היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 90
עבודה מס' 10140
גישה לחקר דפוסי הצבעה תוך השלכה למפלגות הגדולות כולל תמי וש"ס כמודל להצבעה עדתית.
2,425 מילים (כ-7.5 עמ'), 5 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 10262
מצבם הכלכלי של ערביי ישראל, נטיותיהם הפוליטיות וחיזוריהן של המפלגות הגדולות.
4,532 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 10332
בדיקת סיבות פוליטיות וסוציולוגיות וניסיון להעריך את העתיד.
5,345 מילים (כ-16.5 עמ'), 15 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 20062
סקירת הנושא בצורה כרונולוגית מלאחר מות סטאלין ועד ימי אנדרופוב וגורבצוב תוך התייחסות לבעית הלאומים ודת.
3,991 מילים (כ-12.5 עמ'), 11 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 20142
הצגת האיזון החוזר בין המערכת השילטונית בבריה"מ וראשי מפלגות הפועלים בא"י בשנים של טרום המדינה ותחילת דרכה.
8,364 מילים (כ-25.5 עמ'), 26 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 20153
סקירת מלחמת האזרחים בלבנון 75-76 על מנת לעמוד על חלקם של הדרוזים במלחמה, שרובם תמכו בג'ונבלאט ומפלגתו.
2,207 מילים (כ-7 עמ'), 7 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 20280
סקירת קורות המפלגה מהקמתה, מקורותיה האידאולוגיים, מנהיגות ואליטות במפלגה וסקירת האיחודים והפיצולים.
6,400 מילים (כ-19.5 עמ'), 20 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 20402
הצגת הרעיון הקומוניסטי, השפעת המשטר בבריה"מ על מקימי מפלגת העבודה, השתלשלות המפלגות הקומוניסטיות מקום המדינה ועוד.
5,906 מילים (כ-18 עמ'), 15 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 20406
הצגת האידיאולוגיה החרדית מול הציונות הדתית, השוני בדפוסי ההצבעה, הסיבות לשינוי וצפיה לעתיד.
4,080 מילים (כ-12.5 עמ'), 7 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 90