היישום אינו מחובר לאינטרנט

מערכות מידע ביחידה 108 של ח"א

עבודה מס' 060984

מחיר: 356.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מערכות המידע וכדאיות ההשקעה בהן ביחידה 108 של ח"א.

4,024 מילים ,17 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

מערכות מידע ביחידה 108 של ח"א

תוכן עניינים
מנהלים
פרק 1: סקירת ספרות - מערכות מידע
1.1 הגדרות
1.2 הצורך במערכות מידע והשיקולים בבחירתן
1.3 סוגי מערכות מידע
1.4 פיתוח מערכות מידע
פרק 2: כדאיות ההשקעה במערכות מידע
2.1 רקע לדיון
2.2 עלות מול תועלת
2.3 מודלים להערכת חלופות השקעה
פרק 3: יחידה 108 - חיל האוויר - צה"ל
3.1 רקע
3.2 ניתוחי סביבה - מקרו ומיקרו
3.3 מערכות מידע בארגון ומידת התאמתן לאסטרטגיה הארגונית
3.4 המלצות
סיכום
ביבליוגרפיה

מנהלים
עבודה זו עוסקת בהערכת ההשקעה במערכות מידע שלא ניתן עוד להתעלם מקיומן ונחיצותן
בעידן ה E-BUSINESS. נשאלת השאלה: כיצד יש לנתח ולהעריך את ההשקעות במערכות
מידע בעידן שכזה? האם ניתוח עלויות ההשקעה על פי גישות המימון המסורתי מתאימות?
אפקטיביות? רלוונטיות? או שמא יש להשתמש גם בגישות מודרניות, הלוקחות בחשבון
תועלות בלתי מוחשיות ומתייחסות להנחה הבסיסית לפיה - בעידן ה E-BUSINESS, ארגון
הפועל ללא מערכות מידע לא ישרוד.
על מנת לענות על השאלה, עבודה זו בוחנת תחילה את ההגדרות המקובלות בספרות באשר
לסוגי מערכות מידע, התהליכים וההתפתחויות שחלו בתחום, בהתייחס לשינויים טכנולגיים,
לתחרות הגוברת, להזדמנויות וליתרונות שארגונים ביקשו להקנות לעצמם. כל אלה יוצגו, בין
היתר, תוך התייחסות למודלים רלוונטיים בתחום היתרון התחרותי כגון חמשת הכוחות של
פורטר.
בהמשך מובא דיון בסוגיית כדאיות ההשקעה, תוך התייחסות לנושא עלויות כנגד תפוקות,
אפשרויות מדידת החזר ההשקעה במערכות מידע והשיקולים בקבלת החלטות באשר
לכדאיות השקעה במערכת מידע חדשה.
הארגון הנבחר בעבודה זו הינו יחידה 108 בחיל האוויר. תיסקר הסביבה העסקית בה פועלת
היחידה, ינותחו הכוחות הפועלים על יחידה זו, האסטרטגיה העסקית שלה, מערכות המידע
שלה ומידת תמיכתן באסטרטגיה עסקית זו וכמובן, כדאיות ההשקעה במערכות מידע נוספות
ומתקדמות יותר והגישה המתאימה להערכת ההחזר על ההשקעה.
מסקנת עבודה זו היא כי בעידן ה E-BUSINESS, בעולם שבו הטכנולוגיה מתפתחת במהירות
ובמיוחד בעידן הגלובליזציה, נראה כי הדרך היחידה אשר יוצרת אינטגרציה בין האסטרטגיה
והפעולות ומאפשרת יכולת הישרדות היא שימוש במערכות מידע. ההשקעה אל מול התועלת
קשה למדידה, במיוחד בשימוש בשיטות המסורתיות, לכן יש לעבור לשימוש בשיטות אחרות
אשר בבסיסן ההנחה כי ארגון לא יכול עוד לשרוד ללא מערכות מידע.

מקורות:

הפרמטרים הנוספים הקושרים בעלויות ותועלות בלתי מוחשיים .
אחת השיטות הראשונות היתה שיטת ה EYE BALL. אשר בבסיסה עמדה ההנחה כי חובה להשקיע בטכנולוגיית האינטרנט "לתפוס כתובת אלקטרונית " ההשקעה ביחס לתשואה היא לא ברת השוואה שכן כל מה שצריך הוא אתר והלקוחות כבר יגיעו אליו. המשפט - "אם אתה לא שם אתה לא קיים" עמד בבסיס השיטה הזו שלפיה התועלת הבלתי מוחשית הקשה
למדידה, גוברת על ההשקעה ובגדול. השיטה לא הוכיחה את עצמה ובמקרים רבים וחברות רבות קרסו.
הגישות המודרניות שאחרי עידן ה EYEBALL, מניחות כי במערכת טובה משך השימוש הוא בממוצע 5-7 שנים וההשקעה היא כ 30-35 אחוזים מהעלות הכוללת של המערכת. על מנת לבחון את יחס העלות תועלת על פי הגישות המודרניות על ארגון לבצע את השלבים הבאים:
בחינת המצב הקיים בארגון - מבנה, מטרות, פעילויות , סביבה פנימית וחיצונית
לימוד מערכת המידע הקיימת - חומרה, תוכנה, תהליכים, בסיסי נתונים, סוגי משתמשים, ממשקים , בעיות במערכת, צרכים נוספים וכד'.
הגדרת מטרות המערכת, סדר עדיפויות ואילוצי הארגון (כסף, טכנולוגיה, כ"א וכד')
הגדרת פעילויות עסקיות ותהליכי המחשב.
בחינת דרכי פעולה אפשריים: תוכנת מדף, פיתוח תוכנה, פיתוח עצמי וכד'
בהנחה שנבחרה דרך פעולה של פיתוח תוכנה באמצעות ספקים יש להגיש דרישה לקבלת הצעות (RFP)
יש לנפות את ההצעות שאינן מתאימות (כאלו שלא עמדו בדרישות ה RFP או שאינן מתאימות לאילוצי הסף).
הערכת הצעות - על פי קריטריונים של היוון העלויות כולל העקיפות והבלתי מוחשיות, היוון הכנסות כספיות, כולל הכנסות לא מוחשיות.
הכנת רשימת תכונות ומרכיבים
הענקת משקל לכל מרכיב
בחינת יחס עלות תועלת (להלן דוגמא לאחת הנוסחאות לחישוב : )
השוואה בין ההצעות ובחירת ההצעה.
פרק 3 : יחידה 108 , להק ציוד - ח"א
3.1 רקע:
יחידה 108 הוקמה לפני 52 שנה, מעט לאחר הקמת צה"ל, על מנת לטפל בציוד החשמלי שהיה קיים אז בחיל האוויר הצעיר. עם השנים הציוד החשמלי הפך לציוד אלקטרוני ממוחשב ומתקדם והיחידה התקדמה יחד איתו והפכה ליחידת האחזקה והפיתוח הראשית לציוד אלקטרוני ולמחשבים של חיל האוויר. היחידה שמה לה למטרה להוות אינטגרטור של
חיל האוויר בתחום אחריותה ומוקד הידע בתחום האחזקה והפיתוח. כמו כן, לשפר את מערך הפרוייקטים ודרך ניהולם ע"י מיקסום תפוקות כגון: זמני התגובה, משכי הפרוייקטים, עמידה בלוחות הזמנים ובאיכות, כל זאת בסביבה מרובת פרוייקטים , תוך מיצוי מיטבי של המשאבים.
כיום היחידה מונה 1000 אנשים ומטפלת באחזקה ושיפוץ של מערכות האלקטרוניקה בחיל האוויר ברמה הגבוהה ביותר (תחזוקה של כ 10,000 פריטים אלקטרוניים). בנוסף, היחידה מובילה פרוייקטים של פיתוח והצטיידות במערכות אלקטרוניקה ובציוד בדיקה אלקטרוני חדשים ומתקדמים. בכל חודש הארגון מתחזק כ- 1000 פריטים ומבצע עשרות
פרויקטים משלב הפיתוח ועד הייצור.
הארגון מוסמך לתקן ISO9000 וב- 1994 זכה בפרס האיכות הלאומי מראש ממשלת ישראל, בשנת 2001 הוסמך לתקן ISO14000. הארגון פועל מתוך הכרה ומחויבות לשיפור מתמיד של האיכות והתהליכים שבו, על ידי פתיחות ורציונאליות בקבלת החלטות, שכל ישר, הבנת צרכי הלקוח, התמקדות באיכות המוצרים והשרות, הצבת אתגרים טכנולוגיים
ופרויקטאליים לטיפוח מצוינות ומקצועיות תוך שמירה על בטיחות וגהות בעבודה ובדרכים.
בכדי לעמוד ביעדיו, הארגון פועל בהתמדה לשפר את תפוקותיו שנמדדים במדדים איכותיים כמותיים כל חודש, תוך מיצוי מיטבי של משאבי הארגון ותוך כדי התייעלות תמידית וחסכון, על ידי צמצום תשומות מבלי לפגוע בתפוקות ובאיכות.
מדובר ביחידה איכותית מאוד, בעלת יכולות ליבה ויכולות טכנולוגיות מתקדמות. היחידה בעלת מוניטין רב ובעלת תפיסה של E-BUSINESS כאשר היא פועלת בסביבת מערכות מידע אשר מפותחות בהתמדה במטרה ליצור יתרון תחרותי מול מתחריה.
התרבות הארגונית וסולם הערכים כוללים ערכים כגון: האדם בראש, ראייה קדימה, עידוד יצירתיות ומצוינות, איכות ובטיחות, מיצוי הזדמנויות והקטנת עלויות הקיום, חדשנות ומקצוענות, ארגון לומד, ניהול מבוזר, איכות ומרכזיות לקוח.
אין ספק שבארגון כמו זה המתואר לעיל, השיטות המסורתיות אינן יעילות ויש להעריך את כדאיות ההשקעה והפיתוח של מערכות מידע באמצעות שיטות מודרניות (בחינת המצב הקיים בארגון, לימוד מערכת המידע הקיימת, הגדרת מטרות המערכת, סדרי עדיפויות ואילוצי הארגון, הגדרת פעילות עסקית והליכי המחשב, בחינת דרכי פעולה אפשריים
ועוד) כפי שיובא להלן :
3.2 ניתוחי סביבה מקרו ומיקרו
לטענת אהרוני, 1997, החברה, ספקיה, גורמי הביניים, הלקוחות המתחרים והציבור, כולם פועלים בתוך מקרו סביבה שבה כוחות המציבים הזדמנויות או איומים לפני החברה. לטענתו על החברה לתצפת על כוחות אלו ולהגיב אליהם. Johnson et. Al ,1999 דיברו על ניתוח PEST , שלדבריהם הינו כלי המאפשר לנתח באופן מעמיק את הסביבה
הקשורה לפעילות הארגון, לזהות גורמי מפתח סביבתיים המשפיעים על פעילות הארגון והדוחפים לשינויים ארוכי טווח כגון גלובליזציה של שווקים.
ניתוח PEST - יחידה 108
פוליטי P - פעילות היחידה מושפעת מחוקי מדינת ישראל, חוקי סחר עולמיים, נהלי חיל האוויר, שינוי במדיניות היחידהועוד.
כלכלי E - היחידה מושפעת ממצב הכלכלה העולמי, ממצב המשק בישראל, ממשבר ה- HI TECH , מצמצום בתקציבים, מצמצום הזמנות, מצמצום כ"א.
חברתי S - הארגון מושפע מדרישות הלקוחות לאיכות מוגברת, שאיפה למצוינות עובדים, עובד טוב ואיכותי =כסף, צורך בתמיכה בקהילה ובחלשים, האדם בראש.
טכנולוגי T - התפתחות מואצת של עולם התקשורת האינטרנט והאינטראנט, פיתוח רכיבים מתקדמים בעולם, פיתוח תוכנה מתקדם בעולם וכו' משפיעים מאוד על הארגון.
ניתוח הכוחות הפועלים על החברה
מתחרים עיקריים ופוטנציאליים - כל חברות האלקטרוניקה הגדולות בארץ ובעולם מהווים מתחרים שיכולים להתאחד ולהגדיל את כוחם בצורה ניכרת, ולהשפיע על הארגון עד כדי חשיבה מחודשת בחיל האוויר על אפשרות סגירת הארגון ומעבר לעבודה עם מקורות חיצוניים. בתוך חיל האוויר נטיית משרד הביטחון היא לא ליצור תחרות, וכך
המתחרה הטבעי ליחידה בחיל הירוק מטפל בציוד קרקעי ולא אווירי. בעידן של קיצוץ תקציבי, ליחידה יש יתרון על פני מתחרים חיצוניים לצבא, שכן העבודה עבור הלקוחות נעשית בעלות מינימלית ללא תשלום על שעות עבודה.
לקוחות- הלקוחותיו העיקריים הם מחלקות וענפים בלהק ציוד ובנוסף, לקוחות נוספים בתוך חיל האוויר. הם מחוייבים לרכוש את שירותי הארגון, כך שלמעשה כוחם קטן. כוחם יכול לגדול במידה ויגדל הלחץ מצד מנהלי ארגונים אלה על חיל האוויר, להפוך לגופים עצמאיים.
ספקים- הספקים, שהינם ברובם סוחרים בשוק החופשי, הינם יצרנים ויבואנים של רכיבי אלקטרוניקה ותוכנה. כוחם נמוך מול הארגון, היות והיצע בשוק רב מהביקוש בתחומים אלו.
מוצרים תחליפיים-בתחום הפיתוח הסוגייה אינה רלוונטית אך בתחום האחזקה הרי שרכש מוצרים חדשים במקום שיפוץ ותחזוקת הישנים מהווה כח חזק. עם זאת יש לזכור כי התשלום בגין שיפוץ ואחזקה אינו יוצא מכיס הלקוח לעומת רכישת מוצרים חדשים - כך שיש פה מעין כוח נגדי.
חסמי כניסה ויציאה - כל ארגון חיצוני מתחרה יתקל בקושי רב להחליף את כלל יכולות הארגון בשל התשתיות הטכנולוגיות הקיימות והיקרות מאוד וכך גם המערך הלוגיסטי וההפצה הקיים בארגון.
ניתוח SWOT
ע"פ קוטלר ואחרים 1991, המודל בוחן את חוזקותיה ועוצמותיה של הפירמה בסביבה השיווקית בה היא פועלת מול כל השחקנים, הפועלים בזירה. מודל זה מאפשר לפירמה לנתח את השוק והמתחרים, ולקבוע מהו מידת חוסנה בכיבוש היעדים שהציבה לעצמה.
להלן ניתוח SWOT ליחידה 108
חוזקות
חולשות
עלויות קיום נמוכות
חוסר תקציבים
שיטות ניהול מתקדמות
עודף ביורוקרטיה
ניסיון ומוניטין
כ"א מבוגר
זמינות וגמישות
תדמית נמוכה בקרב מתגייסים פוטנציאליים
ידע רב
ציוד מתיישן
ראייה מערכתית
יכולות השתנות איטית יחסית
הזדמנויות
סיכונים
קליטת טכנולוגיות מתקדמות בחיל האוויר
קיצוץ משאבים
מצב המשק וחברות ההיי-טק הקשה מעודד קליטת/הישארות כ"א איכותי
מצב המשק וחברות ההיי-טק - התחרות גוברת
מתחרים - בעלי יכולות טובות יותר בעלי יתרון תחרותי טכנולוגי.
3.3 מערכות המידע בארגון ומידת התאמתן לאסטרטגיה הארגונית
אחיטוב ואחרים, 1998, טענו כי מערכת מידע אסטרטגית תומכת באסטרטגיה התחרותית של הארגון בתחום בו הוא פועל לזכות ביתרון תחרותי. על פי נוימן ישנן מס' מערכות מידע עיקריות בארגון התומכות בפונקציות העיקריות בהתאם לטבלה שלהן:
רמת ניהול
מהות
פונקציה ניהולית
בקרה תפעולית
בקרה ניהולית
אסטרטגיה
טווח קצר
טווח בינים
טווח ארוך
מה צריך לעשות
תכנון
ברמת צוות
ברמת מחלקה
מסגרת כללית
מבנה מתאים
ארגון
כ"א תפעולי
דרג ביניים
אנשי מפתח
ארגון ותאום פעילות
איוש
פעילות יומית,שגרה וטווח ארוך
טקטיקה ונהלים
הנחיות כלליות
פיקוד
ניהוג
פיקוח
בקרה תקופתית
ברמה מצרפית
פעילות להשגת יעדים
בקרה
ביחידה 108 הפונקציות השונות נתמכות ברשת מערכות מידע הכוללת מספר מערכות שונות אשר ברובן מקושרות ביניהן בהתאמה מלאה. המערכות פועלות באופן כזה שהן תומכות את כלל רמות הארגון ברמת הנתונים והידע, מהרמה הגבוהה הקובעת אסטרטגיה ועד רמת העובדים עצמם - הרמה הפונקציונלית כפי שמובא להלן:
רשת אינטראנט -כוללת אתרי תת יחידות, נהלים, הוראות , מעקב אמינות וכו'. הרשת תומכת בפונקציית ניהוג המערכות. הרשת משמשת כתחליף לאינטרנט.
מערכת התפ"י - תכנון ופיקוח על הייצור והמלאי , בקרת איכות , ניהול, תפעול ובקרה שוטפת ויום יומית לכלל רמות הניהול. המערכת מתממשקת למערכות רבות פנימיות וחיצוניות בחיל האוויר ופועלת על גבי תשתית האינטראנט. המערכת מיושנת יחסית ובעלת מגבלות. נותנת תמיכה בעיקר לפונקציות תכנון ואיוש כ"א.
מערכת -EUC תפקידה לאחזר מידע ממערכת התפ"י לרמות הניהול השונות ולהנפיק דוחות. תומכת בפונקציות תכנון וארגון העבודה.
מערכת מעקב אמינות - מיועדת לרצפת הייצור, קולטת אליה את כל תהליכי התיקון. תומכת בפונקציית התכנון.
מערכת לניהול, בקרה ושליטה על כ"א -מתממשקת עם מע' התפ"י ופועלת ע"ג תשתית האינטראנט בארגון. המערכת תומכת בפונקציית איוש כ"א.
מערכות לניהול ידע- כגון תיקי פרוייקטים ממוכנים, בקרות תצורה, וורסטיליות כ"א, אתרי מומחי ידע, תחקירים וכו'. תומכת בפונקציות ארגון העבודה ואיוש כ"א.
מערכות לניהול רכש. - תומכות בפונקציות התכנון וארגון העבודה.
מערכות ויישומים מקומיים- תומכות בפונקציית התכנון.
מערכת לניהול פרוייקטים "קונצ'רטו" - דוגמא קלאסית ליעד אסטרטגי שהשפיע על בחירת מערכת מידע. בתחילת 1999 הארגון קיבל החלטה אסטרטגית ניהולית לפיה הפיתוח בארגון ינוהל על פי שיטת ה- TOC (תורת האילוצים). לצורך כך נקלטה מערכת לתכנון וניהול סביבה מרובת פרוייקטים, מבוססת TOC, המאפשרת קבלת תמונת מצב כלל
ארגונית ברמת השונות באופן מקוון, מזהה צווארי בקבוק ושולטת בהם (גולדרט א. 1995). המערכת נרכשה בעלות של 30,000 דולר, ללא חומרה ותקשורת ותוכנותMS PRO נלוות. מדדי הביצוע מראים מגמת שיפור מאז הכנסת המערכת. המערכת תומכת בפונקציית התכנון והניהול, בקרה, ארגון העבודה ואיוש כ"א.
3.4 המלצות
בחינת עלות מול תועלת בפרק זה בוצעה באופן חלקי תוך התייחסות לשלבים הראשונים בעיקר של בחינת מערכת המידע האופטימלית לארגון. לא בוצעו כאן השלבים הנוספים של הענקת משקל למרכיבים השונים ובחינת יחס עלות תועלת וכד', אולם ניתן לראות כי המערכות שהוצגו מורכבות ממערכות המיועדות לשדרוג ביחד עם מערכות חדשות מאוד,
פרי פיתוח של הארגון וחברות מתקדמות בעולם. אני מעריכה את מידת התאמתן לאסטרטגיית הארגון על יחידותיו השונות בהתאמה של כ- 85% ועל פי הנתונים שהוצגו, אין ספק כי המדדים מראים מגמת שיפור בתחומים רבים המעידים על הצלחת מערכות המידע בארגון. המלצתי היא להמשיך ברוח זו ובתוכנית לרכש תוכנות ומתודולוגיות ERP,
אשר יחליפו את המערכות המיושנות, הדורשות שידרוג. בנוסף, רצוי לבנות ממשק בין מערכת קונצ'רטו לERP שיכלול בתוכו את מודול האחזקה, הלוגיסטיקה והייצור במקום מערכות התפ"י והיישומים הקיימים כיום. כל אלו על מנת להגדיל את התועלת המוחשית (בהתאם למדידות המבוצעות) והלא מוחשית (בהתאם לאסטרטגיה הניהולית).
סיכום
צק מ. (1999) טוען שמה שעומד לפנינו בשנים הקרובות היא מהפיכת ה E-BUSINESS, שעבור חלק מהארגונים השתלבות במהפיכה היא הישרדות ועבור אחרים בסיס לזינוק. ואכן, בעולם כזה, נראה כי הדרך היחידה לשרוד היא שימוש במערכות מידע גם אם ההשקעה גבוהה במיוחד.
ברור לכל כי המיחשוב ומערכות המידע מהווים משאב חיוני והכרחי כמעט בכל ארגון. ככל משאב כלכלי אחר המשמש גורם ייצור, אמורות מערכות המידע לתרום לתפוקתו של הארגון, לשפר את יעילותו, לקצר את התהליכים בו, לשנות דרכי עבודה ולהביא לגידול ברווחיות. במקרים אחרים עשויות מערכות המידע להוות כורח טכנולוגי או תחרותי
(נוימן ואחרים 2001).
ההשקעה במערכות מידע אכן רבה ולא תמיד קלה למדידה, עקב עלויות ותועלות בלתי מוחשיות הנלוות לתהליך (כגון, יתרון יחסי, חיזוק יכולות ליבה, מוניטין ועוד). אין ספק כי הסתמכות על הגישות המסורתיות בלבד, להערכת השקעה, היא טעות מיסודה שכן גישות אלו אינן מספקות בתחום מערכות המידע מאחר ואינן לוקחות בחשבון את
התועלות הבלתי מוחשיות הללו. לשם מדידת ההחזר על ההשקעה יש להשתמש גם בשיטות אשר מתייחסות לפרמרטים בלתי מוחשיים.
גם ביחידה 108, השכילו להבין כי לא ניתן יהיה לשרוד אלא ע"י השקעה, שימוש ופיתוח של מערכות מידע כפי שנסקרו בעבודה זו. בין המערכות האחרונות שנקלטו בארגון נמצאת מערכת קונצ'רטו אשר מהווה דוגמא להשפעת יעד אסטרטגי על בחירת מערכת מידע שתתמוך ביעדים אלו.
עם זאת יש לשדרג את המערכות הישנות (ע"י רכישת תוכנות ומתודולוגיות ERP מתקדמות) ולפתח מערכות נוספות (בניית ממשק בין מערכת קונצ'רטו לERP שיכלול בתוכו את מודול האחזקה, הלוגיסטיקה והייצור במקום מערכות התפ"י והיישומים הקיימים כיום). כל אלו על מנת להגדיל את התועלת המוחשית (בהתאם למדידות המבוצעות) והלא
מוחשית (בהתאם לאסטרטגיה הניהולית).
ביבליוגרפיה
אהרוני י., (1997), אסטרטגיה עסקית, גומא.
אחיטוב נ., נוימן ז., צבירן מ., (1998), "מערכות מידע לניהול", הוצאת דיונון אוניברסיטת ת"א.
אחיטוב נ., נוימן ז., צבירן מ., (1999), "מערכות מידע לניהול", הוצאת דיונון אוניברסיטת ת"א.
אחיטוב נ., נוימן ז., צבירן מ.(2001) מערכות מידע פרקטיות לניהול, דיונון אוניברסיטת ת"א.
גולדרט א .(1995 ), יישומי תורת האילוצים, הרצליה, מכון גולדרט.
נוימן ז., (1998) תחרות באמצעות טכנולוגיות מידע, האוניברסיטה הפתוחה.
נוימן ז, צבירן מ, (2001) מערכות מידע הלכה למעשה, דיונון אוניברסיטת ת"א.
נחמיאס א. (1988) תורת המימון, ניהול פיננסי של גופים עסקיים, האונ' הפתוחה.
פלדבוי ז. (1998), הערכת חברות ושווי השקעות , ת"א ,הוצאת פז.
פרץ ש. (1998), תכנון ניתוח ועיצוב מערכות מידע, כרכים א' ב' , אוניברסיטה פתוחה.
צק מ, (1999), העתיד המרושת, ת"א, איגוד לשכות המסחר.
קוטלר פ. אמסטרונג ג., (1991),עקרונות השיווק , כרכים א', ב' המכון לפריון העבודה.
Bocij P., Chaffe, D., Greasley A., Hickie S., (1999) Business Information Systems - Technology Development and Management. FT Management (658.403 BOC)
Borovitz I.(1984) "Management of Computer Operations". Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ
Laudon K.C, Laudon J.P, 1999, "Essentials of Management Information Systems - Transforming Business and Management" third edition, Prentice Hall, NJ.
Robson W. (1997)Strategic Management Information System 2nd Edition; Pitman
Johnson G. Scholes K. (1999) Exploring Corporate Strategy-Text Cases, Prentice Hall.
עלות מנורמלת להצעה i CNi =
עלות להצעהi CI=
עלות ההצעה הזולה ביותרCmin =
7
19
7

תגים:

llab · ssenisub · eye · אינטרנט · הערכה · הערכת · השקעה · התפתחויות · טכנולוגיה · מוחשית · מורדניות · מידע · מסורתיות · מערכות · מערכת · עלות · פיננסיות · שיטות · שינוי · תהליכים · תועלת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מערכות מידע ביחידה 108 של ח"א", סמינריון אודות "מערכות מידע ביחידה 108 של ח"א" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.