היישום אינו מחובר לאינטרנט

הרפורמה במשק הדלק בישראל

עבודה מס' 063078

מחיר: 239.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הרפורמה והצעת פתרון חלופי.

5,190 מילים ,24 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
פרק 1 תקציר מנהלים
פרק 2 לוח זמנים
פרק 3: מצב שוק הדלק לפני הרפורמה
פרק 4: בז"ן כמונופול ובעיות כח אדם
פרק 5 :תגובות פוליטיות וציבוריות
פרק 6 הפיתרון שהוצג
פרק 7 האם הרפורמה הצליחה?
פרק 8 פיתרון חלופי
ביבליוגרפיה
נספחים

מנהלים:
1.1 המצב לפני הרפורמה: העסקאות הכרוכות באספקה השוטפת של מוצרי דלק למשק, למן
רכישת הנפט הגולמי, ועד לשיווק מרבית מוצרי הדלק לצרכנים נעשו בידי שלוש חברות הנפט:
"פז", "דלק" ו"סונול" (להלן פד"ס). לאורך כל הטיפול נשמרת הבעלות על הנפט הגולמי ועל
מרבית המוצרים בידי החברות. הממשלה, באמצעות מנהל הדלק, הייתה מעורבת בטיפול בדלק
על כל שלביו: בקביעת מדיניות הרכישות, באישורה של כל עסקה לרכישת דלק, בקביעת היקף
המלאי שעל החברות להחזיק, בקביעת סדרי ההכרה בעלויות הדלק באמצעות הסכמים עם
הגופים הפועלים בענף, וקביעת המחירים לצרכן של מוצרי הדלק, המיסים וההיטלים המוטלים
עליהם. לבעלי קרקעות שרצו לפתוח תחנת דלק הייתה חובה להתקשר עם אחת מחברות הדלק.
במצב שנוצר, רוב מרווח השיווק היה בידי פד"ס.
1.2 הרפורמה: ב13.11.87- קיבלה הרשות הלאומית לאנרגיה את תפיסת משרד האנרגיה (לימים
משרד התשתיות) בדבר הצורך לארגן מחדש את משק הדלק. יעד הרפורמה שנקבע הוא להקטין
את עלויות האספקה של מוצרי הנפט למשק ולצרכן, תוך הבטחת אספקתם הסדירה והאמינה.
האמצעי להשגת מטרה זו היה פתיחת השוק לתחרות, שבמסגרתו אמור לחול צמצום של
התערבות הממשלה בשיקולים העסקיים של הגורמים הפועלים במשק הדלק. התוצאה שציפו
לה הייתה שעודף הצרכן יעבור לידי הצרכנים שישלמו פחות על מוצרי דלק. בהשגת יעדה
העיקרי הרפורמה נכשלה כמעט לגמרי - העלות לצרכן לא רק שלא קטנה, היא אף עלתה.
1.3 פיתרון חלופי: אנו ממליצים על יצירת מבנה אנכי במשק הדלק, תוך הקטנת חסמי הכניסה
לענף (ר' נספח 2), הקטנת המעורבות הממשלתית, יצירת תחרות אפקטיבית מחו"ל, ופתיחת
תחנות דלק "זעירות". התוצאה תהיה משק דלק תחרותי עם שתיים שלוש חברות אנכיות
שיתחרו זו בזו, תוך הורדת המחיר לצרכן.

הערת מערכת: בעבודה זו לא נכתבו מראי מקום.

תגים:

משק · האנרגיה · התערבות · ממשלה · דלק · ההון · כלכה · רפורמה · שוק

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הרפורמה במשק הדלק בישראל", סמינריון אודות "הרפורמה במשק הדלק בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.