היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 25
עבודה מס' 66544
האם מה שאירע אל האוניה הוא תוצר של היחסים הרעועים שבין הנהגת הישוב והאצ"ל, או שמא מדובר באירוע חד-פעמי, שמה שהביא לסופו הטרגי הוא רצף של אירועים בישי מזל.
4,774 מילים (כ-14.5 עמ'), 22 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62528
עבודה המתבססת על שימוש בגישת פונקציית הייצור לאומדן התוצר וכן גישות נוספות.
2,356 מילים (כ-7 עמ'), 3 מקורות, 465.95 ₪
עבודה מס' 62371
קיום עצמאי רב שנים או תוצר תרבותי חדש.
10,266 מילים (כ-31.5 עמ'), 19 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 61830
ההתייחסות לתוצר היצירתי ומשמעותו.
4,835 מילים (כ-15 עמ'), 24 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66062
הפוטנציאל של התיירות ככלי לצמצום העוני בעולם: האם מדובר באמת באסטרטגיה שמפיקה תוצרים?
4,991 מילים (כ-15.5 עמ'), 24 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 62814
השינויים שערך בהכרזה כתוצר הנובע מאופיו, שורשיו, דעותיו ותפיסותיו.
6,349 מילים (כ-19.5 עמ'), 13 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 66831
בדיקת הגורמים אשר השפיעו על גובה שכרם של אנשי פיתוח תוכנה בשנת 2000 תוך הבחנה בין גורמים "לגיטימיים" ובין גורמים "בלתי לגיטימיים", אשר הינם תוצר של אפליה.
2,609 מילים (כ-8 עמ'), 4 מקורות, 84.95 ₪
עבודה מס' 64443
בחינת אפשרות השימוש בחומצות מלח המיוצרות כתוצרי לוואי (By products) של תהליך הייצור לטובת רענון המחליף הקטיוני, במטרה להוזיל את עלות ייצור המים המטופלים.
13,269 מילים (כ-41 עמ'), 8 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 64394
כשירות לפטנט של תוצרי המחקר ופיתוח הביוטכנולוגי (רישום פטנט על גנים)
7,080 מילים (כ-22 עמ'), 15 מקורות, 275.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 25