היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 17
עבודה מס' 64733
ניתוח דו"חות כספיים של חברת אסם, ניתוח הסביבה העסקית של החברה לעומת המתחרה עלית, חישוב וניתוח יחסים פיננסים וביצוע הערכת שווי לחברת אסם.
13,705 מילים (כ-42 עמ'), 4 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 64881
מצבה העיסקי והפיננסי של חברת אסם.
9,750 מילים (כ-30 עמ'), 15 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 67946
חברת אסם , 2009
הערכת שווי של קבוצת אסם ליום 31 בדצמבר 2008.
12,497 מילים (כ-38.5 עמ'), 15 מקורות, 531.95 ₪
עבודה מס' 62546
4,752 מילים (כ-14.5 עמ'), 12 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 61324
11,149 מילים (כ-34.5 עמ'), 12 מקורות, 235.95 ₪
עבודה מס' 63169
11,963 מילים (כ-37 עמ'), 7 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 64604
בחינת האפשרויות לכניסת החברה לשוק המאפים הקפואים
4,793 מילים (כ-14.5 עמ'), 7 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65820
בחינת הכדאיות בכניסה לתחום זה.
4,898 מילים (כ-15 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66787
בחינת שיווק מותג דגני הבוקר fitness.
1,496 מילים (כ-4.5 עמ'), 0 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 17