היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין רמת הלחץ בעבודה לבין רמת שחיקה ורמת שביעות רצון בעבודה בקרב עובדי חברת "מסע ומתן"

עבודה מס' 062135

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצעת מחקר.

7,830 מילים ,25 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

בספרות נמצא כי רגישות העובדים ללחצים נובעת ממכלול התביעות המורכבות הניצבות בפניהם מהבאים עמם במגע. ככל שתביעות אלו רבות ומורכבות יותר גדל הקושי לעמוד בהם. כמו כן מתואר כי לחצים עלולים להיווצר גם בעקבות חוסר התאמה בין משאבי הארגון וצורכי העובדים.
ממחקרים עולה כי ככל שעולה רמת הלחץ בעבודה עולה רמת השחיקה של העובד, כמו כן ככל שעולה רמת הלחץ בעבודה יורדת רמת שביעות רצון העובד. בעקבות מחקרים שונים המנסים להתחקות אחר מאפייני הלחץ בעבודה, עוסק המחקר הנוכחי בלחצים בעבודה בקרב עובדי חברת "מסע ומתן". חברת הנסיעות הקטנה ממוקמת בהרצליה. בחברה מועסקים כ-300 עובדים והמחקר נערך על מדגם של 120 עובדי החברה. הענף בו עוסקת החברה נמצא בתחרות עצומה ומאלץ את החברה לעבור שינויים ארגוניים רבים. לשינויים אלו השפעה גבוהה בהעלאת לחצם של העובדים שבעקבותיו כפי שעולה ממחקר זה עולה רמת שחיקתם ויורדת רמת שביעות רצונם בעבודה. מטרת עבודה זו לבחון האם קיים קשר בין לחץ בעבודה לבין רמת שביעות הרצון בעבודה והאם קיים קשר בין לחץ בעבודה לרמת שביעות הרצון בעבודה.

מטרת המחקר הנוכחי היא לתאר את הקשר בין לחצים בעבודה לבין רמת שחיקת העובדים ורמת שביעות רצונם בעבודה. ממצאי מחקרים בסקירה הספרותית מצאו קשר חיובי בין רמת הלחץ בעבודה לרמת השחיקה בעבודה. במחקרים רבים נבחן הקשר בין רמת לחץ בעבודה לרמת שביעות רצון בעבודה. 1984) Strees) מונה שורה של מחקרים שמצאו קשר בין קונפליקט תפקידי ורמת לחץ בעבודה לבין רמת שביעות הרצון בעבודה. על פי ממצאי המחקרים מתחזקת הטענה לפיה רמת לחצים גבוהה גורמת לירידה ברמת שביעות רצון העובדים בעבודה. 1964) Kahn et al) מצאו במחקרים שקונפליקט תפקידי, עומס ורמת לחץ מנבאים חוסר שביעות רצון בעבודה (דמבובסקי, 2002).
מכאן כאשר יש צורך לטפל בתוצאות לחץ ארגוניות על הארגון לראות את העובד בראייה הוליסטית ולנסות ולמצוא את רמות הלחץ בסביבת העבודה על מנת להבין טוב יותר את הגורמים שמעלים את רמת שחיקתו של העובד ומורידים את רמת שביעות רצונו בעבודה.

תוכן העניינים:
מבוא
הצגת בעית המחקר
מטרת המחקר
תרומה מחקרית ויישומית
סקירת ספרות
לחץ
לחץ בעבודה
שחיקה
שחיקה בעבודה
הקשר בין לחץ ושחיקה
שביעות רצון
שביעות רצון בעבודה
הקשר בין לחץ בעבודה לשביעות רצון בעבודה
השערות המחקר
הגדרת המשתנים
הגדרה אופרציונלית
הגדרה אופרציונלית
מתודולוגיה
אוכלוסיית המחקר
המדגם
שיטת הדגימה
מערך המחקר -מזדמן
הליך המחקר
כלי המחקר
כלי אלטרנטיבי
אופן עיבוד הנתונים
מגבלות המחקר
ביבליוגרפיה
נספחים

מקורות:

בר חיים, אביעד (1994). התנהגות ארגונית. כרך ב' יחידה 7, ת"א: בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה.
גלוברזון, אריה (1988) .אנשים בארגון - ניהול משאבי אנוש . הוצאת ספרית המינהל.
המר. מ. וצ'מפי. ג. (1994) .עיצוב מחדש של התאגיד . הוצאת מטר.
מיוחס. ר. (1985) .גורמים אישיותיים וסביבתיים בשחיקת המורה. המו"ל, ח"מ
פרידמן י. ולוטן א. (תשנ"ג 1993) .לחץ ושחיקה בהוראה - גורמים ודרכי מניעה. מכון הנרייטה סאלד.
פרידמן, יצחק (1995) .להיות מנהל בית ספר: הלחץ, השחיקה וההתמודדות.ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
קן, פ. (1995) שחיקה , הוצאת "אור עם".
בוליבר. (1984) "ניהול בדור החדש- סקירת תהליך השינוי בערכי העבודה", המפעל פברואר, 275, 41-42.
בלט. ר. (2002) "אתיקה- טיפוח אתיקה בארגונים מגביר את שביעות רצון הלקוחות והעובדים ומתבטא גם בשורת הרווח", סטטוס, יוני, 132, 27-26.
חסידים. י. (1998) "לחצים בעבודה- הקושי הבלתי נסבל של הקיום", משאבי אנוש, יוני, 126, 30-28.
יעקוב. (1982) "לחצים ושחיקה בתפקידי פיקוד וניהול", מערכות, פברואר, 282, 80, 76, 75.
כהן. ש. (1995) "כיצד מתייחסים עובדים לשינוי", סטטוס, פברואר, 45.
בלהה. כ. (1996) הקשר בין לחצים לבין עקות ומיתונם על-ידי הערכה עצמית ותחושת שליטה בקרב מנהלים. עבודת גמר לקראת התואר מוסמך למדעי הניהול, אוניברסיטת ת"א.
דמבובסקי. ו. (2002) הקשר בין לחץ, שביעות רצון והתנהגויות לא נאותות בקרב עובדי הי-טק. דיסרטציה, אוניברסיטת דרבי בישראל.
טיטלמן. ד. (1986) הקשר בין דרגה ורמת תפקיד לבין רמת שביעות רצון, מעורבות עיסוקית ושיעור העדרות מן העבודה. עבודת גמר לקראת התואר מוסמך, אוניברסיטת ת"א.
מנחם. ל. (2001) הקשר בין לחץ ושחיקה של עובדים לבין כוונות עזיבה בבנק דיסקונט. דיסרטציה, אוניברסיטת דרבי בישראל.
עציון. ד. (1988) שחיקה בתפקידי ניהול - גורמים והשלכות. המכון לחקר עסקים בישראל של הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב.
שירום. א. (1994) שחיקת מורים במערכת החינוך: סקירת ספרות והצעה להתמודדות מערכתית. דוח מחקר 4/94 אוניברסיטת תל-אביב, המכון למחקר עסקים בישראל.
טרח נ. (2002) השפעת שינוי ארגוני על שביעות רצון העובדים ועל רמת הלחץ בעבודה. B .A אוניברסיטת דרבי בישראל.
Farber B .A. (1983) Stress and burnout in the human service professions. New York: Pargamon.
Lazarus R. S. Folkman, (1984) Stress Appraisel and Coping. New York: Springer.

תגים:

בין · בעבודה · הלחץ · הקשר · ורמת · לבין · רמת · רצון · שביעות · שחיקה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין רמת הלחץ בעבודה לבין רמת שחיקה ורמת שביעות רצון בעבודה בקרב עובדי חברת "מסע ומתן"", סמינריון אודות "הקשר בין רמת הלחץ בעבודה לבין רמת שחיקה ורמת שביעות רצון בעבודה בקרב עובדי חברת "מסע ומתן"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.