היישום אינו מחובר לאינטרנט

תהליכי סוציאליזציה של ילדים במשפחות יוצאות ברה"מ לשעבר

עבודה מס' 061748

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהם קשיי ההסתגלות שמשפיעים על משפחות אלה.

4,645 מילים ,7 מקורות ,1997

תקציר העבודה:

בשנים 1989-1994 הגיעו למדינת ישראל 550000, עולים יוצאי ברית המועצות לשעבר. מדובר באוכלוסייה משכילה עם שיעור גבוה מאד של בעלי משלחי-יד חופשיים, אקדמאים ומדענים. כ-60% מכוח העבודה של העולים הם בעלי מקצועות אקדמאים (שנתון סטטיסטי, 1995).
באוכלוסיית העולים שהגיעו, ניתן לראות שיעור גבוה יחסית של אנשים מבוגרים (%12 לעומת % 10 באוכלוסייה הוותיקה) ושיעור נמוך יחסית של בני 18 ופחות (%29 לעומת %37 באוכלוסייה הוותיקה). (טטר, 1994)
ישנם מספר גורמים המקשים על הסתגלותם של העולים לסביבתם החדשה. ביניהם פרידה מקרובים, חברים וזיכרונות שנשארו מאחור, הכרת הסביבה החדשה והמציאות הבלתי ידועה, למידה של מה שדורשת התרבות החדשה וויתור על מרכיבים מסוימים של התרבות הקודמת. אחד הדגמים של הסתגלות גורס מעבר מהתלהבות ראשונית להלם תרבותי ואחריו הסתגלות הדרגתית. (צלניק, 1992)
משפחה היא מוסד חברתי חשוב מאד. בעיות של הסתגלות העולים לסביבה תרבותית וחברתית חדשה משתקפות בראש ובראשונה ביחידה משפחתית. הנטייה להמשכיות תרבותית בתוך המשפחה היא חזקה ביותר. ילדים עוברים חלק ניכר של תהליך הסוציאליזציה שלהם במשפחה. בכל חברה וחברה קיימים נורמות ומושגים שונים בקשר לגידול ילדים וחינוכם. במשפחה המהגרת המפגש עם נורמות תרבותיות שונות לגבי התנהגות ויחסים בין הורים וילדים, בין בני זוג ולגבי מבנה המשפחתי בכלל, עלול לערער דפוסים מוכרים ובטוחים. כמובן שהצעירים, בהיותם מעוצבים פחות ופתוחים יותר לשינויים, קולטים ומוכנים לאמץ את הנורמות והערכים שמציעה החברה החדשה, וההורים עשויים להיצמד לנורמות שהביאו מארץ המוצא. הפער בין החברה החיצונית לבין המשפחה עלול ליצור אצל המתבגר כפילות נאמנויות ולהוביל לקונפליקטים בין הורים וילדים. (Rosenthd, 1984)
עבודתי עוסקת בחקר משפחות יוצאי ברית המועצות לשעבר וחבר העמים. הנושא שבחרתי - סוציאליזציה של ילדים במשפחות אלו. מאחר ובאוכלוסיית העולים יש משפחות רבות עם ילדים, מעניין לחקור מה הם קשיי הסתגלות שמשפיעים על משפחה יוצאת ברית המועצות לשעבר, מהו מבנה האופייני של המשפחה הזאת וחלוקת התפקידים בה. מעניין לבדוק גם דפוס יחסים בין הורים וילדים ואילו נורמות וערכים השייכים לחברת מוצא של עולים שונים מאלו של חברה ישראלית. כמו כן האם אי התאמה של נורמות וערכים מביאה לניגוד אינטרסים בין הורים וילדים ולסכסוכים ביניהם.

אוכלוסיית המחקר מורכבת מעולים חדשים מברית המועצות לשעבר וחבר העמים. בחרתי 7 משפחות.
נתונים נאספו בעזרת תצפיות משתתפות וראיונות, גם סקר של ספרות מתאימה. ערכתי תצפיות במשך חודש (1.9.96-1.10.96). צפיתי בכל משפחה, פעם בשבוע, במשך שעתיים. ערכתי ראיונות עם שני נציגים מכל משפחה, גם צעירים וגם מבוגרים. בראיון ניסיתי לכסות תחומים כמו: זיכרונות מילדות, הורים, חיים במשפחה, הגעה לארץ וחוויות קשורות לזה, קשיי הסתגלות, יחסים בתוך המשפחה היום (הורים-ילדים), קונפליקטים שמופיעים במשפחה. כל הראיונות נערכו בשפה הרוסית, שזו שפת-האם של המרואיינים.

מקורות:

הורוביץ, ת. (1987). ישראל - ברה"מ שני עולמות של ילדות. יהודי ברה"מ. (10)5, 41-48.
השנתון הסטטיסטי לישראל (1995) ירושלים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
טטר, מ., כפיר, ד., סבר, ר., אדלר, ח., רגב, ח. (1994) חקר סוגיות נבחרות בתחום קליטת תלמידים עולים בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים בישראל. ירושלים, המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית.
מירסקי, י., פראוור, ל. (1992) לעלות כמתבגר - להתבגר כעולה. נוער עולה מברה"מ (לשעבר) בישראל. ירושלים, מכון ון-ליר וג'וינט - ישראל.
נוה, ג. (1994). משפחות חד-הוריות בקרב עולים מברית המועצות לשעבר: היבטים נבחרים של תהליך קליטתן סיכום מחקר. ירושלים: ג'וינט - מכון ברוקדייל.
צלניק, פ. (1992). סקר על מצבם של תלמידים מברה"מ במערכת החינוך. ירושלים: ג'וינט ישראל.
Rosenthal, D. (1984). Intergenerational conflicts and culture: A Study of immigrant and non-immigrant adollscents and their parents. Genetic Psychology Monographs, 109 (1). 53-75.

תגים:

הגירה · מהגרים · עלייה · תרבות · הלם · נורמות · שפה · אתנוצנטריות · חבר · העמים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תהליכי סוציאליזציה של ילדים במשפחות יוצאות ברה"מ לשעבר", סמינריון אודות "תהליכי סוציאליזציה של ילדים במשפחות יוצאות ברה"מ לשעבר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.