היישום אינו מחובר לאינטרנט

הבדלים בין המינים בהתנהגות תוקפנית- מגמות התפתחותיות ויציבות

עבודה מס' 061815

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת מאמרים.

7,471 מילים ,60 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

כחלק מתפקידי ביחידה לקידום נוער, אני נפגש עם ילדים בגילאי חטיבה ותיכון הנמצאים בסכנת נשירה, או נמצאים מחוץ למסגרת בית ספרית בכלל, ומוגדרים כילדים בסיכון גבוה(לרובם תיקים פלילים עבי כרס). לפני מספר חושים הופנה אלי בחור צעיר, גבה קומה, עולה מבריה"מ לשעבר, שגולל בפני את סיפורו. הבחור, כבן 15, הלך באחד מימי הקיץ האחרונים, עם מספר חברים לפארק ליד ביתו, כמו בכל יום בחופשה. באותו יום התפתח, "בצחוק", כך הגדיר זאת בפני הנער, ריב על מי ייסע קודם בסקייט-בורד שחבר אחר לווה להם, הריב "בצחוק", הפך מהר מאד ל"רציני", כשנער אחר מהחבורה שלף לפתע סכין ודקר את הנער המדובר בגבו. הנער הופנה לחדר מיון, שם נמצא קרע רציני במעי ובאזורים אחרים. בנס, כך אמרו הרופאים, קיבלת את חייך, הוא מספר לי.
הנער הצעיר אינו יוצא את סף ביתו ללא ליווי של אחיו הגדול, או אימו, זה מספר חודשים, גם לבי"ס, שנמצא מרחק צעדים ספורים מביתו. הוא נבהל וקופץ מכל רעש ומדי פעם מסתגר בביתו לימים ארוכים.
זה סיפור קצר של חיים שלמים, שהתוקפנות היום-יומית, שהופכת נורמטיבית כמעט, שינתה את מסלולם.

חשבתי בפתיחה להציג דווקא סיפור של בחורה שנזרקה ממספר בתי ספר בגלל תוקפנותה והאיומים בסכין שהפנתה כלפי מנהלת בי"ס האחרון שבילתה בו, ואנו מחפשים לה מסגרת חלופית בעוד היא מסתובבת בבקרים ברחובות, באין מעש. אך גם אני שבוי באותה קונספציה של התוקפנות הגברית, התוקפנות הפיזית והגלויה, למול אותה תוקפנות חברתית/סמויה/לא-ישירה, שאופיינית יותר לנשים.

עבודה זו תציג את התפתחות התוקפנות, בחלוקותייה המרכזיות, על ציר כרונולוגי של התפתחות.
אין בעבודה זו ניסיון להציג הסברים לתופעה או לסכם את הממצאים כולם, אלא להציג מספר מאמרים מצומצם בשפע הענק שקיים, במטרה להציג את התפתחות התוקפנות בקרב שני המינים, ההבדלים והדימיון על ציר הזמן ואת יציבותה לאורך השנים.

תוכן העניינים:
פתיחה
הבדלים בין המינים בהתנהגות תוקפנית- מגמות התפתחותיות
גיל הרך
גיל היסודי
גיל התיכון
גיל הבגרות
יציבותה של ההתנהגות התוקפנית
גברים
נשים
סיום
ביבליוגרפיה

מקורות:

בנבנישתי, ר., זעירא, ע., אסטור, ר.(2000). אלימות במערכת החינוך בישראל: דוח ממצאים מסכם. ירושלים: האוניברסיטה העברית, בית הספר לעבודה סוציאלית.
גיליירי,מ.פ.(2001) הצד האפל של הגבר. משרד הביטחון- ההוצאה לאור.
דארווין, צ.(1960). מוצא המינים. מוסד ביאליק-ספרי מופת.
ויניקוט, ד.ו.(1991). הילד, משפחתו וסביבתו. ספריית הפועלים.
Achenbach, T.M., Edelbrock, C.(1983, 1986). Manual for the child behavior checklist and revised child behavior profile. Burlington: University of Vermont, Department of Psychiatry.
Achenbach, T.M., Edelbrock, C., Howell, C. (1987). Empirically based assessment of the behavioral\ emotional problems of 2-3 year old children. Journal of Abnormal Psychology, 15, 629-650.
Auerbach, J.G., Yirmiya, A., Faten ,C.(1996). Behavior problems in Israeli Jewish and Palestinian preschool children. Journal of Clinical Child Psychology, 25(4), 398-405.
Bettncourt, A.B., Kenahan, C. (1997). A meta-analysis of aggression in the presence of violent cues. Aggressive Behavior, 23, 447-456.
Bildfell,G.(1965).Children's responses to aggression: A developmental study. Canadian-Psychologist, 6a(2),173-178
Bjorkqvist, K. (1992). Sex differences in physical, verbal, and indirect aggression: A review of recent research. Sex Roles, 30, 177-188.
Bjorkqvist, K., Lagerspetz, K. M. J., Kaukiainen, A. (1992A). Do girls manipulate and boys fight? Developmental trends regarding direct and indirect aggression. Aggressive Behavior, 18, 117-127.
Bjorkqvist, K., Niemela¨ P. (1992B). New trends in the study of female aggression. In K. Bjorkqvist P. Niemela¨(Eds.), Of mice and women: Aspects of female aggression (pp. 3-16). San Diego, CA: Academic Press.
Bjorkqvist, K.,Osterman, K., Kaukiainen, A. (1992C). The development of direct and indirect aggressive strategies in males and females. In K. Bjorkqvist P. Niemela¨ (Eds.), Of mice and women: Aspects of female aggression. (pp. 51-64). San Diego, CA: Academic Press.
Bjorkqvist, K., Osterman, K., Lagerspetz, K. M. J. (1994). Sex differences in covert aggression among adults. Aggressive Behavior, 20, 27-33.
Brennies,D., Lein, L.(1977). "you fruithead": A sociolinguistic approach to children's dispute settlement. In S.Ervin-Tripp C.Mitchell keren(Es.). Child Discourse, New-york: Academic press, 49-65.
Bronson, W.(1975). Peer-peer interaction in the second year of life. In M . Lewis L.A.Rosenblum (Eds.), Friendship and peer relationship(pp. 131-152). New-York: Willey.
Caplan, M., Vespo, J., Pedersen, J., Hay, D.F.(1991). Conflict and its resolution in small groups of one and two year olds. Child Development, 62, 1513-1524.
Cohn, L. D. (1991). Sex differences in the course of personality development: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 109, 252-266.
Crawford, N. (1997). Bullying at Work: A Psychoanalytic Perspective. Journal of Community Applied Social Psychology,7,219-225.
Crick, N.R. (1995). Relational aggression: The role of intent attributions, feelings of distress, and provocation type. Development and Psychopathology, 7, 313-322.
Crick, N.R. (1996). The role of overt aggression, relational aggression, and prosocial behavior in the
prediction of children's future social adjustment. Child Development, 67, 2317-2327.
Crick, N.R. (1997). Engagement in gender normative versus nonnormative forms of aggression: Links to Social psychological adjustment. Developmental Psychology, 33, 610-617.
Crick, N.R., Bigbee, M.A. (1998). Relational and overt forms of peer victimization: A multiinformant
approach. Journal of Consulting and Clinical Psychology , 66 ,337-347.
Crick, N.R., Casas, J.R. (1999). Relational and Physical Forms of Peer Victimization in Preschool.
Developmental Psychology ,35,376-386.
Crick, N.R., Casas, J.R., Mosher, M. (1997). Relational and overt aggression in preschool. DevelopmentalPsychology, 33, 579-588.
Crick, N.R., Dodge, K.A. (1994). A review and reformulation of social information-processing mechanisms inchildren's social adjustment. Psychological Bulletin ,115,74-101.
Crick, N.R., Dodge, K.A.( 1996). Social information-processing mechanisms in reactive and proactive
aggression. Child Development ,67,993-1002.
Crick, N.R, Grotpeter, J.K. (1995). Relational aggression, gender, and social±psychological adjustment. Child Development ,66,710-722.
Crick, N.R., Grotpeter, J.K. (1996). Children's treatment by peers: Victims of relational and overt aggression. Development and Psychopathology, 8, 367-380.
Crick, N.R., Werner, N.E. (1998). Response decision processes in relational and overt aggression. Child Development ,69,1630-1639.
Cummings, E.M., Iannotti, R.J., Zahn-Waxler, C.(1989). Aggression between peers in early childhood. Child Development, 60, 887-895.
Eagly, A. H., Steffen, V. J. (1986). Gender and aggressive behavior: A meta-analytic review of the social psychological literature. Psychological Bulletin, 100, 309-330.
Eisenberg, A.R., Garvey, C.(1981). Children's use of verbal strategies in resolving cinflicts. Discourse Processes, 4, 149-170.
Eron, L.D. (1994). Theories of aggression: from drives to cognition. In L.R. Huesmann (Ed.), Aggressive behavior: Current perspectives (pp. 3-11). New York: Plenum Press.
Eron, L.D. Huesmann, L.R.(1990). The Stability Of Aggression Behavior . In : Lewis, M. Miller,S.Handbook Of Developmental Psychopathology. New-York: Plenum, 147-156.
Feshbach, N. D. (1989). Empathy training and prosocial behavior. In J. Groebel R. A. Hinde (Eds.), Aggression and war: Their biological and social bases (pp. 101-111). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Feshbach, N. D., Feshbach, S.(1969). The relationship between empathy and aggression in two age groups. Developmental Psychology, 1, 102-107.
Feshbach, N. D., Feshbach, S.(1971). Children's aggression. Young children, 26(6), 364-377.
Frodi, A., Macaulay, J., Thome, P. R. (1977). Are women always less aggressive than men? Psychological Bulletin, 84, 634-660.
Gilmer, B.H. (1996). Industrial Psychology. USA: McGraw-Hill Book Company.
Goodenough, F.L.(1931). Anger in young children. Minneapolis: University of Minnesota press.
Hall, J. A. (1978). Gender effects in decoding nonverbal cues. Psychological Bulletin, 85, 845-857.
Hartup, W.W (1974). Aggression in childhood: Developmental perspectives. American psychologist, 29, 336-341.
Harris, M.B.(1992). Gender, Race, and Experiences of aggression. Aggressive Behavior, 18, 201-217.
Hay, D.F., Ross, H.S.(1982). The social nature of early conflict. Child Development, 53, 105-113.
Huesmann, L. R. (1994). Aggressive behavior: Current perspectives. New York: Plenum Press.
Huesmann, L. R., Eron, L. D. (1989). Individual differences and the trait of aggression. European Journal of Personality, 3, 95- 106.
Hyde, J. S. (1984). How large are gender differences in aggression? A developmental meta-analysis. Developmental Psychology, 20, 722-736.
Hyde, J. S. (1990). Meta-analysis and the psychology of sex differences. Signs, 16, 55-73.
International Labor Organization (2000). Violence at Work in the European Union: Recent finds. [http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/violence/eusurvey/eusurvey.htm .
International Labor Organization (1998). Violence on the Job - a Global Problem. [http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/pr/1998/30.htm
Kankaanranta, R. V., Lagerspetz, K. M. J., Bjorkqvist, K. (1993). Social structure of peer groups and indirect aggression among girls. Aggressive Behavior, 19, 55.
Kaukiainen, A., Salmivalli, C., Bjorkqvist, K., Osterman, K., Lahtinen, A., Kostamo, A,. Lagerspetz, K. (2001). Overt and covert aggression in work setting in relation to the subjective well being of the employees. Aggressive Behavior, 27, 360-371.
Keenan, K., Shaw, D.S.(1994). The development of aggression in toddlers: A study of low-income families. Journal of Abnormal Child Psychology, 22, 53-77.
Lagerspetz, K. M. J., Bjorkqvist, K. (1994). Indirect aggression in boys and girls. In R. L. Huesmann (Ed.), Aggressive behavior: Current perspectives (pp. 131-150). New York: Plenum Press.
Lagerspetz, K. M. J., Bjorkqvist, K., Peltonen, T. (1988). Is indirect aggression typical of females? Gender differences in 11- to 12-year old children. Aggressive Behavior, 14, 403-414.
Landau, S.F., Bjorkqvist, K., Lagerspetz, K.M.J., Osterman,K., Gideon, L.(2002). The effect of religiosity an ethnic origin on direct and indirect aggression among males and females: some Israeli finings. Aggressive Behavior, 28, 281-298.
Loeber, R., Stouthamer-Loeber, M. (1998). Development of juvenile aggression and violence. American Psychologist, 53(2), 242-259.
Maccoby, E.E. (1980). Social development. New York: Harcourt Brace.
Maccoby, E. E., Jacklin, C. N. (1974). The psychology of sex differences. Stanford, CA: Stanford University Press.
Maccoby E.E, Jacklin C.N. (1980). Sex differences in aggression: A rejoinder and reprise. Child Development, 5, 964-990.
Matuson, R.C. (2000). Make Your Company Safe, Not Sorry: What Can You Do About Workplace Violence?.[http://hr.monster.com/articles/violence/.
Miller, P.M., Danaher, D.L. Forbes, B. (1986). Sex relate strategies for coping with interpersonal conflict in children aged five to seven. Developmental Psychology, 22(4), 543-548.
Mussen, P, H.(1970) carmichael's manual of child psychology (Ed.). New-York: Wiley.
Olweus, D. (1972). Personality and aggression. In J. K. Cole D. D. Jensen (Eds.), Nebraska Symposium on Motivation (pp. 261- 321). Lincoln: University of Nebraska Press.
Olweus, D. (1979). Stability of aggressive reaction patterns in males: a review. Psychological Bulletin, 86, 852- 875.
Olweus, D. (1984). Stability in aggressive and withdrawn, inhibited behavior patterns. In R. Kaplan, V.
Konecni, R. Novaco (Eds.), Aggression in children and youth (pp. 104- 137). The Hague: Nijhoff.
Olweus, D.(1996). Bully\victim problems at school: Facts and effective intervention. Journal of Emotional and Behavioral Problems, 5, 15-22.
Osterman, K., Bjorkqvist, K., Lagerspetz, K. M. J., with Kaukianen, A., Landau, S. F., Fraczek, A., Caprara,G.-V. (1998). Cross-cultural evidence of female indirect aggression. Aggressive Behavior, 24, 1-8.
Oesterman, K., Bjorkqvist, K., Lagerspetz, K. M. J., with Kaukianen, A., Landau, S. F., Fraczek, A., Pastorelli, C. (1997). Sex differences in styles of conflict resolution: A developmental and cross-cultural study with data from Finland, Israel, Italy, and Poland. In D. P. Fry K. Bjorkqvist
(Eds.), Cultural variation in conflict resolution: Alternatives to violence (pp. 185-197). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Paquette, J.A., Underwood, M.K. (1999). Gender differences in young adolescents experiences pf peer victimization: social an physical aggression. Merril-Palmer Quarterly, 45(2), 242-266.
Randall, P.(1997). Adult Bullying: perpetrators and victims. London and New-York, Routledge.
Rivers, I., Smith, P. K. (1994). Types of bullying behaviour and their correlates. Aggressive Behavior, 20, 359-368.
Shantz, C.U., Shantz, .D.W. (1985). Conflict between children. In M.W.Berkowitz (Ed.). , Peer conflict an psychological growth ( pp.3-21). San Francisco, Jossey-Bass.
Shulman, S., Elicker,J., Sroufe, L.A.(1994) Stages of friendship growth in preadolescence as related to attachment history. Journal of Social and Personal Relationship, 11, 341-361.
Thorndike, R. L. (1933). The effect of interval between test and retest in constancy of IQ. Journal of Educational Psychology, 24, 543-549.
Tiger, T. (1980). On the biological basis of sex differences in aggression. Child Development, 51, 943-963.
Titchener, E. (1909). Experimental psychology of thought processes. New York: Macmillan.
Walker, H.M.(1967). Construction and validation of behavior checklist for identification of children with behavior problems. Dissertation-Abstracts-International, 28(3A). 978-979.
Werner NE, Crick NR. (1999). Relational aggression and social-psychological adjustment in a college
sample. Journal of Abnormal Psychology, 108,615-623.
Zumkley, H. (1992). Stability of individual differences in aggression. In A. Fraczek H. Zumkley (Eds.), Socialization and aggression (pp. 45-57). New York: Springer.
Zumkley, H. (1994). The stability of aggressive behavior: A Meta analysis. German Journal of Psychology, 28(4), 273-281.
23

תגים:

אלימות · מינים · הבדלים · נשים · גברים · בנים · בנות · מגדר · ג'נדר · נוער

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הבדלים בין המינים בהתנהגות תוקפנית- מגמות התפתחותיות ויציבות", סמינריון אודות "הבדלים בין המינים בהתנהגות תוקפנית- מגמות התפתחותיות ויציבות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.