היישום אינו מחובר לאינטרנט

עיקרון החוקיות

עבודה מס' 063644

מחיר: 603.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון באי הבהירות, אי הנגישות ו"אי הידידותיות" של החוק.

9,983 מילים ,47 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

מוסכם על הכל כי את החוק יש לכבד. זוהי נקודת המוצא הבסיסית של רעיון שלטון החוק. כלל זה נראה מובן כל-כך, והוא מושרש כל-כך בכל רובדי החברה, עד שברוב המקרים אין נותנים את הדעת לכך שגם הוא זקוק לפרשנות התוחמת את תחומיו, לבל יצא שכר הפעלתו בהפסד תוצאתו. כבר במקורותינו הגבילו את התוקף הגורף והמחייב של כלל זה באמירה ש"אין גוזרין גזירה על הציבור אלא אם כן רוב ציבור יכולין לעמוד בה" , ופשוטו של מקרא הוא שהחברה מכירה באי-יכולת לחוקק חוק שהציבור אינו מוכן לקבלו.
המדינות המודרניות הנאורות, שכולן מקדשות את שלטון החוק, היו ערות לתקלה היכולה לצמוח מקידושו של חוק שאיננו "קדוש", והן יודעות לסייג שלטון ללא מצרים של חוק שאיננו "כליל הקודש" לבל יינשא שמו לשווא.
אינני מתיימרת לעסוק כאן בפילוסופיה של המשפט, גם לא בניתוח מלוא הסייגים לתוקפם או לתחולתם של חוקים. ענייני מתמקד בפן אחד של הגזירה שרוב הציבור אינו יכול לעמוד בו, והוא אי הבהירות, אי הנגישות ו"אי הידידותיות" של החוק, הגורמים לכך שהציבור הנזקק לחוק, איננו יודע אל נכון מה וכיצד עליו לנהוג כדי לאתרו ולעמוד על טיבו.

בעבודה כללתי ביקורת רבה על סעיפי החוק העמומים, על השימוש שעושה בכך הרשות השופטת, וכמובן על התוצאה.

העבודה כוללת:
דיון מקיף על עיקרון החוקיות ורכיביו, לרבות, האיסור על חקיקה למפרע, בהירות וודאות בנוסח החיקוק, פומביות החוק, ופרשנות החוק. אדגיש כבר עתה כי בכל פרק, הסקת מסקנות והבעת דעות, מושגים עמומים בחוק ופרשנותם ע"י בית המשפט, דיון בפ"סד אש"ד, גנור, למדן, גרוסמן ועוד, השפעתם של תיקון 39 וחוק יסוד כבוד האדם על בתי המשפט, המהפכה החוקתית ואקטיביזם שיפוטי, לרבות, דיון בפס"ד שוק הקצבים, מאבקי כוחות ושיקולים פוליטיים כהכרעה במשפט, ועוד.

תוכן עניינים
פתח דבר
מבוא - עקרון החוקיות ורכיביו
- כללי
- איסור על חקיקה למפרע
- בהירות וודאות בנוסח החיקוק
- פומביות החוק
- פרשנות החוק
- סיכום
מושגים עמומים בחוק ופרשנותם על-ידי בית- המשפט
- המושג "תקלה ציבורית"
- דיון בפס"ד אש"ד
- דיון בפס"ד גנור
- המושג "הפרת אמונים"
- דיון בפס"ד גרוסמן
- דיון בפס"ד למדן
השפעתו של תיקון 39 וחוק היסוד: כבוד האדם וחירותו על פסיקת בית-המשפט
- מבוא
- דיון בפס"ד צמח
- דיון בפס"ד שלומי ויצמן
"המהפכה החוקתית" ו"אקטיביזם השיפוטי"
-כללי
-דיון בפס"ד פלוני (שוק הקצבים(
מאבקי כוח ושיקולים פוליטיים כבסיס להכרעה שיפוטית
- דיון משותף בפס"ד - עידו אלבה, בנימין כהנא, מוחמד ג'אברין, ומוחמד בכרי

סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

י' קרפ "המשפט הפלילי - יאנוס של זכויות האדם: קונסטיטונליזציה לאור חוק יסוד כבוד האדם וחירותו": הפרקליט מב 64, עמ' 85.
א. ברק, "הקונסטיטונליזציה של מערכת המשפט בעקבות חוקי היסוד והשלכותיה על המשפט הפלילי (המהותי והדיוני)", מחקרי משפט יג' 5, עמ' 17.
מ' קרמניצר ול' לבנון "האיסור הפלילי על הטרדה מינית - קידוש האמצעי ומחירו" שערי המשפט ב(3) (תשס"א2001-), עמ' 291.
א' לדרמן "דיני עונשין" ספר השנה של המשפט בישראל, תשנ"ב-תשנ"ג (א' רוזן-צבי עורך, תשנ"ד) עמ' 532.
מ. קרמניצר, "על העבירה של מירמה והפרת אמונים לפי סעיף 284 לחוק העונשין ועל המחשבה הפלילית", משפטים יד' (תשמ"ד), עמ' 275.ו
משה לנדוי - עוד על חוקתיות החוקים, מנחה ליצחק , קובץ מאמרים לכבודו של השופט יצחק שילה בגבורותיו, תשנ"ט- 1999, עמ' 41.

תגים:

פילוסופיה · ביקורת · שיפוטית · תקלה · ציבורית · אקטיביזם · שיפוטי · מהפיכה · חוקתית · כהנא · דורנר · משפט · עליון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עיקרון החוקיות", סמינריון אודות "עיקרון החוקיות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.