היישום אינו מחובר לאינטרנט

"צרפת לצרפתים"

עבודה מס' 063455

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הימין הקיצוני והבחירות לנשיאות ב- 2002.

6,191 מילים ,36 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

בחירות 2002 לנשיאות צרפת היוו רעידת אדמה בפוליטיקה האירופית. ביום ראשון, 21 באפריל 2002, אזרחי צרפת נקראו להצביע עבור נשיאם הבא. מועמדים לנשיאות הרפובליקה רבים היו, ממגוון גדול ורחב של מפלגות וזרמים פוליטיים, אך ניתן היה להבחין בשלושה זרמים אידיאולוגים עיקריים אשר בלטו בבחירות אלו: הימין המסורתי, השמאל הסוציאליסטי והימין הקיצוני. שלושת המועמדים הראשונים שקיבלו את שיעור הקולות הגבוה ביותר, היו מועמד הימין ג'אק שיראק (19.9%) (Jacques Chirac), מועמד הימין הקיצוני ג'אן-מרי לה-פן (16.9%) (Jean-Marie Le Pen) ומועמד השמאל הסוציאליסטי ליאונל ג'וספן (Lionel Jospin) (%16.2). שאר הקולות התפצלו בין 13 המועמדים האחרים אשר התמודדו אף הם בבחירות.
(aise de Science Politique, 2002: 484ח .(Revue Fran
עלייתו הכלל לא צפויה של לה-פן, מנהיג ה-Front National ("החזית הלאומית") לסיבוב השני של הבחירות מול מועמד הימין המסורתי, ג'אק שיראק, הפתיעה מאוד. לה-פן שזכה במקום השני בסיבוב הראשון עם %16.9 מהקולות הצליח לעלות לסיבוב השני המכריע של הבחירות ביום 5 במאי- ניצחון היסטורי בתולדות הפוליטיקה הצרפתית.
שנים רבות קודם לכן "החזית הלאומית" היוותה אלטרנטיבה עממית ו"לאומית" לצרפתים. לה-פן תיאר את עצמו בתור "המועמד של העם הצרפתי נגד המועמד של המערכת". "אנו עדים לנדנוד המערכת הפוליטית המתנוונת, מושחתת וגרומה" (ossified), הצהיר לה-פן. ("Explaining Le Pen's success", 2002: 2)

כיצד ומדוע הצליח הימין הקיצוני לעלות לסיבוב השני בבחירות לנשיאות צרפת ב- 2002? שאלת המחקר תחקור את התנאים שהובילו למצב המפתיע שבו שני מועמדי ימין (הקלאסי והקיצוני) התמודדו אחד מול השני, על חשבון השמאל המובס.
עבודה זו תבחן את תוצאות ההצבעה, את דפוסי הצבעתם של הצרפתים בעלי זכות ההצבעה, את מידת אי-ההצבעה והיקפה, את העילות החברתיות והפוליטיות-אידיאולוגיות אשר גרמו לצרפתים להצביע עבור הימין הקיצוני ואת שיטת הבחירות בצרפת ומידת התאמתה למציאות הפוליטית בת-זמננו.

נראה כי המצב החברתי בצרפת בעל משקל ניכר בהצבעה ההיסטורית שהעלתה את מנהיג ה"חזית הלאומית" לקדמת הסצנה הפוליטית. גורמים פנימיים כגון- הגברת ההגירה, עם עליית ערבים יוצאי צפון-אפריקה (מהמגרב אך בעיקר מאלג'יריה), ה"פיצוץ" החברתי, הגברת העבריינות, הפונדמנטליזם האסלאמי ותחושת חוסר הביטחון של התושבים כתוצאה ישירה מכך, כמו כן אי-היכולת של הימין המתון ושל השמאל הסוציאליסטי בהנהגת ליאונל ג'וספין, להתגבר על גל האלימות ואי הסדר החברתי, כל אלה הובילו להצבעה עבור מפלגתו של לה-פן כתגובת-נגד מודעת, או לא, למצב ההתדרדרות החברתית בצרפת.
נראה גם כי שררו שיעורי הצבעה נמוכים בקרב מצביעי מפלגות השמאל, ואילו תומכי מפלגתו של ג'אן-מרי לה-פן (מ"החזית הלאומית") הצביעו בהמוניהם. ונראה, אפוא, כיצד תוצאות הסיבוב הראשון הצביעו על "דיקטטורת המיעוט", כאשר מיעוט הלך להצביע וקבע על חשבון הרוב את אופיו של הסיבוב השני.

שיטת הבחירות הקיימת בצרפת אחראית אף היא להיווצרות מצב זה והתוצאות שנתקבלו העידו על כך ששיטה דו-גושית זו אינה יותר מתאימה למציאות התלת-גושית. השיטה הרי בנויה על מבני דו-גושי, כאשר הזירה פוליטית הפנימית בצרפת הייתה מורכבת משני גושים עיקריים, הימין והשמאל. ואילו בבחירות של 2002, נוצר לראשונה מבנה תלת-גושי, כאשר הימין הקלאסי "החליק" למרכז והימין הקיצוני השתלט על מקומו.

תוכן עניינים:
מבוא
1. סקירה כללית: ארגון החיים הפוליטיים בצרפת של הרפובליקה החמישית
1.1 הרפובליקה החמישית, חוקתה וחלוקת הסמכויות
1.2 מוסד הנשיאות ברפובליקה החמישית: אופן בחירתו וסמכויותיו
2. בעיית ההגירה ובעיות חברתיות
2.1 בעיות קליטת ההגירה הערבית והתחזקות האסלאם הרדיקאלי
2.2 עבריינות וחוסר ביטחון
2.3 אבטלה ופערים חברתיים
3. אפריל 2002: "הצבעת כל המחאות"
3.1 בחירה אולטימטיבית מול חוסר דיפרנציאציה אידיאולוגית
3.2 הימנעות מהצבעה - הקשר וניתוח
3.3 תלת גושיות הזירה הפוליטית ופיצולן של השמאל והימין
3.4 מי הצביע לה-פן?
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים

הערת מערכת: רוב מקורות העבודה הם בשפה הצרפתית.

מקורות:

Ajchenbaum, Yves Marc (2002) Les Prיsidents de la V טme Rיpublique. Paris: J'ai Lu.
Berstein, Serge & Milza, Pierre (1996) Histoire du XXט siטcle. Paris: Hatier.
Borella, Franחois (1973) Les partis politiques dans la France d'aujourd'hui, Paris: Seuil.
Boucher, Manuel (2001) De l'יgalitי formelle א l'יgalitי rיelle. La question de l'ethnicitי dans les sociיtיs contemporaines, Paris: L'Harmattan.
Carol, Anne et al. (1997) Prיcis d'histoire du XXט siטcle. Paris: Hatier.
Carreyrou, John (2004) "French Muslims Face More Controls" in Wall Street Journal (Eastern Edition), New-York, December 9, 2004; p. A.15.
Cautrטs, Bruno (2003) "Les Raisons Politiques du Choix" in Perrineau, Pascal (ed.) Le vote de tous les refus: les יlections prיsidentielles et lיgislatives de 2002. Paris: Presses de Sc. Po; p. 103-124.
Dahl, Robert A.(1970) "Political Man" in Modern Political Analysis, 2nd edition. Prenctice-Hall Inc.; p.77-99.
Dolez, Bernard & Laurent, Annie (2003) "Marches et marges de la gauche" in Perrineau, Pascal (ed.) Le vote de tous les refus: les יlections prיsidentielles et lיgislatives de 2002. Paris: Presses de Sc. Po; p. 251-273.
Dornel, Laurent (2004) "Vous avez dit « prיfיrence nationale »? " in L'Histoire, no. 284, fיvrier 2004; p. 23-24.
"Europe: Big Dominique and his Struggle against the Islamists in France" in The Economist, London, December 18, 2004; 373 (8406): 57.
"Explaining Le Pen's Success" in Economist.com/ Global Agenda, London, April 19, 2002; p.2.
"France politics: a harder line in French Islam" in EIU ViewsWire, New York : Nov.1, 2004.
Fysh, Peter (1996) "Candidates and parties of the right" in Elgie Robert (ed.) Electing the French President. New York: St Martin's press inc.; p. 73-95.
Godoy, Julio (2002) "Politics-France: French Abstainers Suffer Election Day Hangover" in Global Information Network, New-York, April 23, 2002; p. 1
Grunberg, Gיrard & Schweisguth, Etienne (2003) "La Tripartition de l'espace politique" in Perrineau, Pascal (ed.) Le vote de tous les refus: les יlections prיsidentielles et lיgislatives de 2002. Paris: Presses de Sc. Po; p. 341-362.
Jaffrי, Jיrפme (2003) "Comprendre l'יlimination de Lionel Jospin" in Perrineau, Pascal (ed.) Le vote de tous les refus: les יlections prיsidentielles et lיgislatives de 2002. Paris: Presses de Sc. Po; p.223-247.
Kastoryano, Riva (2004) "Religion and Incorporation: Islam in France and Germany" in The International Migration Review, New-York, Fall 2004; 38 (3): 1234-1256.
"Le Pen's Success Shocks France" in Economist.com/ Global Agenda, London, April 19, 2002; p.1.
Leveau, Rיmy (1991) "Les partis et l'intיgration des beurs" in Meny Yves Idיologies, partis politiques et groupes sociaux. Paris: Presses de la fondation nationale des sciences politiques; p.238-255.
Mayer, Nonna (2002) "Les hauts et les bas du vote Le Pen 2002" in Revue franחaise de Sciences Politiques, Paris: Presses de Sciences Po, octobre 2002; 52 (5-6): 505-520.
Miguet, Arnault (2002) "The French Elections of 2002: After the Earthquake, the Deluge" in West European Politics, London, October 2002; 25 (4): 207-220.
Muxel, Anne (2003) "La poussיe des abstentions: protestation, malaise, sanction" in Perrineau, Pascal (ed.) Le vote de tous les refus: les יlections prיsidentielles et lיgislatives de 2002. Paris: Presses de Sc. Po; p. 125-160.
Muxel, Anne (2002) "La participation politique des jeunes: soubresauts, fractures et ajustements", in Revue franחaise de Sciences Politiques, Paris: Presses de Sciences Po, octobre 2002; 52 (5-6): 521-544.
Perrineau, Pascal (2003) "La surprise lepיniste et sa suite lיgislative" in Perrineau, Pascal (ed.) Le vote de tous les refus: les יlections prיsidentielles et lיgislatives de 2002. Paris: Presses de Sc. Po; p. 199-222.
Rey, Henri (1996) La peur des banlieues, Paris, Presses de Sciences-Po.
Rossant, John et al. (2004) "France's Crackdown on Islamic Radicals" in Business Week, New-York, June 7, 2004; Issue 3886: 69.
Schachter, Harvey (2003) "Insecurity and the French election" in Inroads, Montrיal, winter 2003; Issue 12: 12-25.
"The might of Le Pen" in Northern Echo, Darlington (UK), April 23, 2002; p.8.

תגים:

בחירות · צרפת · בעיות · דפוסי · ההגירה · הימנעות · הצבעה · מדיניות · מחאה · ערבים · פנים · צרפתית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא ""צרפת לצרפתים"", סמינריון אודות ""צרפת לצרפתים"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.