היישום אינו מחובר לאינטרנט

ייצור ושיווק טיטולי האגיס

עבודה מס' 061963

מחיר: 459.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת נתח השוק של המוצר.

14,670 מילים ,27 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

חב' 'קימברלי קלארק' החדירה ב-6 השנים האחרונות (מ 1996-2002) טיטול מייבוא המיוצר בחו"ל.
שיווק הטיטול בישראל היה בשליטת 4 יח' יצרניות ישראליות, ששלטו בשוק הטיטולים עד אפריל 96'. מצב זה הולך ומשתנה עם "חדירתה" של 'קימברלי קלארק', שבשיתוף עם חברת 'חוגלה' משווק המותג 'האגיס' תחת מטריית 'חוגלה קימברלי'.
מסע קידום המכירות לדחיפת מוצרים הינו יקר ומהווה מרכיב נכבד בהוצאות החברות המשווקות.
ברור שההוצאות משפיעות על הרווחיות מחד ויש צורך לתעל אותן בתבונה להשגת תועלת מכסימלית לכל יחידת השקעה בפרסום ושיווק.
במסגרת העבודה נבחן 'נתח השוק' (המהווה מדד לאפקטיביות המכירות) של המותג 'האגיס' ביחס לכלל המותגים בשוק הטיטולים בארץ. כמו כן נבדקו התכונות החשובות ביותר מצד קהל הצרכנים המשפיעים על רכישת המוצר, נאמנות למותג ומאפייני קהל הצרכנים.
כלי המחקר הינו שאלון שמולא ע"י מדגם בין 200 לקוחות רוכשי טיטולים מסוג כלשהו במרכזי קניות.

תוכן העניינים:
פרק 1 - מבוא
1.1 חברת "האגיס" - סקירה
1.2 חיתולים חד-פעמיים לתינוקות - סקירה ענפית
1.3 הגדרת הפרוייקט

פרק 2 - סקירת ספרות
2.1 התפתחות תהליכי מכירה
2.2 מסעי קידום מכירות
2.3 חשיבות הפרסום לקידום תהליכי מכירות
2.4 שיטות לבחינת אפקטיביות של תהליכי קידום מכירות
2.5 החשיבות בבחינה ובקרה של תהליכי קידום מכירות

פרק 3 - מתודולוגיה
פרק 4 - מחקר וממצאים
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מקורות:

אידלשטיין, מ. (1989). "זכות ההורים - חובתם (מקומם של ההורים בחינוך) חץ: חובת צעקה! רבעון להגות ולחנוך (89 ,19-14 :3)
אשרת, צ. (1995). "הורים מול מנהל בית ספר". הד החינוך פברואר (13-12, 1995).
בן אמוץ, ר. (1986). תפיסת ילדים את הוריהם כמאפשרים התנהגות אוטונומית ותפיסתם את עצמם כמתנהגים בצורה אוטונומית, השוואה בין ילדים עם וללא נכות פיזית. עבודת גמר לקלת תואר מוסמך, החוג לחינוך, אונ' חיפה.
בנימיני,ק. טטר, מ. (1994). "יוקרת בית-הספר בעיני הורים". מגמות: רבעון למדעי ההתנהגות ל"ו (1994, 66-49).
בנימיני, ק. טטר, מ. (1992). "בחירת בית-ספר על-ידי הור'ם" עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך (1992, 208-193 ;58-57).
ברק, א. (1996). מעורבות הורים בחינוך הממלכתי בישראל והגורמים הקשורים בה. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך, עמ' 223.
גבריאלי, י. (1979). שתוף הורים ומחנכים בדרך-קדמ"ה. חיפה: הוצאת קל-דע.
גבריאלי, י. (1997). ההורה כשותף וכלקוח. הד הגן, ס"א(ד), 388-382.
גולדברגר, ד. (1998). הזכות לדעת - המדריך השלם להורה ולמורה: זכויות וחובות של הורים במערכת החינוך. הוצאת חמד ידיעות אחרונות.
וקסמן, י. (1995). הזדהות וערות במעורבות הורים. ירושלים: האוניברסיטה העברית, בית-הספר לחינוך, 135.
זיו, א. (1984). התבגרות. תל-אביב: הוצאת מסדה.
טייכטל, נ. (1996). "ילד או כרטיס ביקור" (ציפיות הורים). הורים וילדים, 27-26: 97.
יהב, ש. (1985). בית ספר קהילתי - הלכה למעשה. עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך, החוג לחינוך, אונ' חיפה.
כפירי, ר. (1995). "איך להרגיע הורים זועמים? צרור עצות למנהל הנבוך" הד החינוך מאי (17, 1995).
כץ, ע. (1995). מעורבות האם בשעורי הבית של הילד: בדיקת השינוי במעורבות לאורך זמן ובדיקת המתח של האם ושל הילד בזמן הכנת בשעורים. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, החוג ליעוץ חינוכי, 77.
כצנלסון, ע. (1998). "המשולש הנצחי". הורים וילדים (1998, 72-70 : 120).
כצנלסון, ע. (1988). "המערכת המשפחתית והמערכת של בית-הספר" בסמינר: המכללה לחינוך - סמינר הקבוצים דצמבר (19-18 ,1988).
לוי, נ. (1997). השפעת סדנא ל"מעורבות הורים בביה"ס" על עמדות הורים ביחס למעורבות וגילויי מעורבות בפועל. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך, 110.
מרגלית, ט. (1993). מעורבות הורים בבית הספר מנקודת מבטם של התלמידים: מחקר התפתחותי. חיפה: אוניברסיטת חיפה, בית-הספר לחינוך, עמ' 121.
מזרחי, מ. (1989). "מעורבות הורים" חץ: חובת צעקה! רבעון להגות ולחנוך (1989, 21-20: 3).
מרגלית, ט. (1993). מעורבות הורים בבית הספר מנקודת מבטם של התלמידים: מחקר התפתחותי. חיפה: אוניברסיטת חיפה, בית-הספר לחינוך, עמ' 121.
נבו, א. (1980). האוטונומיה בגיל ההתבגרות המוקדמת כפונקציה של גישות הורים. עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך, החוג לחינוך, אונ' חיפה.
נוי, ב. (1992). "עקרונות יסוד בתהליך שיתוף הורים בבית הספר". עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך (1992) , 218-209 : 58-57.
נוי, ב. (1994). "הורים עליך בית-הספר: לקראת הסדרת יחסים בין הורים ומורים באמצעות אמנה" היעוץ החינוכי 4, 13-34.
נוי, ב. (1995). הורים ומורים כשותפים במעשה החינוכי. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט.
נוי, ב. (1997). "בית הספר, בית ההורים והיחסים ביניהם". עלון ליועצים חינוכיים, גיליון מס' 8 , מפ"ט עמל.
סגינר, ר. (1980). ציפיות חינוכיות, התנהגויות תומכות, הישגים של הורים, והישגים בלימודים של ילדיהם. חיפה: אוניברסיטת חיפה, החוג לפסיכולוגיה, עמ' 35.
סגינר, ר. (1995). הורים: השותף השלישי לתהליכים בית-ספריים, בתוך: פלום, ח.: מתבגרים בישראל: היבטים אישיים, משפחתיים וחברתיים. אבן יהודה: רכס, 100-83.
סומך, א. (1988). התפתחות העצמאות בגיל ההתבגרות מהפרספקטיבה ההתפתחותית וכפונקציה של סוציאליזציה ומין. עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך, החוג לחינוך, אונ' חיפה.
סמילנסקי, י., פישר, ושפטיה (1987). המערכת המשפחתית והמערכת הבית ספרית. תל אביב, הוצאת עם עובד.
ספקטור, נ. (1991). "חוות דעת נוספת" הורים וילדים . 36-19.
פייטלסון, ד. (1968). בית הספר ובית ההורים. ירושלים: משרד החינוך והתרבות.
פיינברג, ע. (1975). השפעת מידת הקבלה והקונטרולה של הורים על מוסריות ומיקוד שליטה אצל ילדים. עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך, המחלקה לפסיכולוגיה, אונ' בר אילן.
פישביין, י. (1997). "הורים ללא גבולות" הד החינוך מרץ (7-4, 1997).
פסטרנק, ר. (1989). המשפחה החד הורית בישראל, תל-אביב: ספרית הפועלים בע"מ.
פרידמן, י. (1990). ביה"ס הקהילתי . תאוריה ומעשה. ירושלים: הוצאת מגנס.
פרידמן, י., בנדס-יעקב, א. (1990). קונפליקט ומשבר. ירושלים. מכון סאלד.
קליימן, ש. (1996). "הורים כשותפים פעילים לטיפול בילדים" נתיבי קשר (1996, 37-34: 5).
רביב, ע. (1996). שיתוף הפעולה ויחסי גומלין בין ביה"ס ובית התלמיד. בחינוך
רון, כ. (1991). סקירת הספר "המערכת המשפחתית והמערכת הבית-ספרית" (מאמר בקרת). מגמות: רבעון למדעי ההתנהג ות ל"ד (1991, 152-149).
רש, נ. (1987). "שאיפת הורים ותפיסת שאיפות הורים כגורמים המשפיעים על תהליך רכישת ההשכלה" מגמות: רבעון למדעי ההתנהגות ל': 92-84.
שור, י. (1990). "מה מקומם את ההורים? (קונפליקט ומשבר, הורים אל מול מימסד החינוך)" הד החינוך ספטמבר (32-31, 1990).
שגיא, א. (1984). "ציפיות, שאיפות ומעורבות של אבות בטיפול בילד בתוך המשפחה השלמה" מגמות: רבעון למדעי ההתנהגות כ"ח: 113-108.
Seginer, R. (1985). Family learning environment: The subjective view of adolescent

תגים:

חיתול · פעמי · שוק · ישראלי · קהל · צרכנים · מוצרי · נייר · פרסום · קידום · מכירות · קופונים · דיוור · ישיר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ייצור ושיווק טיטולי האגיס", סמינריון אודות "ייצור ושיווק טיטולי האגיס" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.