היישום אינו מחובר לאינטרנט

ארגון העבודה וההישגים בתחום הייצור בגטו לודז'

עבודה מס' 060173

מחיר: 294.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: במחקר זה נבדק מה היה תפקידה של העבודה בגטו לודז' ומה היה חלקה בהארכת חיי הגטו? מה היו ההישגים בתחום הייצור בגטו לודז'?

12,365 מילים ,24 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

מחקר זה עוסק בארגון העבודה וההישגים בתחום הייצור בגטו לודז'.
גטו לודז' היה מהגטאות הראשונים שהנאצים הקימו בשטחי פולין הכבושה והיה האחרון לחיסול. הגטו היה קיים מה 30 - באפריל 1940 עד סוף אוגוסט 1944. סה"כ חיו בגטו לאורך כל תקופת קיומו כ- 204800 איש.
במחקר זה נבדק: מה היה תפקידה של העבודה בגטו לודז' ומה היה חלקה בהארכת חיי הגטו? מה היו ההישגים בתחום הייצור בגטו לודז'?

בעבודה נעשה שימוש בחומר ארכיוני הכולל תעודות יהודיות, נבדקו עדויות שנגבו מיהודים שחיו בגטו לודז' בזמן המלחמה ולאלה התווספו עדויות שנגבו במהלך העבודה: חומר ראשוני ובו יומנים וזיכרונות וחומר משני הכולל ספרי מחקר ומאמרים.
עבודת המחקר הארכיונית התבצעה בעיקרה בארכיון "יד ושם" בירושלים וחומר משלים שהתגלה בארכיון "בית לוחמי הגטאות".

תוכן עניינים:
הקדמה
מבוא
פרק א': החיים בגטו ומסגרתו המנהלית
א. הבידוד המוחלט של הגטו
ב. חיים רומקובסקי יו"ר היודנראט
ג. ארגון החיים הפנימיים בגטו:
מזון ואספקה
מגורים
סעד
חיי דת
תרבות ובידור
פרק ב': המדיניות הגרמנית בנושא העבודה
א. המדיניות הגרמנית בנושא גיוס עובדים זרים ברייך
ב. הקונצפציה של העבודה היהודית בתפיסת הגרמנים
ג. המדיניות הגרמנית בנושא עבודת היהודים בגטו לודז'
ד. העבודה במחנות מחוץ לגטו לודז'
ה. הייצור בגטו לודז' כגורם בכלכלת המלחמה הגרמנית
פרק ג': המדיניות היהודית בנושא העבודה
א. מערכת העבודה
ב. העבודה כאמצעי למימון אמצעי המחיה
ג. העבודה כדרך להצלה
ד. תנאי העבודה
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מקורות:

גוטמן ישראל, "הקונצפציה של העבודה בתפיסת היודנראט ומשמעותה במציאות", דמות ההנהגה היהודית בארצות השליטה הנאצית, יד ושם תש"ם, עמ' 129 - 154.
גוטמן ישראל, "ייחודו של גטו לודז', כרוניקה של גטו לודז', א, יד ושם תשמ"ז, עמ' מ"ב - ע"ב.
"החיים בגטו לודג'", ויץ יחיעם ודן מכמן (עורכים), בימי שואה ופקודה, יחידה 9, אוניברסיטה פתוחה, תל אביב 1987, עמ' 11 - 45.
פודה פייבל, "קן השומר הצעיר בגטו לודז'", ילקוט מורשת, כח, (חשוון תש"מ), 7 -36.
קרקובסקי שמואל, "המנגנון הנאצי ופעילותו בניהולו של הגטו בלודז'", יהדות זמננו, 3 (תשמ"ו), עמ' 159 - 170.
אונגר מ', החיים הפנימיים בגטו לודז' 1940 - 1944, (חיבור לשם קבלת תואר דוקטור) האוניברסיטה העברית בירושלים 1994.
הנ"ל, הגטו האחרון, ירושלים 1995.
בן מנחם אריה ויוסף רב, כרוניקה של גטו לודז' ירושלים תשל"ז.
גילברט מרטין, אטלס השואה, תל אביב 1986.
דומברסובסקי א' וא' ויין ( עורכים ), פנקס הקהילות פולין (א) - לודז' והגליל, ירושלים תשל"ו.
טרונק ישעיה, יודנראט - המועצות היהודיות במזרח אירופה בתקופת הכיבוש הנאצי, ירושלים תשל"ט.
רומקובסקי, בתוך: האנציקלופדיה של השואה, יד ושם וספריית הפועלים 1990, כרך ה.
לודז', בתוך: האנציקלופדיה של השואה, יד ושם וספרית הפועלים 1990, כרך ג.
שואה, בתוך: פראוור יהושע ( עורך ), אנציקלופדיה עברית, ירושלים - תל אביב תשל"ט, כרך לא, עמ' 477.
גטו לודז', בתוך: פראוור יהושע ( עורך ), אנציקלופדיה עברית, ירושלים - תל אביב תשכ"ט, כרך כא, עמ' 322 - 324.

תגים:

אנטישמיות · גטו · יודנראט · לודז · מחנות · עבודה · רומקובסקי · שואה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ארגון העבודה וההישגים בתחום הייצור בגטו לודז'", סמינריון אודות "ארגון העבודה וההישגים בתחום הייצור בגטו לודז'" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.