היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי של חברת אסם השקעות בע"מ לשנים 99-01.

עבודה מס' 061324

מחיר: 235.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

11,149 מילים ,12 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

סקירת העבודה
עבודה זו מנתחת את מצבה של קבוצת אסם השקעות בע"מ שהינה חברת האם המאגדת בתוכה את קבוצת חברות אסם. הקבוצה מתמקדת ביצור ושיווק מזון בלבד ומבססת את מעמדה כחברת מזון מובילה בישראל. לניתוח החברה קדם ניתוח ענף המזון בישראל אשר בשנים האחרונות עובר שינויים רבים כחלק מתהליכי הגלובליזציה וכניסת חברות רב לאומיות, דבר שהוביל ליצירת 3 גופים גדולים החולשים על שוק המזון המוצק: "תנובה", "שטראוס-עלית" ו"אסם-נסטלה" אשר נאבקים על כל פיסת נתח שוק לא פעם במחיר כבד.

ניתוח הענף והחברה התבסס על מיקום החברה בענף המזון והסיכונים העסקיים והתפעוליים להם חשופה אסם וזאת תוך השוואה למתחרות הפועלות בענף ולענינייו חברת עלית בע"מ.
ניתוח החברה כלל שימוש בכלים חשבונאיים כגון: ניתוח מגמות מאזן ודו"ח רוה"פ, יחסים פיננסים, דו"ח תזרים מזומנים. בעזרת ניתוחים אלו הערכנו את מצבה הפיננסי והעסקי של החברה, תוך ניסיון להעריך את עתידה העסקי של החברה כפי שנדון בפרק הערכת שווי.
מקורות המידע העיקריים שעליהם התבססנו כללו את הדוחות הכספיים של חברת "אסם" ו"עלית" לשנים 3/02- 99, מאמרי עיתונות רלוונטיים, יועצים פיננסיים ומאגרי מידע שונים.

ממצאים עיקריים
במהלך השנים אסם הולכת ומבססת את מעמדה כחברת המזון המובילה בישראל הודות לאסטרטגיה שמרנית, ששמה דגש על גמישות קווי היצור וטכנולוגית מזון מתקדמת (השקעות), תהליכי התייעלות והבראה, הפעלת אסטרטגיות מכירה מבודלות ומתמחות, שתופי פעולה, רכישות, מיזוגים וכניסה לתחומים חדשים ומגוונים שהביאו לפריסתה הכוללת בענף המזון.

החברה נהנית מרווחיות ושיעור צמיחה גבוה מהממוצע בענף מזה שנים רבות, מאזנה של אסם איתן ללא חובות, תזרימי המזומנים מפעילותה השוטפת עולה בהתמדה מה שמוביל למאגר מזומנים גדול (נזילותה תקינה) כך שהתוצאה הישירה היא גמישות פיננסית ויכולת ניצול הזדמנות באמצעות החוזקות ויתרונותיה היחסיים. החברה החליטה על מדיניות דבידנד מרחיבה, זאת לאור התוצאות העסקיות. מצב נזילותה ומציפיות העתידיות של מקבלי ההחלטות בחברה המתבססים בעיקר על מנועי הצמיחה הבאים: פוטנציאל הצמיחה בשוק המוסדי, פוטנציאל הגדלת מגוון המוצרים המיובאים של נסטלה, גידול במכירות של מוצרי טבעול בחו"ל (אירופה).

הערכת שווי
חישוב הערכת שווי החברה בשיטת DCF התבסס על הפרקים הקודמים: ניתוח פיננסי הסביבה הכוללת, ניתוח SWOT וכמובן על ההנחות והציפיות שלנו ככותבי העבודה. טווח הערכת השיווי של החברה לתאריך 31.12.01 כפי שהסתמן מניתוח הרגישות נע בין 1806, מיליון ₪ לבין 2266, מיליון ₪. ניתן לזהות הערכת חסר של שווי החברה ליום 31.12.01 שעמדה על 2003,263, אלפי ₪ בהשוואה לשווי החברה על פי נתוני המסחר בבורסה ליום 31.12.01 שעמד על 2635, מליוני ₪. עוד ניתן לראות כי שווי שוק של החברה לתאריך ה- 31.12.01 לפי נתוני המסחר בבורסה גבוה מטווח הערכים הסביר שחושבו במבחני הרגישות.
אולם, בטווח הערכים הכולל שחושבו במבחני הרגישות, נכלל שווי השוק של החברה לפי נתוני המסחר בבורסה ומיצג את המצב האופטימי - הערכת שווי החברה הגבוה ביותר.

שווי השוק של החברה לתאריך 31.3.02 עומד על 3289, מיליון ₪, דבר המעיד על המשך מגמת העלייה בשווי שוק של החברה לאורך השנים, כאשר שווי שוק זה אינו נכלל בטווח הערכים שחושבו בהערכת השווי.

תוכן עניינים
1. מבוא
2. סקירת ענף המזון והסביבה הכלכלית
3. סקירת חברת אסם בע"מ
4. ניתוח מגמות של הדוחות הכספיים:
א. ניתוח אנכי ואופקי של דוח רווח והפסד
ב. ניתוח אנכי ואופקי של המאזן
5. ניתוח יחסים פיננסיים
6. ניתוח דוח תזרים מזומנים
7. סיכום הניתוח הפיננסי
8. ניתוח S.W.O.T
9. הערכת שווי החברה וניתוח רגישות
10. סיכום ומסקנות
11. ביבליוגרפיה
נספחים

תגים:

אסם · אוסם · דוחות כספיים · הערכת שווי · חשבונאות כלכלה · מנהל עסקים · עלית · מזון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי של חברת אסם השקעות בע"מ לשנים 99-01.", סמינריון אודות "ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי של חברת אסם השקעות בע"מ לשנים 99-01." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.