היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 22
עבודה מס' 61531
מהו המניע של מצביעי ש"ס שאינם חרדים להצביע למפלגה החרדית ש"ס.
5,836 מילים (כ-18 עמ'), 68 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60974
בדיקת השפעת מימד הדתיות על שיעורי ההצבעה לתופעה חסרת התקדים המכונה - מפלגת ש"ס.
8,983 מילים (כ-27.5 עמ'), 49 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70407
כיצד אופייה הדתי-חרדי של ש"ס משפיע על תפקודה הפרלמנטרי?
7,264 מילים (כ-22.5 עמ'), 21 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 61359
בחינת עלייתה של ש"ס תוך התייחסות והתנהגותה בתוך המערכת הדמוקרטית הישראלית.
25,464 מילים (כ-78.5 עמ'), 20 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61933
דיון בדגם התרבות הפוליטית של ש"ס כאנטיתיזה לתרבות פוליטית דמוקרטית נאורה, ע"פ התיאוריה של גבריאל אלמונד וסידני ורבה.
8,733 מילים (כ-27 עמ'), 20 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60995
כיצד זוכה מפלגת ש"ס של ימינו להצלחה כה גדולה, לעומת שקיעתה המהירה של "קודמתה" הספרדית - מפלגת תמ"י.
7,193 מילים (כ-22 עמ'), 14 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 50393
עבודה זו בוחנת את השפעת המבנה והפעילות של ש"ס על הדמוקרטיה הישראלית לאור התיאוריות של אלמונד, וורבה ופוטנם.
4,317 מילים (כ-13.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69739
האם ש"ס הינה מפלגה חברתית? וכיצד בא לידי ביטוי ההיבט החברתי שלה?
3,448 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 20745
בחינת השאלה, האם הסיבות העדתיות הן אלה שעמדו ביסוד עלייתה של מפלגת ש"ס, האם קיימות סיבות שלא איפיינו מפלגות עדתיות אחרות.
4,140 מילים (כ-12.5 עמ'), 17 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 22