היישום אינו מחובר לאינטרנט

הוראה קונסטרוקטיביסטית

עבודה מס' 062654

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהו השינוי (אם בכלל) שצריך לעבור המורה למתמטיקה על מנת שהוראתו תהיה משמעותית יותר עבור תלמידיו.

7,185 מילים ,19 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

המחקר דן בשינויים שעובר מורה שמשנה את שיטת הוראתו משיטה פרונטלית לשיטה קונסטרוקטיביסטית ומה הם גורמים שיכולים להפוך תלמיד ללומד עצמאי. במחקר זה נבדקה השפעת שיטות אלטרנטיביות להוראת מתמטיקה במקום השיטה הפרונטלית, הדבר נבדק בקבוצות קטנות, בשני בתי ספר. הניסוי התפרש קרוב לשנה בשיטת קבוצות קטנות.
איסוף הנתונים:
תצפיות על מהלך השיעור.
שיחות עם תלמידים.

בכיתה הפועלת בקבוצות קטנות התלמידים מקיימים ביניהם תקשורת ופעילות-גומלין רב-כיווניות. קבוצה קטנה מאופיינת בזוג של אנשים המקימים ביניהם יחסי גומלין ומידה מסוימת של השפעה הדדית(Gibb,1969). היחסים הבלתי פורמליים, הנוצרים בעת העבודה, יוצרים הרגשת שייכות לקבוצה ומגבירים את הסיפוק האישי. קבוצת התלמידים, הפועלת להשגת מטרה משותפת, מהווה יחידה חברתית, העשויה לתמוך בתקשורת רב כיוונית ובתהליכים בין -אישיים חיוביים.
הלמידה בקבוצות קטנות שיתופיות פותחה כרעיון ע"י דיואי (Dewey,1902) ותילן (Thelen,1960) ומאוחר יותר באופן מעשי על ידי חוקרים נוספים (שרן והרץ- לזרוביץ,1978; שרן ושרן,1975; 1975Johnson Johnson & ). בדגם זה אין הפרעה בתהליך הלמידה לבין תהליכים החברתיים המתרחשים בין הילדים. למשל, הילדים בקבוצה הקטנה חופשיים לדבר בקול רם, לכעוס, להתפייס ולפתור ניגודים. הם גם שואלים זה את זה שאלות ובודקים את נכונותן של ההשערות. הם מדברים ויכולים לארגן את תפיסותיהם ואת מחשבותיהם ללא לחצים של בדיקת המורה וללא לחצי זמן. כל אלה הם פעילויות חברתיות ולימודיות בעת ובעונה אחת.

תוכן העניינים:
מבוא
ההוראה בקבוצות שיתופיות קטנות
המחקר
ניתוח ורפלקציה
מסקנות
ביבליוגרפיה

מקורות:

שחר. ח' והרץ לזרוביץ. ר' (1984. שינויים בהתנהגות מילולית של המורים). עיונים בחינוך, 38, 49-73.
שרן.ש' והרץ לזרוביץ. ר' (1981, מורים ותלמידים בתהליך של שינוי). תל-אביב: "רמות" מערכות חינוך.
שרן.ש' והרץ לזרוביץ.ר' ואקרמן. ז' (1981. הישגים לימודיים). עיונים בחינוך, 29, 55-82.
שרן.ש' , ושרן. י' (1975 ), הוראה בקבוצות קטנות (מהדורה 2). תל-אביב: שוקן.
Aronson, E., Stephen,C., Sikes,J., Blaney,N. Snapp,M. (1978). The jigsaw classroom. Beverly Hills, CA: Sage Publication.
Barnes,D. (1976). From Communication to Ccurriculum. Middlesex, England:Penguin Books.
Davis, J. (1969). Group Performance. Reading, MA:Addison-Wealey.
DeCharmes, R. (1976). Enhancing motivation: Change in the Classroom. New-York: Irvington Publishers (Halstead Press).
Deutsch, M.A (1968). The effects of cooperation and competition upon group process. In D.Cartwright A. Zandar (Eds.), Group dynamics (pp. 461-482). New-York:Harper Row.
Dewey,D. (1902). The Child and the Curriculum: The school and the Society. University of Chicago Press.
Gage,N.L. Berliner, D.C. (1979). Educational Psychology. Chicago: Rand McNally.
Gibb,C. (1969). Leadership. In G.Lindzey, E.Aronson (Eds.), The Hand-Book of social Psychology. Reading, MA:Addison Wesley, 4, 205-282.
Johnson, D. Johnson, R. (1975). Learning Together and Alone. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Johnson, D., Maruyama,G., Johnson, R., Nelson, D. Skon, L. (1981). Effects of cooperative, competitive, and individualistic goal structures on achievement:A meta-analysis. Psychological Bulletin, 89, 47-62.
Johnson, D., Skon, L. Johnson, R. (1980). The effects of cooperative, competitive and individualistic goal structures on student achievement on different types of tasks. American Educational Research Journal, 17, 83-93.
Pepitone, E. (1980). Children in cooperation and competition. Lexington, Mass.:Lexington Books.
Sharan, S. Shaulov, A. (1990). Cooperative learning, motivation to learn and academic achievement. In S.Sharan (Ed.), Cooperative Learning: theory and Research (pp. 173-202). New-York: Praeger.
Slavin, R. (1980). Cooperative learning. Review of Educational Research, 50, 315-342.
Thelen, H. (1960). Education and the Human Quest. New-York:Harper and Row.

תגים:

שיטות · הוראה · קונסטרוקטיבית · פרונטלית · קבוצות · שיתופיות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הוראה קונסטרוקטיביסטית", סמינריון אודות "הוראה קונסטרוקטיביסטית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.