewish Response to Modernity" New Voices in American and Eastern Europe, New York.
Kottun, Elizabeth ed. (1976). The Jewish Women: Ne Perspective, New York, Schocken.
Philipson David. (1992). The Reform Movement in Judaism, pp 40-42.
Weisa, Ruth. (1979). Jewish as Conservative Rabbay, Commentary.
Solmon, T.(1966)."Report Jews Rediscover the Mikveh", Journal of Reform Judaism.
Scchen, June. (1981). Consecrate Everyday: The Public Lives of Jewish American Woman, 1880-1980. Albany: State University of New York Press.
Friesman, Reena Sigman. (1986). "The Jewish Feminist Movement", in: The Jewish American Voluntary Organizations, ed. Wesport Greenwood.
Houptan, Judith. (1995). "The Ethical Challenge of Feminist Change", in: The Americanization of Jews, ed. Robert M. Seltzer and Norman J. Cohen. New York, New York University Press.
Hyman, Paula. (19954). Feminist Studies and Modern Jewish History, New Haven: Yale University Press.
Nadell, Pamela S. (1995). "The Woman Who Would be Rabbi" in Gender and Judaism: The Transformation of Tradition, ed. New York: New York University Press
Quint Fllen Denstsch. "Woman in Leadership Roles in Federations: An Historic Review", Journal of Jewish Communal Service, 72.
Sochen, June. "Happy Endings in Individualism and Feminism in American Jewish Life", American Jewish History 81.
Umanskey Fllen. (1995). "Feminism and American Reform Judaism", in: The Americanization of Jews, ed. Robert M. Seltzer and Norman J. Cohen. New York, New York University Press, pp. 267-283.

תגים:

ארצות · הברית · מעמד · נשים · אישה · תנועה · זרמים · יהדות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יחס התנועה הרפורמית לתופעת הפמיניזם בארה"ב", סמינריון אודות "יחס התנועה הרפורמית לתופעת הפמיניזם בארה"ב" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.