היישום אינו מחובר לאינטרנט

מסרים סמויים בספרות ילדים

עבודה מס' 064842

מחיר: 603.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד באים לידי ביטוי בספרות הילדים מסרים גלויים וסמויים, המתייחסים לשינויים בדמות האישה, לנוכח השינויים שחלו בדמות הלכה למעשה.

11,910 מילים ,23 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

נהוג היה לחשוב עד לא מכבר, כי ספרות ילדים (אגדות בעיקר) כוללת יצירות תרבותיות בעלות קונצנזוס חברתי. התרחיש בסיפורים אלה היה כזה שהגברים מצילים נסיכות נרדמות והנשים פוגשות נסיכים יפי תואר המצילים אותן ואוהבים אותן עד סוף הימים, כאשר הם חיים בעושר ובאושר אין קץ.
במסגרת עבודה זו, שנושאה מסרים סטריאוטיפיים כלפי נשים כפי שהם באים לידי ביטוי בספרות ילדים, ייעשה ניסיון להצביע על כך, שצורת חשיבה זו מקורה בהטיה גברית ולהראות כי ייצוג הנשים בספרות הילדים אינו שוויוני, אינו נותן ביטוי לקול הנשי ומנציח סטריאוטיפים על פיהם גדלים הילדים ובהתאם להם הם מתנהגים בבגרותם. אמנם מסתמנת נטייה של שינוי בדרך בה מוצגת דמות האישה (כפי שנראה מניתוח היצירות), אך היא אינה דומיננטית דיה. אכן התרחשו שינויים בחברה במהלך העשורים האחרונים בכל הקשור להתייחסות לנושא זה, אך עדיין אנו מנסים למצוא דרכי התמודדות עם השינויים המתרחשים בתחום המגדר, במיוחד בכל הקשור למתן לגיטימציה לשינוי באמצעות ספרות הילדים שהיא נושא המחקר הנוכחי.
שאלת המחקר - כיצד באים לידי ביטוי בספרות הילדים מסרים גלויים וסמויים, המתייחסים לשינויים בדמות האישה, לנוכח השינויים שחלו בדמות הלכה למעשה? בדיקת שאלת המחקר באמצעות סקירת ספרי קריאה שנכתבו ותורגמו על ידי יוצרים מרכזיים בחברה הישראלית לגיל הרך בעת החדשה ומחקרים בתחום.
שאלת המחקר תיבחן על סמך תיאורית המגדר (Gender Theory) הבוחנת את התבניות והסטיגמות התרבותיות, שהודבקו לביולוגיה הגברית והנשית (גורביץ, 1999).
השערת המחקר היא כי למרות השינוי הנ"ל שהתרחש, הרי שבפועל כמעט ולא ניתן יהיה להרגיש שינוי בסטטוס האישה ובסטריאוטיפים המיוחסים לה, כאשר מדובר במסרים גלויים וסמויים הבאים לידי ביטוי בספרות הילדים.
דגימת המחקר - המחקר הנוכחי יתייחס לשש (6) יצירות ספרותיות המקפלות בתוכן הן מסרים גלויים והן כאלה שהם סמויים ורלוונטיים לשינויים שחלו בדמות הנשית, כפי שהיא באה לידי ביטוי הלכה למעשה. הספרים שנבדקו נבחרו מכיוון שמדובר ביצירות חדשות ולכן יש לצפות לשינוי. הם נבחרו עלפי הקריטריונים הבאים: ספרים בהם מוצג השינוי בסטריאוטיפ הנשי בהיבטים הבאים: עיסוק האישה, עצמאותה ויחסה לבית. הם נבחרו מכיוון שיש להם נגיעה משמעותית לנושא המחקר, והם נכללים בקטיגורית הסיפורים העוסקים במסרים סמויים וגלויים של מינניות.
דגימת ועיבוד נתוני המחקר ייערכו באמצעות ניתוח תוכן של כל אחת מהיצירות הנקובות, כאשר הממצאים יישענו על החומר התיאורטי והיבטיו השונים כפי שבאו לידי ביטוי בסקירה התיאורטית.

במסגרת המחקר תהיה התייחסות לז'אנר החדש של יצירות ספרות/אגדות פמיניסטיות המוצא ביטוי בחלק מהיצירות הללו. ז'אנר זה מעודד התייחסות שוויונית לשני המינים ומשקף את השינויים המתחוללים בחברה בדמות האישה.

תוכן העניינים
מבוא
פרק 1: נקודות מוצא תיאורטיות
א. המגדר
א.1 סטיריאוטיפים מיניים
א.2 תהליך החיברות המיני
ב. המגדר בספרות הילדים
ג. מגמות שינוי בדמות האישה
ד. הספרות כסוכן חיברות ו/או כבבואה של החברה
ד.1 הספרות כסוכן חיברות
ד.2 הספרות כבבואה חברתית
פרק 2: נוהל המחקר
א. שיטת המחקר
ב. שאלת המחקר
ג. השערת המחקר
ד. דגימה
ה. עיבוד נתוני המחקר
פרק 3: ממצאים
א. ניתוח ממצאים בטבלה
ב. מסרים גלויים וסמויים המתייחסים לעצמאות האישה
ג. מסרים גלויים וסמויים המתייחסים ליחס לבית ולמשפחה
ד. מסרים גלויים וסמויים המתייחסים לעיסוק/מקצוע
פרק 4: סיכום
בבליוגרפיה
נספחים - ניתוח היצירות תוך התייחסות למסרים הגלויים והסמויים בהן:
נספח א' - "ארנבון בורח מהבית" / מרגרט וייז בראון
נספח ב' - "חנה רוצה מרציפנה" / קדיה מולודובסקי (נוסח עברי : מיריק שניר)
נספח ג' - "הנסיכה על העדשה" / ע"פ סיפורו של ה.כ. אנדרסן - כתב : אפריים סידון
נספח ד' - "סבתא מעופפת" / וולף ארלברוך
נספח ה' - "אבא עושה בושות" / מאיר שלו
נספח ו' - "אגדה חדשה" / גיל הראבן

קטע מהעבודה:

המושג מגדר מבטא הבחנה בין המינים, בהיבט תרבותי. מגדר הוא מושג הנוגע לתפקידי המינים ולציפיות החברתיות מהם. מושג זה הוא בעל קונוטציות תרבותיות של גבריות ונשיות ומבטא את התכונות האנושיות שאנו מייחסים לכל אחד מן המינים ואת העוצמה שאנחנו מעניקים להם. המגדר משתנה במהלך ההיסטוריה ומשתנה מתרבות לתרבות (משוניס, 1999 בתוך שחר ואחרים, 2002). כשעוסקים במגדר מתייחסים בד"כ לתחומים הבאים: ציפיות החברה משני המינים באשר למילוי מחויבויותיהם המשפחתיות, היצע ההזדמנויות לקריירה בכלל ולכל מה שקשור לכוח במישור הציבורי, הפוליטי ובמשרות רמות מעלה. הבניית המגדר הינה תהליך נלמד המושרש לעומק ומשפיע על כל תחומי החיים. המגדר יוצר את התהליכים החברתיים המגדירים "אישה" ו"גבר". באמצעות פעולות גומלין חברתיות הנמשכות כל החיים, פרטים לומדים ומבחינים מה מצפים מהם, פועלים ומגיבים בדרכים המצופות מהם, וכך מבנים ומקיימים בעת ובעונה אחת את סדר המגדר (שחר ואחרים, 2002).

תגים:

ילדים · מסרים · סטריאוטיפים · סמויים · ספרות · מינניות · מגדר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מסרים סמויים בספרות ילדים", סמינריון אודות "מסרים סמויים בספרות ילדים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.