היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 37
עבודה מס' 21497
בדיקת המתאם בין גובה דמי האבטלה ואחוז המובטלים מכח העבודה הישראלי על מנת לאמוד את השפעת ביטוח לאומי על אחוז האבטלה.
6,390 מילים (כ-19.5 עמ'), 9 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65189
אמידת הקשר בין ביטוח ואבטלה בישראל וסקירת את המגמות לאורך השנים והשפעתן על המשק הישראלי. העבודה תתמקד בשנים 1990-2002.
13,110 מילים (כ-40.5 עמ'), 25 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60573
סקירת מאמרים בנושא ובחינת הממצאים העולים ממאמרים אלה.
5,054 מילים (כ-15.5 עמ'), 7 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63757
13,117 מילים (כ-40.5 עמ'), 25 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 69991
האם קיים קשר בין מדיניות ביטוח האבטלה בישראל.
10,407 מילים (כ-32 עמ'), 34 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 21314
סקירת הגורמים לאבטלה, הזכות החוקית לדמי אבטלה, הרצון לאבטלה מצד המובטל,דרכי מדידה +מחקר אמפירי לבדיקת הקשר מול מדינות אחרות.
4,734 מילים (כ-14.5 עמ'), 14 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64797
ניתוח מושג האבטלה, האבטלה בישראל ואחריותה של מדינת רווחה לנושא האבטלה.
9,983 מילים (כ-30.5 עמ'), 21 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 66224
האם קיימים פערים בין אחוזי האבטלה בין נשים לגברים, ומדוע קיימים פערים אלו (נתונים עד 1999)
6,757 מילים (כ-21 עמ'), 19 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67201
בחינת הקשר בין כניסת העובדים לשוק התעסוקה לבין שעור האבטלה.
5,368 מילים (כ-16.5 עמ'), 22 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 37