היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100

עבודות חדשות במאגר

עבודה מס' 70863
תכנית לניהול הפרויקט.
3,312 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 70862
האם לנכסיות מותג וערך מותג ישנן השפעות חיוביות על נאמנות לקוחות למוצר או לחברה.
8,044 מילים (כ-25 עמ'), 29 מקורות, 359.95 ₪
עבודה מס' 70861
בדיקת עמדות לאור רמת שכר ותמיכה מטעמים כספיים וסביבתיים.
10,563 מילים (כ-32.5 עמ'), 25 מקורות, 379.95 ₪
עבודה מס' 70860
האם היקף המשרה קשור לקונפליקט בית עבודה?
6,951 מילים (כ-21.5 עמ'), 28 מקורות, 339.95 ₪
עבודה מס' 70859
האם יש קשר בין השקעה בתשתיות של תחבורה בישראל, ריבית בנק ישראל, גידול באוכלוסייה והתחלות בניה ובין עליית מחירי הדיור באזורים בהם קיים פיתוח תשתיות?
7,616 מילים (כ-23.5 עמ'), 26 מקורות, 359.95 ₪
עבודה מס' 70858
בדיקת הגורמים למעבר קופות חולים בישראל בקרב אזרחי המדינה.
6,350 מילים (כ-19.5 עמ'), 10 מקורות, 309.95 ₪
עבודה מס' 70857
עבודה זו סוקרת את הדרוזים בכלל והדרוזים בישראל בפרט.
4,941 מילים (כ-15 עמ'), 19 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 70856
בדיקת הקשר באמצעות שאלון.
6,572 מילים (כ-20 עמ'), 26 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 70855
הגורמים והמניעים המובילים למוות הקשור לעבודת יתר ביפן והתפיסה החברתית הרווחת כלפי תופעה זו.
6,609 מילים (כ-20.5 עמ'), 33 מקורות, 299.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100