היישום אינו מחובר לאינטרנט

מנהיגות המנהל בבית הספר בניהול עצמי

עבודה מס' 062791

מחיר: 350.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תיאוריות, מאפיינים ודעות המתייחסות לבתי ספר בניהול עצמי וניתוח ראיון שנערך עם מנהלת בי"ס יסודי בצפון תל אביב.

8,276 מילים ,22 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
בית הספר בניהול עצמי
הניהול בבית הספר האוטונומי
יישום הניהול העצמי והקשיים מנקודות מבט שונות
שאלות המתעוררות בהקשר לבית הספר האוטונומי
המנהל כמנהיג בבית הספר האוטונומי
מנהיגות בתהליכי שינוי
חלק מתודי
ניתוח ראיון עם מנהלת בי"ס בניהול עצמי
סיכום ודיון
ביבליוגרפיה

מבוא
בשני העשורים האחרונים מתגברת המגמה להפוך את בתי הספר בישראל (כמו גם בעולם כולו)
ליחידה אוטונומית מבחינת ניהולם. מגמה כזאת קיימת גם במפעלים וארגונם כלכליים רבים -
החלוצים היו חברת "טבע" תעשיות פרמצבטיות ובתי החולים הממשלתיים. העיקרון היה לחלק
כל ארגון על פי מחלקות אוטונומיות המנהלות את עצמן - הן מבחינה פיננסית והן מבחינה
ארגונית. כל מחלקה כזאת הייתה אחראית לחלוקת התקציב שקבלה כמו גם הרווחים שלה
וקבלה אוטונומיה לנהל את כוח האדם שלה, לשכור את עובדיה וכד'. מחלקות אלה היו מאוגדות
תחת פיקוח של ההנהלה הכללית של הארגון. למעשה זוהי תכנית לבזר את הארגון בהתייחס
לתפעולו וקבלת החלטות בו כמו גם האצלת סמכויות למנהיגים-מנהלים של המחלקות השונות.
רעיון כזה היה מקובל ומיושם בבתי הספר הפרטיים בעולם. כל בית ספר מנוהל כיחידה עצמאית
על כל המשתמע מכך: לחלוקת תקציבים, תכניות לימודים, גיוס כוח אדם וכד'. בתי הספר היו
תחת פיקוח ממשלתי מבחינת תכנים וארגון. בעיקרון זוהי המגמה ההולכת ומתגבשת, בחלקה
הגדול, בקרב בתי הספר בישראל. כל בית ספר יפעל בצורה אוטונומית וינוהל ע"י המנהל ביחד עם
ועד מיוחד שיהיה מורכב מנציגי הרשויות המקומיות והורי התלמידים.
מצב כזה מצריך ניהול ברמה גבוהה כלומר, שיעמוד בראש הארגון (ביה"ס) מנהיג שיהיו לו
היכולת, הידע, ההשכלה, המקצועיות והפתיחות לנהל את היחידה עליה הוא ממונה. המטרה
העיקרית ליישום התכנית הזו היא לקדם ולשפר את מצבם של בתי הספר במדינה מבחינת ניהולם
ובכדי לשפר את הישגיהם. לשם כך יש לתת לבתי הספר אפשרות לאוטונומיה בכדי לנהל אותם
בצורה האופטימלית בהתחשב במיקומם, האוכלוסייה, הקהילה, הרשויות וכל הנוגעים בדבר.
כמובן כשכל בתי הספר יהיו נתונים תחת ה"מטריה" הממלכתית דהיינו - משרד החינוך והתרבות
(הממשלה).
יש לציין כי תכנית זו אינה חדשה, אך בשנות ה90- החל רעיון בית הספר בניהול עצמי להתקדם
וזאת כתוצאה מכך שאנשי חינוך רבים ראו שהשיטה החינוכית אינה עובדת וששיטת הניהול
המרכוזית לא רק אינה תורמת אלא מזיקה לניהול המודרני של בית הספר של המאה ה.-20
בעקבות התכנית יש לקחת בחשבון את עניין המנהיגות בבית הספר. יש להתאים את המנהיגות
למצב החדש בצורה כזאת שמנהל בית הספר יוכל להתמודד עם האחריות והסמכויות שקיבל. הוא
צריך לדעת לתמרן בין הגורמים העיקריים השותפים (הרשויות, ההורים, המורים).

עבודה זו מציגה תיאוריות מאפיינים ודעות המתייחסים לבתי ספר בניהול עצמי (אוטונומיים).
כמו כן ברצוני לבצע מעין חיבור בין התיאוריות שאציג לבין אותם מפגשים שערכנו במסגרת
הקורס בבתי ספר בניהול עצמי. בתי ספר אלה שימשו את השדה היישומי של אותם דברים
הנאמרים במסגרת הקורס. בתי הספר בהם ביקרנו היו ישיבה תיכונית ובית ספר יסודי עציון.
בחלקה הראשון של העבודה ניתנת סקירה ספרותית בנושא ניהול עצמי ומנהיגות של מנהל בית
ספר בניהול עצמי.
חלקה שני של העבודה הוא חלק יישומי בו מובא ראיון עם מנהלת בי"ס יסודי בניהול עצמי
בשכונה בצפון תל אביב.
בחלקה השלישי של העבודה יובא ניתוח הראיון בזיקה לספרות כמו גם דברי סיכום.

הערת מערכת: עבודה זו היא הרחבה מחקרית של עבודה מס'.61761

מקורות:

ווילנסקי עמי (1997) "הדיאלקטיקה בין ביזור ומירכוז במערכת החינוך הישראלית", בתוך: פלד (עורך) ספר היובל למערכת החינוך, משרד הביטחון.
פרידמן יצחק (עורך) (1988) אוטונומיה בחינוך - מסגרות מושגיות ותהליכי ביצוע.
פרידמן יצחק, רעיה ברמה, שרה תורן (1997) ניהול עצמאי: שינוי תרבות הניהול הבית ספרי
דוח ביניים (טיוטה 2) (אוג. 1993) של המלצות ועדת ההיגוי ל"בתי ספר בניהול עצמי"
קולבי, סטיבן (1996) "מנהיגות וניהול - שתי יצירות" - חלק ב' "ניצחון פרט - הרגל מס' 2" בתוך: שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד. אור עם.
Caldwell J. Brain, Prof. (2000) "Scenarios for Leadership and Abandonment in the Transformation of Schools", Internet
Cheng Cheong Yin (1996) School Effectiveness School-Based Management. Flamer, London
Curran, J., Juster, B., Lister, B., MckKeon, D., Pugh, E. and Torrence, V. (1990) School Management. Based Unpublished manuscript. Verginia Polytechnic Institute and state University - Internet.
Druker P.F. (1996) Forward to Hesselbein, F., Goldsmith M. Beckhard, R. (eds.) The Leader of the Future. Jossey-Bas Publishers
Druker Peter (1999) Leadership Challenges for the 21st Century, Oxford. Butterworth Heinmann
Eagly, A.H, Karau, S.J. Johnson, B.T (1992) "Gender and Leadership Style among School Principals: A Meta-Analysis", in: Educational administration Quarterly, 28(1). Pp. 76-102
Goodlad J. (1984) A Place Called School. NY: McGraw-Hill. Pp xvi
Gurr D. (1996a) The Leadership Role of Principals in Selected Schools of the Future: The Principal and Teachers Perspective. Doctoral Thesis, University of Melbourne
Handy, C. (1997) The Hungry Spirit. London: Hutchinson
Lithwood K. (1994) "Leadership for School Restructuring", in: Educational Administration Quarterly, 30 (4). Pp. 498-518
Marburger, C.L. (1985) One School at a Time. School Based Management: A Process for Change. Colombia, M.D: The National Committee for Citizen in Education.
Oswald Lori Jo (1995) "School-based Management", in: ERIC Digest 99 (University of Oragon)
Prasch, J.C. (1990) How to Organize for School-Based Management. Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development. ED328 944.
Sergiovanni J. Thomas Robert J. Starratt (1993) Supervision. McGraw-Hill (NY)
Oswald Lori Jo (1995) "School-based Management", in: ERIC Digest 99 (University of Oragon
Sergiovanni, T.J (1990) Value-Added Leadership. NY: Harcourt Brace Jovanovich. Pp 86-88
Williams Vivian (1995) "Towards 2000 - Organization and Relationship", in: Williams V. (ed.) Towards Self-Managing Schools
Wohlstetter, P., Symer, R., Albert Mohrman, S. (April, 1994) "New Boundaries for School-Based Management: The High Involvement Model". Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, Louisiana

תגים:

מינהל · חינוכי · אוטונומי · ארגון · החינוך · הישגים · ישיבה · לימודים · מורים · מנהיג · משרד · ספר · עקיבא · פדגוגיים · צוות · שינוי · תהליכי · תיכונית · תכנית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מנהיגות המנהל בבית הספר בניהול עצמי", סמינריון אודות "מנהיגות המנהל בבית הספר בניהול עצמי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.