היישום אינו מחובר לאינטרנט

סקרי דואר אלקטרוני מול סקרי טלפון ופנ"פ

עבודה מס' 061143

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת מחקרים קודמים ועריכת מחקר.

4,786 מילים ,20 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

בעבודה זו בחרתי לבחון את אחד הנושאים המרכזיים בחיי היום יום של כל אחד ואחד, אחד הנושאים החדשים בחיי הסוקרים בארץ ובעולם והוא כניסת הדואר האלקטרוני למערך המחקר.
עד לפני כמה שנים נעשו סקרים ע"י כלים המוכרים כמעט לכל אוכלוסיית העולם, דואר, פנים מול פנים וטלפון. גם הסוקרים וגם הנשאלים הכירו את דרכי הסקר ולמדו להתמודד איתם.
אך בשנים האחרונות, עם היכנסו של המחשב לכל בית, נפתחה דלת חדשה לאנשי המחקר - דואר אלקטרוני.
בעבודה זו אשווה בין כלי המחקר השונים: דואר אלקטרוני, פנים מול פנים וטלפון.
אעסוק ב 3 נקודות:
1. מהירות התגובה
2. איכות התגובות
3. ורמת ההיענות

זאת אבצע תוך סקירת ספרות מקצועית ומחקרים קודמים, ועריכת סקר בעצמי על מנת להשוות בין הממצאים לספרות המקצועית.
בסיכומה של עבודה זו אבקש לגלות עד כמה הטכנולוגיה המתקדמת באמת משפיעה על מערך המחקר בעולם.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א' : רקע תאורטי
פרק ב' : שיטת המחקר
פרק ג' : ממצאי המחקר
פרק ד : דיון וסיכום
נספח א' - השאלון
ביבליוגרפיה

מקורות:

אביעד, י. (1974) פיגור שכלי ועבריינות בישראל, משרד הסעד והשירות למפגר - ירושלים.
אדד, מ. (1974) "פיגור שכלי, אחריות פלילית ופשיעה" סעד - דו ירחון לנושאים סוציאליים. חוברת 4 , עמודים 21 - 31.
אדד , מ. (1989) קרימינולוגיה - העבריין בהתהוותו הוצאת אועם, בר - אילן, רמת - גן.
אהרוני, ז. (1979) בלימות בבתי - הספר : סקירה על הנעשה במחצית הראשונה של 1979, ירושלים - משטרת ישראל.
גרוסברט , (1964) "ליקויים ב'אני' של העבריינים" סעד - דו ירחון לעניינים סוציאליים, 8, עמ' 6, משרד הסעד : ירושלים.
חובב, מ. (1987) "גיבוש השרות למפגר - איתור בעיית יסוד וקביעת מטרות ויעדים" בתוך: חובב, מ. שירותי הטיפול במפגרים בישראל - הלכה ומעשה, תל אביב : הוצאת צ'ריקובר.
טיאנו, ש. ויצמן, א. (2000) "הפרעות פסיכיאטריות בילדים ובמתבגרים" בתוך: אליצור, א.טיאנו, ש. מוניץ, ל. ונוימן, מ. פרקים נבחרים בפסיכיאטרייה, הוצאת פפירוס, אוניברסיטת תל אביב , תל אביב.
כהן , ע. (1986) סוגיות בחינוך המיוחד, כרך 5, האוניברסיטה הפתוחה, תל - אביב.
נסים, ד. (1995). תכנית לחינוך חברתי מיני לאנשים מפגרים. תל - אביב.
פרנקנשטיין (1969) נוער בשולי החברה - צורותיה של עבריינות הצעירים, הוצאת אחיאסף , תל אביב.
קנדל - גרוס, י. (1989) "העבריין הפסאודו - מפגר" בתוך: ווזנר, י. גולן, מ. חובב, מ. (עורכים) שירותי תיקון והעבודה הסוציאלית , תל אביב, הוצאת פפירוס.
רונן , ח. (1976) פרקי מבוא בחינוך המיוחד, תל אביב , הוצאת אוצר המורה.
רונן, ח. (1990). סוגיות בחינוך מיוחד. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, רמת אביב, תל אביב.
רהב , ג. (1988) סטייה חברתית, תל - אביב, האוניברסיטה הפתוחה.
רמות, א. (1978). עבודה קבוצתית עם מפגרים אפילפטיים. חברה ורווחה, א', עמודים 444 - 450.
שוהם , ג. רהב , ג. אדד , מ. (1987) קרימינולוגיה, תל - אביב , הוצאת שוקן.
Coleman , J. C. (1956) Abnormal Psychology & Modern Life , Chicago, Scott, Foersman & Co.
Freud . A.& Burlingham , D. (1943) War & Children, New York, International University Press.
Godard, H. H. (1921) Juvenile Delinqeuncy , New - York, Dodd & Mead.
Glueck, E. T. & Glueck, S. (1959) Predicting Delinquency & Crime, Cambridge, Mass, Harvard University Press.
Grossman, H. (1983) Manual on Terminology and Classification in Mental Retardation (rev. ed.) Washington. D. C.: Amerikan Association on Mental Deficiency.
Nakanishi, M. &Pastore, P. (1997). Groupe Work - Emproving Adolts with Development Disabilities.
Zeleny, I. D. (1933) "Feeble - Mindedness & Criminal Conduct" American Journal of Sociology, 38, Pp. 564 - 578.


תגים:

אינטרנט · אלקטרוני · דואר · מחקר · סקרים · שיטות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סקרי דואר אלקטרוני מול סקרי טלפון ופנ"פ", סמינריון אודות "סקרי דואר אלקטרוני מול סקרי טלפון ופנ"פ" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.