היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 39
עבודה מס' 65987
חומרים מסוג פולימרים המשנים את הקיטוב החשמלי שלהם בהשפעת שינויי טמפרטורה או לחץ מכני.
3,363 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62720
ניתוח דמותו של נתניהו כמנהיג ע"פ גישת התכונות, גישת המצב ומנהיגות מעצבת.
11,250 מילים (כ-34.5 עמ'), 28 מקורות, 416.95 ₪
עבודה מס' 62818
ניתוח של תפקיד מפקד הטנק והתכונות הדרושות על מנת למלא תפקיד זה תוך התייחסות למבחנים פסיכולוגיים שונים.
3,388 מילים (כ-10.5 עמ'), 1 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61172
עבודה זו מציגה את תכונות הלימוד מרחוק, שימושיה והשימוש בה בבי"ח.
2,938 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 65297
השינויים בחלוקת התפקידים הקלאסיים והתכונות בין ההורים, לפי ארבעה ספרי ילדים משנות ה-80.
7,905 מילים (כ-24.5 עמ'), 6 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60538
תכונות, יבוא, צריכה ושימושים.
11,565 מילים (כ-35.5 עמ'), 40 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 60825
בחינת גישתו של ר' אלימלך למושג הצדיק תוך התייחסות לתכונות הצדיק ולסוגי הצדיק השונים.
9,766 מילים (כ-30 עמ'), 7 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 60955
העבודה סוקרת את תכונותיה של האופוזיציה בישראל ואפשרויות פעילותה ובוחנת כיצד עיגון מעמדו של ראש האופוזיציה בכנסת עשויה להועיל לה - כל זאת תוך השוואה למצב המשפטי הקיים בבריטניה.
12,302 מילים (כ-38 עמ'), 30 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62919
בחינת מושג הנשיות, תכונות נשיות וגבריות וניתוח פרסומות.
9,172 מילים (כ-28 עמ'), 25 מקורות, 349.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 39