היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 23
עבודה מס' 63095
מאפיון הצורך לפתרון טכני, שיקולים כלכליים ועלות מחזור חיים, השוואת אלטרנטיבות ובחירת פתרון, תכולת העבודה, מבנים ארגוניים, הגדרת חבילת עבודה.
8,485 מילים (כ-26 עמ'), 0 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 66588
עלות המלחמה הבאה בצפון לעומת שמירה על המצב הקיים.
5,322 מילים (כ-16.5 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64301
ניתוח שתי שיטות להפחתת זיהום האוויר
3,501 מילים (כ-11 עמ'), 12 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65298
הסיבות שהניעו 45,000 יהודים לעזוב את תימן בשנים 1949-1950 ולעלות לארץ ישראל.
7,854 מילים (כ-24 עמ'), 40 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 63625
8,005 מילים (כ-24.5 עמ'), 13 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 69447
התייחסות ל- IAS 40 ולמיסים הנדחים, מכשירים פיננסים, הטבות לעובדים, מטבע פעילות ועוד.
5,460 מילים (כ-17 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70606
מה הם הגורמים והסיבות שהביאו את יהודי מרוקו לעלות לארץ ישראל 1912-1956?
12,129 מילים (כ-37.5 עמ'), 40 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 64742
הצעת למחקר בחברת 'אל על'
3,919 מילים (כ-12 עמ'), 25 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 64509
שלושה מודלים לבדיקה וניתוח עלות ההון הנדרשת לחישוב כדאיות ההשקעות בחברה.
3,546 מילים (כ-11 עמ'), 3 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 23